137
Wira wa sonono kahi za tsi ya chijeni
Hwasagala kanda ya myuho ya Babeli, hwasagala na huchirira
huriphotambukira Sayuni.
Ngoma zehu za ngephephe
huchizitsomeka mihini phapho hipho.
Mana ariokala akahugbwira alonda huaimbire,
nao ariokala anahugayisa aamba,
“Huimbireni wira mmwenga wa mawira ga Sayuni!”
Hundaimbadze wira wa Mwenyezi Mlungu
na kuno hu kahi ya tsi ya chijeni?
Ichikala ndakuyala uwe Jerusalemu
phahi mkpwono wangu wa kulume nauswene.
Lilimi rangu narigbwirane na lilakalaka,
napho sindakutambukira uwe,
napho sindakuririkana uwe Jerusalemu,
kuriko chochosi chinachonifwahira.
Ee Mwenyezi Mlungu usiyale vira Aedomu arivyohenda
siku Jerusalemu iriphohalwa mateka,
hinyo aamba, “Ibomoleni, ibomoleni
hata misingiye!”
137:8 Maono 18:6Mwi atu a Babeli, mʼbanangadzi mkpwulu we!
Baha hiye ndiyekuriphiza
go mai urigohuhendera!
Baha hiye ndiyehala anao
na aabande-bande maweni!

137:8 137:8 Maono 18:6