2
Ñee Efeso peguarã
Icuatía ángel upurugüɨrovia vae Efeso pe uyembatɨ vae reta pe uyeyocui vae pe cuarãi: ‘Cua jei siete yasɨtata reta ipo iyacata pe uipɨsɨ vae - jae siete vela iguapɨca oro pegua reta ipɨte pe uguata vae co:
Che aicuaa peparavɨquɨ. Tanta peparavɨquɨ jare pepɨaguasu vi. Piñemɨĩru'ã icavi mbae vae uyapo vae reta ndive. Ime pepɨte pe ñugüɨnoi jocua “Che co jae Jesús jemimondo” jei vae reta. Ẽrei jae reta Jesús jemimondo reta'ã co. Jare pe reta peeca picuaa vaerã añetete ra co Jesús jemimondo reta. Jare añave picuaa iyapu reta co. Jare pe reta cherau ramo, pepɨaguasu jare pemɨaguanta pecueri mbae reve.
Ẽrei chepuere pumbɨjeco mbae re. Jae co cua: Cherau'ã ma tenonde yave cherause vae rami. Jáeramo pemandúa quirãi tenonde yave cherau ete. Peeya piyemɨngueta icavi mbae vae pepɨa pe oĩ vae, jare piyapo ye mbaravɨquɨ reta tenonde yave piyapose vae rami. Echa'ã peeya'ã yave piyemɨngueta icavi mbae vae pepɨa pe oĩ vae, aata ɨmambae pepɨ jare ambɨsɨrɨta pevela iguapɨca jenda güi.
Ẽrei ayerovia cua re: Nicolaíta reta uyapo vae icavi'ã peve. Echa'ã jocua icavi'ã ete vi cheve.
Uipota uyandu vae tuyapɨsaca Espíritu Santo upurugüɨrovia vae uyembatɨmbatɨ vae reta pe jei vae re. Upurumɨamɨri vae pe ameeta jou vaerã jocua ɨvɨra tecove umee vae güi. Jocua ɨvɨra ime paraíso mbɨte pe oĩ. Joco pe ico Tumpa.’
Jucuarãi icuatía —jei—.
Ñee Esmirna peguarã
Jare icuatía ángel upurugüɨrovia vae Esmirna pe uyembatɨ vae reta pe uyeyocui vae pe cuarãi: ‘Cua jei jocua tenondegua vae jare taɨcuegua vae - jae umano, ẽrei icove ye: Che aicuaa peparavɨquɨ jare quirãi piporara jare peparavete (ẽrei picocatu co Tumpa cotɨ). Aicuaa vi quirãi jocua judío-raanga reta jei icavi mbae vae pecotɨ. Yepe tẽi jei reta: Ore co jae judío reta, ẽrei jae'ã co. Echa'ã jae reta uyapo Satanás jembiapo. 10 Agüɨye pequɨye piporarata vae güi. Mase, aña guasu peñonocata amocue pe reta peresorɨru pe, uyecuaa vaerã pepurugüɨrovia añetete ra. Jare piporarata diez ara pegua. Jecuaeño perovia cheré, yepe tẽi aramoi pemanota pepurugüɨrovia jeco pegua. Jucuarãi yave, ameeta peve tecove opa mbae vae.
11 Uipota uyandu vae tuyapɨsaca Espíritu Santo upurugüɨrovia vae uyembatɨmbatɨ vae reta pe jei vae re. Upurumɨamɨri vae re ndarau etei mbaepuere güɨnoi mano mocuia.’
Jucuarãi icuatía —jei—.
Ñee Pérgamo peguarã
12 Jare icuatía ángel upurugüɨrovia vae Pérgamo pe uyembatɨ vae reta pe uyeyocui vae pe cuarãi: ‘Cua jei quɨsepucu jaimbeyovai vae güɨnoi vae:
13 Aicuaa peparavɨquɨ jare quiape pico. Echa'ã perenta guasu pe jeta ete vae uyapo Satanás jembiapo. Ẽrei pe reta jecuaeño picuaaca quirãi perovia cheré. Peeya'ã etei pepurugüɨrovia, yepe tẽi yavai ete peve jocua ara reta pe Antipas uyeyucaca pepɨte pe yave. Antipas uyeyucaca, chemɨmbeu cavi ramo. Echa'ã Satanás etei ico perenta guasu pe.
