7
Alongozwao ni Jesu
taalongozwa ni Shariya za Musa
Enehu, naamba hivi, mana nagomba na atu ambao anamanya Shariya. Kpwa hivyo mnamanya kukala mutu ni lazima alunge Shariya achikala achere mzima. Sambi nindahumira mfwano huno. Shariya ya ndowa inaamba kala mchetu kaweza kuricha mlumewe wakati achere mzima. Ela mlume achifwa, yuya mchetu a huru; yani, katawalwa tsona ni shariya ya ndowa. Achihalwa ni mlume wanjina na kuno mlumewe ni mzima, phahi andaihwa mzindzi. Ela mlumewe achifwa, iyo shariya taimfunga tsona, na anaweza kulólwa ni mlume wanjina.
Vivyo hivyo enehu, dza viratu mutu achifwa katawalwa tsona ni shariya, mwimwi namwi tamtawalwa tsona ni Shariya za Musa. Mana ni avi mwafwa phamwenga na Jesu msalabani, na vivi mu akpwe. Naye wafufulwa ili swiswi humhumikire Mlungu na kumuhamira. Mana asili yehu ya chibinadamu phokala ikatawala maazo gehu, Shariya zahenda tamaa mbii za miri yehu zikale na nguvu zaidi. Dzambo hiri rahenda hulonde kuhenda makosa chila wakati ambago mwishowe ni chifo. Hwakala mateka a Shariya, na hwajaribu kumuhumikira Mlungu kpwa kulunga mambo ga kare goandikpwa mo Shariyani. Ela sambi hu huru, mana tahumhumikira Mlungu kpwa kulunga Shariya ela kpwa kulunga njira nyiphya ya kulongozwa ni Rohowe.
Shariya za Mlungu
zinahumanyisa dambi irivyo
7:7 Kutsama 20:17; Kumbukumbu 5:21Vino huambedze? Huambe kala Shariya ni mbii? Si kpweli hata chidide! Hakika kala si Shariya, mimi singemanya dambi ni utu wani. Kala Shariya taziyaamba, “Usimizire mahe chitu cha myao,” mino singemanya kala kuaza cha myangu ni dambi. Ela nriphomanya shariya hiyo, dambi yanihala mateka na kukala na chila aina ya tamaa mbii. Mana bila Shariya, dambi taina nguvu ya kuhenda atu ahende makosa. Hipho dzuzi na dzana nriphokala simanya Shariya za Mlungu, kala nchionato na masagazi gangu. Ela nriphomanya Shariya zilondavyo, dambi ichizidi nguvu, mana náelewa kukala ni kama avi nkafwa, yani nkatengbwa na Mlungu. 10 Nchiona kala Shariya hizo, ambazo kala ni ziniphe uzima, kpwangu mino kala zinanirehera chifo. 11  7:11 Mwandzo 3:13Mana dambi yahumira Shariya iyo-iyo kunichenga na kunitenga na Mlungu.
12 Phahi ni wazi kala Shariya na malagizoge gala kpwa Mlungu mwenye, kpwa hivyo ni manono na ga haki. 13 Kpwa kpweli mambo manono tagaweza kunitenga na Mlungu, ngʼo! Ela Shariya yakpwedza ili dambi imanyikane wazi kala ni dambi. Nayo dambi yareha chifo kpwa higo malagizo manono. Kala ni mpango wa Mlungu, Shariya kuhuonyesa kala dambi ni mbii kpweli.
Anadamu nkuaza manono
ela taaweza kugahenda
14 Hunamanya kala Shariya zalaviwa ni Roho Mtakatifu; ela asili yangu ni ya chibinadamu, nami náguzwa nikale mtumwa wa dambi. 15  7:15 Agalatia 5:17Kpwa kpweli mi mwenye sidzimanya. Mana chila nchilonda kuhenda gara nilondago, siweza; ela nahenda gara nisigogalonda. 16 Ichikala nahenda nisigogamendza, inaonyesa kala nakubali kala Shariya ni nono. 17 Phahi, siye mimi nihendaye dambi, ela ni iyo asili ya dambi nriyo nayo.
18 Namanya mwangu tamuna nono, yani asili yangu ya chibinadamu. Naweza kuaza manono, ela siweza kugahenda. 19 Mana sihenda manono nilondago, ela gara mai nisigolonda ndigo nihendago. 20 Sambi nchihenda gara ambago sigamendze, kpwa kpweli siye mimi nihendaye dambi, ela ni iyo asili ya dambi nriyo nayo.
21 Phahi mino námanya chitu, chila nchilonda kuhenda manono, nadziona ninahenda mai. 22 Shariya za Mlungu zinanihamira sana mwangu moyoni. 23 Ela naona kala vilungo vya mwiri wangu vinalongozwa ni shariya yanjina, yani shariya ya dambi. Iyo shariya inapingana na maazo gangu, na kunihenda mtumwa hata nashindwa kuhenda gara Mlungu alondago.
24-25 Ni shaka rani rino? Mimi mwenye nalunga Shariya za Mlungu na achili zangu, ela asili yangu ya chibinadamu inalunga shariya ya dambi. Ni ani ndiyenitivya na hino nguvu ya dambi, ili Mlungu asitengane nami? Namshukuru Mlungu kpwa sababu ya Bwana wehu Jesu Masihi!

7:7 7:7 Kutsama 20:17; Kumbukumbu 5:21

7:11 7:11 Mwandzo 3:13

7:15 7:15 Agalatia 5:17