8
Keriso tauna dà pirisima saḡasaḡa vavasaḡinama
Be taugu aba è giugiuedina baniḡominama inam uma: Tauda dà pirisima dosinama tauna marae ya saḡa be Mamaitua wairewapana vavasaḡinama na kaba miae kasaunama yauwane e miamiana. Be dabudine tauna riukaua taparoronama vadanama nopone e noyanoyana. Inam vutuna Bada ya kerina, be nam banaga ḡoma.
Pirisi dosidima dobue adi noyama inam puyo a ragaudi be a tipatipana Mamaitua ḡarone. Vutuna aubainama naumeki da tauda dà pirisima dosinama Yesu, tauna mate e tipana. Be deḡoda tauna uma dobue sibo i miamiana, tauna tokare nam yai pirisi, baninama pirisi ḡesaudima kaite dobue ta miamiana, tarawatu e riuriuna maika. Taudi taparoro vadane ta noyanoyana inam aba marae e kenakenana, vutuna keyaunama uma dobue tawai tupotupoḡanena. Vutuna aubainama boni Mamaitua Mousis nuanama ya boru be ya riuna, “Kwa kita kaua da oya debane nema taparoro vadanama kerinama èwai kataimna, nama ruvane kwa kerina.” Be Yesu pirisi noyanama ya paḡona inam ya vere kauana, nam pirisi ḡesaudima adi noyama maika. Be mate Yesu tauna waianina vaunama ya utedana. Tauna vutuna tauda be Mamaitua poude e midimidina. Be waianina vaunama inam yai rewapana be ya vere vavasaḡana, nam maika waianina poranama nama. Be waianina vaunama nopone Mamaitua yaba veredima e sausaugedana, nam maika waianina poranama nama.* Waianina vaunama inam Mamaitua ya saugedana da gewagewa e noḡota poredi be na tarawatuma nopode e girumina. Vers 12 nopone ko kitana.
Uma ko noḡoti, deḡoda waianina poranama teneteneḡinama da banaga sibo i kawakawa didimanidina, naumeki da waianina vaunama tokare nam poranama na gabuma sibo ya paḡo. Be Mamaitua na banagama ya riutuaḡaiedi be umanama ya riuna,
“Raḡan e veraverauna e tavana, taugu tokare waianina vaunama yau banagama Israel be Juda ḡarodie yà boruna.
Be inam tauna nam maika waianina poranama tametamedima ḡarodie è boruboruna maika,
raḡanine taugu Ijiptma be èi doka dobiḡedina.
Be you, inam raḡanine taudi waianina poranama a rawaḡaiḡaiena aubainama, taugu è mia tautauriedina.
10 Be waianina vaunama yau damma Israel ḡarodie yà boruna inam umanama:
Taugu tokare yau tarawatuma nuedie yà girumi be taudi nopodie e kenana.
Be taugu tokare taudi adi Mamaituama, be taudi taugu yau banagama.
11 Inam raḡanine taudi nam tokare adi damma bo adi banagama adi banagama tai katakataidi da sibo Bada a kataie.
Baninama inam raḡandie kamai banabanaga be banaga dosidima, taudi matabudi tokare taugu ta kataieguna.
12 Be taugu tokare adi voiama barebaredima yà noḡota poredina, be adi gewagewama nam airaḡan yà noḡota munaḡedi.”
13 Be waianina vaunama vutuna Mamaitua yai isana ‘Keda vaunama’. Vutuna aubainama waianina poranama inam yodi yai rawakita poraḡana. Be raḡanine yaba aba tawai rawakita poraḡana, taudi tokare ta kena nam dauna da ta samoana.

*8:6: Waianina vaunama inam Mamaitua ya saugedana da gewagewa e noḡota poredi be na tarawatuma nopode e girumina. Vers 12 nopone ko kitana.