2
KRISTEN AG KRISTUSNU UḎAT OḴAIP̱A BAU DAAṮEB
Ag anuḵa oiṯapig amu haen amup̱a ag Kayak ele oolag laip̱u ii oip̱ig. Aḏinu? Ag hip̱unin diigdiig henan, oolag mauhak bia dayeye oiṯapig. Haen amup̱a ag wan imup̱an kobol nau amu ag Satan, nug am ouḏi nau iḵilag, nug ele dim lamidp̱ig. Gemu ele danab ag Kayak oḏe ii dim lamidṯeb amu ag Satan waap̱a daaṯeb. Ig oh anamib anuḵa daamut amu haen amup̱a ig dab mak geha iiḵunu aaḵuib dim lamidmut. Ig beḏunig amu ihinig dab mak ena iiṯa ele, a aḏi apiḏ amu ig heṯamut amunu ig danab laa oh ele amup̱a hip̱uninnu bu aqak, Kayak ep̱egp̱anu uḏiṯe ele amu, ig amu aognignu elele daaṯamut. Amge Kayak, Nug am ihinignu oo mauhak oḵai ele, Nug ihinignu oo gai iiṯa dooṯe ele amu, haen ig hip̱unin heta, mauhak bia daatta, Kayak ii dim lamidṯamut ele, haen amup̱a Kayak Nug ig Jesusnu uḏatp̱a bau meḵom. Kayaknu ehaniṯak oḵai hamu megṯe amup̱a aaḵuib Nug ig eḏua awiḵom. Kayak Nug eḏua maḏ eḏiḵe, ig Kristusnu g̱agaṯagp̱a hip̱uninnu g̱agaṯag eḏidmut daaṯem amu, ig Kristus Jesus ele hab aṯan daagnignu oninig meḵom. Nug anam heumnu diig am Nug nuhig ehaniṯak oḵai hamu megṯe, laa oh eḏaṯak, Nug amu dab maama, Kristusnu uḏat oḵai, diig amunu Nug ihinignu kobol enanag heṯe amu danab oh buṯi aḏi daaglag amu Nug ag amu ip̱uanadḵunu heum. Ag Kayaknu oolagp̱a genab doop̱ig amu amup̱a Kayak Nug ehaniṯak oḵai hamu maṯa, Nug ag eḏua diia, bauklel maṯom. Nug ahilag uḏat, amunu dab maama ii maṯom. Iiṯa, Nug ag hamu maṯom. Nug danab laa nug nuḵa nug onig humamanu, ahilag uḏat hakp̱a ii maṯom. Iiṯa. 10 Amu Kayak Nug nuhig doyakp̱a Kristus Jesusnu uḏat oḵaip̱a bau menuak meḵe, ig kobol ena heḵunignu daaṯem amunu ig, ig oninig humagnignu elele iiṯa. Ao, Kayak Nug ig amup̱a oignignu anuḵa babaiṯa meḵom.
KRISTUS NUG IG OU IQE, LAIP̱U DAAṮEM
11 Aria ag iiṯa aḏi, anuḵa Juda, ag aḵa ep̱elagp̱a gaḏalag otaḏṯeb ele amu, ag ahilagnu amu, “Ag gaḏalag ii otaḏṯeb ele,” aon adap̱ig amu, ag iiṯa aḏi ag anuḵa aṯem daadṯap̱ig amu daulagp̱a doaḏ! 12 Haen amup̱a amu ag umanab Kristus iiṯap̱a daadṯap̱ig, ag Israel baeḵudp̱a ele ii daadṯap̱ig. Kayak Nug Israel ag ele nug tituanna, nai qaḵan, ag nuhiḵud daap̱ig amge ag iiṯa aḏi ag amu oop̱a ii daadṯap̱ig. Ag wan imup̱a daap̱ig amu ag keeke laa dimp̱a beḵunu ameg mak ele ii daap̱ig. Iiṯa, ag hamu daap̱ig. Ag Kayak ele ii doop̱ig, umanab daap̱ig. 13 Amge gemu amu Nug Kristus Jesusnu uḏat oḵaip̱a, ag umanab daap̱ig amu, Nug ag omalaṯe, Nug tiigp̱a Nug gumidna uḏip̱ig.
JESUS NUG IIṮA AḎI DANAB JUDA ELE OU AQOM
14 Ao, Kristus Nugib am ihinig maḏoḏ danab. Anuḵa Juda amu ag gaḏalag ii otaḏak ele, ag ele kekeḏ daadṯap̱ig. Kobol amu nug ou qa laip̱u oiyaknu ib oo ne, ag ameg aḏit daadṯap̱ig amge Kristus Nug beḏup̱a ib oo nak amu lop̱aḏa, ameg aḏit amu ou aqatom. 15 Nug ameg aḏit amu ou aqaṯeb, ameg aḏit dilah danab ag danab bau bena, ameg laip̱u daaglagnu, Nug nuhig mauhakp̱a Nug ḏo nai, amup̱a ḏo diigdiig dim lamidḵunignu yak dayom amu, Nug amu hokalom. Kobol amup̱a nug he, ig oh maḏoḏ daaṯem. 16 Nug ad emaitakp̱a mauhom, amup̱a ameg aḏit amu ou aqate, a laip̱u daaṯep. Ad emaitak amup̱aib Nug kekeḏ kobol qe, iiṯa me, Nug danab amu oh omalaṯa, Kayak top̱a uḵom. 17 Nug aaḵuib uḏia, ameg laa uma daap̱ig ele amu, ameg laa miag daap̱ig ele amu, Nug ag oh ag oolag laip̱u maḏoḏp̱a daaglagnu aum. 18 Amunu ig ameg aḏit amu, ig oh Kristusnu uḏat oḵaip̱a, Kayak Ouḏi laip̱unu ehaniṯakp̱a, ig oh Mame top̱a goḵunignu elele.
19 Anam daaṯe amunu ag iiṯa aḏi ag baula ab laap̱anu uḏiak danab bia iiṯa. Ag Kayaknu danab ele ameg laip̱u, ag ele Kayak beḵod. 20 Ele amu ag am Kayak laug bia daaṯeb. Ig nuhig totol danab amu nuhiḵud propet ele amu ig lag amunu mawa daaḵunu keeke meut, ag amu qaḏep̱a daaṯeb. Kristus Jesus Nug am laug amunu men anuqak daaṯe. 21 Nugib he, danab ag lag ebehi oh tutuḵu tuḏidṯeb amubia kristen danab oh ag laip̱u qag mena, Naḏi noobp̱a op̱ia awak daanna, nuhig uḏat heḵulagnu, Kayak laug bia beegeg, oḵai meṯe. 22 Kristusnu uḏat oḵaip̱aib ameg aḏit amu ag ou aqe, laip̱u bena, ag Kayak Ouḏip̱a, Kayak Nug daaḵunu laug aaḵu beṯeb.