^
Makus
LAYAṮAK JOHANES NUG JESUSNU IB BABAIṮOM
JESUS LAYAṮAK AWOWA, OO EEḎAK ELE AWOM
JESUS NUG DANAB TATAMNU ONILAGP̱A EUM
JESUS OUḎI NAU LAA LAMIṮOM
JESUS OḎE DANAB KUḎUM BAP̱ALAṮOM
JESUS DANAB GAḎA OḎE ELE EHANIṮOM
JESUS DANAB EP̱EG BAEG ELE OH MAUHOM BABAIṮOM
JESUS LEWI ONIGP̱A EUM
DANAB AG JESUS E OH KUD MENA DAAGLAGNU OḎ MEDAP̱IG
JESUS NUG MEṮIDNU OḴAI DAAṮE
DANAB KUḎUMNAB JESUS DIM LAMIDP̱IG
JESUS NUG IPUNIṮAK DANAB TUELP TITUANAṮOM
JESUS BAEḴUDP̱A NUG ANIDḴULAGNU UḎIP̱IG
E EP̱AKNU NAI
AMAHLAKNU NAI
KAYAKNU ḎO MAḎOḎ AṮEM DAAḴU
JESUS NUG HE, KOḎKOḎ QAK IIṮA MEUM
JESUS NUG HE, DANAB OUḎI NAU ELE ENA DAYOM
JESUS NUG AH LAA NID AHIN ELE EHANATOM
PROPET NUG AB DIIGP̱A ONIG IIṮA
JESUS HE, IPUNIṮAK AWAK DANAB TUELP AG UḎATP̱A GOP̱IG
HERODES ANTIPAS NUG LAYAṮAK JOHANES BAG OTAḎOM
JESUS NUG DANAB 5000 E MAṮOM
JESUS LE BAḎEP̱A OIYOM
KAYAKNU ḎO AM DANABNU ḎO EḎIDṮE
WAN LAAP̱AN AH NUG JESUSNU OOP̱A GENAB DOYOM
JESUS NUG DANAB OḎE, DAUG ELE ITUAK BABAIṮOM
JESUS DANAB 4000 E MAṮOM
YIS AM KOBOL NAU IP̱UNIGṮENU NAI
JESUS HE, DANAB AMEG GAḎUAK EḎUA NEEḴOM
PETRUS NUG JESUS AM KRISTUS MIAG AUM
JESUS NUG AṮEM MAUHḴUNU DIG MA MAṮIOM
JESUS BEḎU EḎUOM
NID LAA OUḎI NAU ELE AMU JESUS OUḎI AMU LAMIṮOM
JESUS NUG BAULA AṮEM MAUHḴUNU AUM
AUN KAYAK AMEGP̱A OḴAI DAAṮE
EHANIṮAK KOBOL AM NOB ENA ELE
LAA HE, HIP̱UNIN HAKNU NAI
NUG AWAK OTAḎAKNU NAI
JESUS NID NAUNAU ELE
DANAB BAU ENUB OḴAI ELE JESUS GUMIṮA UḴOM
JESUS NUG BAULA AṮEM MAUHḴUNU AUM
JAKOBUS JOHANES ELE OḴAI DAAGLAHNU JESUS OḎ MEDAPIḎ
JESUS HE, BATIMIAS EḎUA NEEGḴUNU ELELE DAYOM
JESUS DONKI AṮAN TA JERUSALEM UḴOM
JESUS NUG DANAB MANA MEṮAK LAḴA EHEḎ HEP̱IG AMU LAMAṮOM
JESUS HE, AD PIG BUNAḎOM
JUDA DILAG OḴAI AG JESUS NUHIG UḎATNU OḎ MEDAP̱IG
DAD GUMAK DANABNU NAI
TAKIS KAISA MEṮAKNU NAI
EḎUA HIBAIṮAKNU NAI
ḎO AṮEN ANUQAK DAAṮE
JESUS AM AUN BEḴA
AH QAB NUG MEN DOḎO KAYAK MEṮOM
HAEN MALAKUNU EP̱ONAK KEEKE DIIGDIIG
JESUS EḎUA UḎIḴUNU HAEN AMU, DANAB LAA II DOOṮE
BETANI ABP̱A AH LAA GOḎEN AWA UḴA JESUS LAAIṮOM
JESUS PASOWA HEUM
JESUS NUG PETRUS, “DA NUG II DOOṮEM,” HAEN EWAM AḴUNU AUM
JESUS GETSEMANI UNUQIṮOM
JESUS NUG JUDA DILAG EPEḎIAK OḴAI, ONIG SANHIDREN, AG NOOLAGP̱A DAYOM
PETRUS JESUSNU, “DA NUG II DOOṮEM,” AUM
JESUS PILATUS NOOBP̱A DAYOM
BAN DANAB AG JESUS AON AON QEDAP̱IG
AG JESUS AD EMAITAKP̱A ATULP̱IG
JESUS MAUHOM
JOSEP AMU NIKODEMUS ELE A JESUS BOOMPIḎ
JESUS EḎUA HIBAIṮOM