3
NAI MAṮIAKNU DAB MEṮAKNU NAI
O lailad, danab kuḏum laa ele ag oolagp̱anu ip̱uniṯak danab beḵulagnu aib dab mep̱ig. Aḏinu? Ag dooṯeb, dimp̱a Kayak Nug heṯoḏiak g̱agaṯag ip̱uniṯak danab ihinigp̱a haaha amu heṯoḏiak bodo eṯak am Nug baeḵudp̱a laala dilag heḵu. Am ig oh hip̱unin kuḏum heṯem amge danab laa nug nai maṯiak nuhigp̱a eheḏ laa ii heṯe dayeb amu nug danab elelenab, nug oiyak nuhig oh ena atog noḵunu elele.
Ig hos, nug ihinig dab mak dim lamiṯa goḵunu, ig aen maha laa nug oḏep̱a meṯem amunu ig hos beḏu eḏuta, ib meṯautut goṯe. Amu ag ub oḵainu ele anṯeg! Ub oḵai nug am keeke oḵai amu ulah oḵai uḏia duṯune, yu qaḏep̱a goṯe. Am ubnu ulum am keeke nagnag amge ulum danab nug laih goḵunu oo daye amu ulum eḏue, ub nug laih amup̱a goṯe. Amubianab ig lemaḏunig am ig beḏunig laih laala oh oolagp̱a keeke nakoknab amge nug keeke oḵainabnu hamu naiib madiṯe. Aria ag dooṯeb, ab aḏu nakoknab nug atup̱a ewa naḏinab ma, ad oh ewadḵunu elele. Amu ig lemaḏunig nug am ab aḏu bianab. Nug beḏunig laih laala oh gamagp̱a Satan ep̱eg bianab daaṯe. Ig lemaḏunig nug danab beḏu oh dubuṯid medṯe amu nug danab beḏup̱a kobol ab gaḵaḏak bia heṯe amunu oiyak oh nuhig am ena ii beṯe. Amu ig lemaḏunig nug anam heṯe ele amu, nuhig diig am Satan.
Danab ag doḏ daḵuḏ diigdiig amu ai mat ele, aria keeke oh yup̱a daaṯeb am ele, ag diin hep̱eg, manan meḵulagnu elele. Ag matu hep̱ig, gemu haen imu ele heṯeb. Amge danab laip̱u laa nug heeb, nug lemaḏu manan meḵunu elele iiṯanab. Haen oh ig lemaḏunig nug mauhnoak bia nai nau aṯe. Ig lemaḏunig nug mua nau ele, nug danab qeeb mauhḵunu elele.
Ig oḏenigp̱a amu ihinig Naḏi, ig Mamenig, Nug binag metata amu ig danab Kayak Nug danab oh Nug bia daagnignu heiḵom ele amu, ig oḏenigp̱a am ig danab laa nob nau aoḵunu madiṯem. 10 Kayak binag mak nai amu nai nau ele a oh ig oḏenig laip̱up̱a beṯep. O lailad, ig kobol anam laa ii helom am ena. 11 Wan oḏe laip̱up̱a le aḏit, laa am le ena, laa am yu ele, a oḏe laip̱up̱a tulai ii doṯep. Iiṯa! 12 O lailad, ad onig pig amu nuhigp̱a ad laa onig olip, nuhig meu doḏo niiḵunu elelete? Iiṯa! Muḏi grep nug ad pig meu oḵunu elelete? Iiṯa. Amubia yu eḏua, le hamu, yu iiṯa daaḵunu elele iiṯanab.
DOYAK ENA AMU KAYAK TOP̱ANU UḎIṮE
13 Danab laa nug ag oolagp̱anu nug nuhig doyak amu dab mak ena ele daaṯete? Anam dayeb amu, nug danab laa ag amu anidḵulagnu amu nuhig oiyak amu enanag baḏ! Yo, laa ag amu anidḵulagnu amu nug ele nuḵa binag mak kobol iiṯap̱a, doyak enap̱anu beṯe amu, nug kobol amup̱a danab ehanaṯaḏ! 14 Amge ag oolagp̱a ag lailḵad dilagnu op̱oḏi bak dooṯeb dayeb, o iiṯa ag oolagp̱a ag aḵa enaib daaglagnu dab mak oḵai aoṯeb amunu ag lailḵad dilagnu ena iinab ii dooṯeb dayeb amu ag aḵa ahilag doyak amunu aib oolag gamag ahom. Ag nai genab aib dap̱idnana, nai ham bup̱uak madip̱ig. 15 Doyak amuam hab aṯannu ii neum. Iiṯa. Doyak amu nug wan imup̱an, nug keeke ena iiṯa. Satan nug doyak amu mameg daaṯe. 16 Am danab laala ag lailḵad dilagnu op̱oḏi bak dooṯeb, ag aḵa ena daaglagnu dab mak oḵai aoṯeb amunu ag lailḵad dilag ena iinab ii dooṯeb ele amu, danab amu ag adep̱a daaṯeb amu ap̱a ag daqaqa ii daaṯeb amu ag kobol nau diigdiig heṯeb.
17 Amge danab ag doyak Kayak top̱anu uḏie aop̱ig ele amu, ag am kobol inam heṯeb. Tatam ag dab mak enanag dim lamidṯeb. Amu dim lamiṯak ag lailḵad ele maḏoḏ ele daaṯeb am ag lailḵad dilagnu oolag bodo eṯak ele daanna, ag lailḵad dilag nai ele dooṯeb. Ag lailḵad dilagnu oolag gai iiṯa doon, ahilagnu kobol ena heṯeb. Am ag danab oh dilag kobol laip̱uib heṯeb. Danab anam am ag Kayak beḵod daanna, ham bup̱uak danab iiṯa daaṯeb. 18 Amu danab ag maḏoḏnu oolag heṯe, maḏoḏ wan imup̱a daaḵunu wagai meṯeb ele amu, ag am danab e ep̱owa meu aoṯe amubia meu laa, amuam tutuḵu oiyak, meu amu aoṯeb.