12
Kamongome Abrame Wii Leamo Doko
Tera kumateamopa, Kamongome Abrame lamaiyoo, “Embanya yuupi, embanya tatapi, embanya takangenya puupi, dupa yakinao, nambame emba yuu mende laitaka pitu dokonya pupi. Nambame emba minao, akali tata andake jetala, auu pisoto. Nambame embanya kenge doko minao, andake jotopa, endakali dupa pitaka nisepae nyetami. Emba auu pisetami endakali dupa nambame auwaka pisoto. Emba koeyasetamino endakali dupa nambame koeyasotoaka. Tenda yuunya endakali palitamino dupa pitaka emba-kisa nisepae nyetamina” lea.
Abrame baa ee kana 75 leamopa, Kamongome lamaiyamoliaka pyoo, Abrame, Lotepi, taono Arane doko yakineambi. Baanya etanenge Saraipi, kaimininginya ikiningi Lotepi, pinju setao kateamino dupapi, Arane tange kendemane nyiamo dupa pitaka lanyoo, Kenane yuu dokonya paanya pea. Peamo doko pao, yuu Kenane dokonya lepa ita andake katenge, yuu More dokonya pyakamea. More yuu doko taono Sekeme dokonya singi. Gii dokopa, endakali Kenane tange dupa yuu dokonya paleamiaka.
Kamongo doko Abrame kateamo dokonya ipupala lamaiyoo, “Embanya mandipaenya mandipae dupa yuu dake maituna” lea. Kamongo ipao paneamo yuu dokonya Abrameme kana toko mende petala, Kamongo doko kenge lea. Dokonya katao baa taono Betele makisa yuu manda niki pyakaenge dokaita pea. Pupala taono Betelepi, taono Aiipi, lenge dolaponya kaina dokonya baanya sele anda pia. Abrameme yuu dokonya kana toko mende petala, Kamongo kenge lao mambo pia. Gii mendatupa pateamopa, Abrameme baanya oapipi, endakalipi, dupa lanyoo yuu Negepe-kaita pea.
Abrame Injipi Peamo Doko
10 Pupala kateamo yuu dokonya lopo yale mende siamosa, baa Injipi yuu dokonya gii mendatupa kalyanya pea. 11 Pao Injipi tengesa pyakamao pituu, etanenge Sarai lamaiyoo, “Emba enda eteteaka malyame dokonya, 12 Injipi tange dupame emba kandatala, enda dake baanya etanenge-lamona latala, namba pyao kumasetala, emba pilyale kaeyalamino. 13 Dopana, embame namba pimalengena lape. Dopa latenopa, emba mambele namba pyala naenya nisalaminona” lea.
14 Dokopa, Abrame pao Injipi pyakameamopa, Injipi tange dupame enda doko kandeaminopa, etete malyame jia. 15 Paraonya kalai akali dupame enda doko kandatala, Parao lamaiyoo, “Enda doko etete malya paka-lamona” lamaiyami. Lamaitala, enda doko Paraonya andaka lanyoo peami. 16 Paraome Sarai kandatala, auu kaeyapala, Abrame auu pisoo, bulumakaopi, sipisipipi, dongi ina maipapi, kamelepi, kalai enda akalipi, dupa maiya.
17 Maiyamoaka doko, Paraome Abramenya etanenge Sarai nyakamailyamo latala, Kamongome Paraopi, baanya palupi, yaina koo mende maiya. 18 Yaina maiyamosa, Paraome Abrame epena latala baa lamaiyoo, “Embame namba aipuma dapa pipi? Enda doko embanya etanengena lao namba aipuma langya naeyapi? 19 Embame baa pimalengena leenosa, nambame enda doko nambanya etanenge joo nyio. Enda embanya doko tange nyepala puu” lea. 20 Dokopa, Paraonya kalai akali dupame Abrame pena kandena lea. Kandatala akali dokaitame Abrame baanya endapi, palupi, oapipi, dupa pitaka nyoo, pakale pena leami.