EPESUS DILAG NAI PAULUS YOM
1
KAYAKNU OOP̱A GENAB DOYAK DIIG
Da Paulus, da Kristus Jesusnu totol danab daaḵulnu Kayak Nug da tituaniḏom amu da Epesus danab ah ag Kayaknu oolagp̱a genab doona, Jesus Kristus ele ou qak daaṯeb, ahilagnu iiḵu yaaṯem. Am ig oh Mamenig Kayak amu Naḏi Jesus Kristus ele, ahilah ehaniṯak oḵai hamu megṯep amu ahilah maḏoḏ ele ahilagp̱a daaglahnu ool daaṯe.
Kayak Nug Kristusnu uḏat oḵai, diig amunu Nug ig nuhiḵud danabnab daagnignu hab aṯannu itiṯak oh meḵom amunu ig Nug, Nug am ihinig Naḏi Jesus Kristus Mameg amu, Nug binag metu! Kayak Nug wan ii beum haenp̱a Nug ig Kristusnu uḏat oḵaip̱a, ig Nug noobp̱a eheḏ laa iiṯa, op̱ia awak daagnignu, ig Kayaknu amu ig laintad dilagnu ele nug oo mauhak doognignu tutuaniḵom. Nug anuḵa dab meum, oo ele niiom bia amu Nug Jesus Kristusnu uḏatp̱a ig Nug beḵod daagnignu meiḵom daaṯem. Nug anam heum, diig amunu nuhig ehaniṯak oḵai hamu megṯe, amuam ehaniṯak enanagnab amu binag aoṯe. Nug Kristus, Nug nuhignu oo huana mauhṯe ele amu, Nug nuhig uḏat oḵai ihinignu heum ele amu dab maama, ehaniṯak oḵai amu ig meḵom. 7-8 Kayak Nug doyak oḵainab nuhig amup̱a Nug dab meḵa, Nug ehaniṯak oḵai naḏinab hamu megaḵa, Nug Jesus Kristus tiigp̱a Nug ihinig hip̱unin uhuqa meḵowa amu Nug eḏua awiḵom. Anuḵa Kayak Nug nuḵa nuhig dab makp̱a Kristusnu uḏatp̱a ehanigḵunu dab meum amu Nug dab mak amuib dim lamiṯa he, ihinigp̱a miag atiom. 10 Nug oo niiṯe am inam. Nug ulum aḏebeb, Nug haen epeḏiom ele amu uḏieb, keeke hab aṯannu, wanp̱anu ele amu Nug oh qag maaṯeb, Kristus waap̱aib daap̱eg, Kristus Nug keeke amu oh iḵilag daaḵu.
11 Ig nuhig uḏat oḵaip̱a Kayak beḵod daaṯem. Kayak Nug keeke oh aṯem beḵunu dab meṯe amu anamib beṯe amunu Nug ig nuhiḵudnab daagnignu dab maama meiḵom daatta, ig Nug beḵod daaṯem. 12 Nug ig nuhignu anuqta, oonigp̱a genab doot, Nug dim lamidṯem amu ig Kayak, Nug binag oḵai meḵunignu amu, ig nuhiḵud daagnignu tituaniḵom. 13 Ag Epesus daaṯeb amu, ag ele Kayak Nai Ena, amuam Kayak Nug ag eḏua diiḵunu ib babaiṯom, nai amu doonna, ag Kristusnu oolagp̱a genab doop̱ig amunu Kayak Nug nuhig Ouḏi, anuḵa Nug megaḵunu nai qaḵa aum amu, ag genab nuhiḵudnab daaṯeb dooglagnu amu Nug nuhig Ouḏi ag maṯom. 14 Kayak Nug ig dimp̱a gog tak haenp̱a ig keeke oh Nug megaḵunu aum amu ig megaḵunu genabnab doognignu amu Nug nuhig Ouḏi, hapin paniak bia, ig meḵom. Ig Kayak binag metu!
BINAG ENA MAK UNUQIṮAK ELE
15 Kayak Nug anam tituaniḵom amunu da ag Naḏi Jesus Kristusnu oolagp̱a genab doop̱ig, nai amunu amu ag Kayaknu danab ah oh dilagnu oolag mauhṯe amunu ele doyen, 16 da ahilagnu hanhan Kayak amegp̱a, “Ena heme,” awe aṯem. Da unuqiṯiṯi, ag haen oh da daulp̱a doegeg, da 17 ihinig Naḏi Jesusnu Kayak, Nug am ig Mamenig, binag oḵai ele, Nug ag Ouḏi maṯeb, nuhig nainu diig, Kayak ele tutuḵu dooglagnu ool dayeye unuqidṯem. 18 Da Nug heeb, ahilag dab mak amahleb, buṯi aḏi ag aḏi keekenu Nug ag onilagp̱a eum ele amu, ag amunu dab mak g̱agaṯag aona, ag oolag gamag ahebeb, itiṯak oh Nug nuhiḵud danab ah oh aoglagnu nai qaḵa tituanom ele amu, ag amu oh dooglagnu ele unuqidṯem. 19 Amu ele, da ag nuhig g̱agaṯag oḵainab, batak iiṯa ele, g̱agaṯag amu ig oop̱a genab doyak ele ihinigp̱a niiṯe, g̱agaṯag amu ihinigp̱a uḏat heṯe ele amu, ag g̱agaṯag amu ele dooglagnu unuqidṯem. G̱agatag amuam Kayak Nug nuhig g̱agaṯagp̱a he, Jesus eḏua hibaiṯom, amu aaḵuib. 20 G̱agatag amup̱a Kayak Nug he, Jesus Nug eḏua hibaiṯa, Nug hab aṯan Kayak ep̱eg naḏiapp̱a, amuam anuqak aben, amup̱a daaṯe. 21 Nug wan imup̱a iḵi danab, danab oḵai, danab nakok oḵai amu danab nug onig ele oh eḏadṯe. Genab. Nug binag amu laa oh binalag eḏidṯe, gemu daaṯeb am buṯi aḏi ele daaglag amu oh eḏidṯe. 22 Kayak Nug he, keeke oh Jesus waap̱a daaṯe amu Jesus Nug kristen tamaniak ag ehanadḵunu ahilag iḵi daaṯe. 23 Tamaniak nug am Jesus beḏu bia. Jesus Nug am iḵi daaṯe. Tamaniak am Nug beḏu laa oh, ep̱eg, baeg, amubia. Nug aben ohp̱a keeke ohp̱a am bak daaṯe.