Η
ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
ΕΓΚΡΙΣΕΙ
ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΕΝ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ
ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
1904
Ἡ παρούσα ἔκδοσις ἐγένετο ἀναλώμασι της Α. Θ. Π. τοῦ Πατριάρχου πρῷην Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Κωνσταντίνου τοῦ Ε΄ καὶ ἄλλων φιλοχρίστων.