14 Ẽrei chepuere pumbɨjeco mbovɨ mbaembae re. Echa'ã ime pepɨte pe ñugüɨnoi Balaam iporomboe güɨrovia vae reta. Balaam omboe Balac quirãi ipuere umbɨavai Israel pegua reta. Echa'ã jae reta umbɨpɨ jou tembíu tumpa-raanga reta pe uñemee vae jare uyapo aguasa. 15 Jae ramiño vi ime pepɨte pe ñugüɨnoi nicolaíta reta iporomboe güɨrovia vae reta, jare jocua moromboe icavi'ã ete cheve.
16 Jáeramo peeya piyemɨngueta icavi mbae vae pepɨa pe oĩ vae. Peeya'a yave, aata pepɨ ɨmambae jare añerãrota jae reta ndive. Aiporuta jese reta quɨsepucu cheyuru güi oẽ vae.
17 Uipota uyandu vae tuyapɨsaca Espíritu Santo upurugüɨrovia vae uyembatɨmbatɨ vae reta pe jei vae re. Upurumɨamɨri vae pe ameeta jocua maná uyecuaa mbae vae. Ameeta vi chupe penti ita tĩ vae. Jocua ita re ime penti tee ipɨau vae uyecuatía oĩ. Jaeño ameeta ita chupe vae uicuaata jocua tee.’
Jucuarãi icuatía —jei—.
Ñee Tiatira peguarã
18 Jare icuatía ángel upurugüɨrovia vae Tiatira pe uyembatɨ vae reta pe uyeyocui vae pe cuarãi: ‘Cua jei Tumpa Taɨ. Jae jesa tata jendɨ oĩ vae rami co, jare ipɨ bronce uyembacu yave tata pe uyepiro ete vae rami:
19 Che aicuaa peparavɨquɨ jare pepuruau jare pepurugüɨrovia jare quirãi piyeyocui cheve jare pepɨaguasu. Jare jecuaeño peparavɨquɨ tanta. Añete co, tenonde yave peparavɨquɨ tanta, ẽrei taɨcue rupi peparavɨquɨ tanta ete.
20 Ẽrei chepuere pumbɨjeco cua re: Pemaeño jocua cuña Jezabel jee vae re oporomboe vaerã pepɨte pe. Jae jei jae co penti cuña Tumpa iñee umɨmbeu vae. Ẽrei jae umbɨtavɨ cherembiocui reta. Echa'ã jae umɨmbeu chupe reta uyapo vaerã aguasa jare jou vaerã tembíu tumpa-raanga reta pe uñemee vae. 21 Jare amee ma ara reta jocua cuña pe ueya vaerã iyemɨngueta icavi mbae vae ipɨa pe oĩ vae, agüɨye vaerã uyapo aguasa. Ẽrei jecuaeño uyapo jocua icavi mbae vae. 22 Mase, amɨmbaerasɨta jocua cuña, jare aiporaraca eteta jae ndive menda re uyuvanga vae reta pe, ueya'ã reta yave icavi mbae vae jae ndive uyapo vae. 23 Jare ayucata jocua cuña imembɨ reta, jare opaete upurugüɨrovia vae uyembatɨmbatɨ vae reta uicuaata quirãi che aicuaa opaete vae iyemɨngueta ipɨa pe oĩ vae. Jare ameeta peve penti penti mbae piyapo vae rupi. 24-25 Ẽrei tae peve cua: Cua reño pumbɨjeco. Ẽrei piñemɨmɨrãta mburugüɨrovia penoi vae re che ayu ye regua. (Cuarãi chemiari aĩ upurugüɨrovia vae Tiatira pegua jocua cuña iporomboe güɨrovia mbae vae reta pe. Echa'ã jae reta uicuaa'ã Satanás iporomboe uyecuaa mbae vae jei chupe vae.)
26 Upurumɨamɨri vae pe ameeta mbaepuere ipuere vaerã oyocui ɨvɨ pegua reta, jecuaeño yave uyapo cheparavɨquɨ. 27 Jare oyocuita penti popoca fierro pegua pe. Güɨnoita mbaepuere jese reta mbaepuere penoi pembɨperasoraso vaerã penti ɨru ñaeu pegua vae rami. Echa'ã cheRu umee cheve etei cua nunga mbaepuere. 28 Jare ameeta chupe yasɨtata neimbove asɨ uyecuaa vae.
29 Uipota uyandu vae tuyapɨsaca Espíritu Santo upurugüɨrovia vae uyembatɨmbatɨ vae reta pe jei vae re.’
Jucuarãi icuatía —jei—.