^
Romnu Nai
DIG MAKNU NAI
PAULUS NUG ROM ANADḴUNU OO DAYOM
DANAB OH AG KAYAK DI MEDAP̱IG
KAYAKNU EPEḎIAK AMU TUTUḴUNAB
JUDA AMU KAYAK ḎONU NAI ELE
DANAB LAA NUG NUḴA DANAB TUTUḴU II BEUM
DANAB KRISTUSNU OOP̱A GENAB DOOṮE AM DANAB TUTUḴU
ABRAHAMNU OOP̱A GENAB DOYOMNU NAI
KAYAK NAI QAḴOM, AMUAM OOP̱A GENAB DOYAKNU NAI
OOP̱A GENAB DOYAKNU DIIG AM KRISTUS
ADAM JESUS ELE DILAH NAI
HIP̱UNIN NUG KRISTEN AIB TONOM
KRISTEN NUG KOBOL TUTUḴU WAAP̱A DAAḴU
KOBOL BAUP̱A OIYAK
HIP̱UNIN AMU ḎO ELE DILAH NAI
OIYAK LAA KAYAK OUḎI NUG GUMAṮE
HAB ABP̱A DAYAK ENANU NAI
KAYAKNU OO MAUHAK
KAYAK NUG TATAM ISRAEL TITUANAṮOM
ISRAEL AG OOLAGP̱A GENAB II DOOP̱IG
KAYAK NUG DANAB AH OH EḎUA DIIḴUNU OO DAAṮE
ISRAEL AMEG LAA KAYAKNU OOP̱A GENAB DOOP̱IG
KAYAK NUG IIṮA AḎI EḎUA DIIOM
KAYAK NUG ISRAEL ELE EḎUA DIIḴU
KAYAK BINAG HUMAKNU NAI
KAYAKNU UḎAT HAKNU NAI
LAYAGNU NUG OO MAUHAKNU KOBOLNAB
WAN TOLIAK WAAP̱A DAYAKNU NAI
ḎO TUTUḴU DIM LAMIṮAKNU MEU AM OO MAUHAK
KRISTEN AG LAILḴAD II EPEḎIADMANA
KRISTUSNU DAB MAK DIM LAMIṮAKNU NAI
PAULUS NUG IIṮA AḎI DILAG UḎAT HEUM
PAULUS ROM ANṮOWA SPEN GOḴUNU DAB MEUM
PAULUS NUG DANAB AH KUḎUM HUMIṮAK NAI MAṮOM
BATAKNU NAI
DANAB LAALA AG ROM DILAG HUMIṮAK NAI MEEG UḴOM
KAYAKNU BINAG MAKNU NAI