2
Water into wine
Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γάμος ἐγένετο ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἦν ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ ἐκεῖ. Ἐκλήθη δὲ καὶ ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸν γάμον. Καὶ ὑστερήσαντος οἴνου, λέγει ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ πρὸς αὐτόν, «Οἶνον οὐκ ἔχουσιν.» Λέγει* λεγει f35 𝕻75ℵ [98%] CP,HF,RP,OC,TR ¦ και 1 𝕻66A,B(W) [2%] [NU] αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· «Τί ἐμοὶ καὶ σοί, γύναι; Οὔπω ἥκει ἡ ὥρα μου.» Λέγει ἡ μήτηρ αὐτοῦ τοῖς διακόνοις, «Ὅ τι ἂν λέγῃ λεγη f35 𝕻66,75ℵA,B,W [70%] HF,RP,OC,TR,NU ¦ λεγει [30%] CP ὑμῖν, ποιήσατε.»
(Ἦσαν δὲ ἐκεῖ ὑδρίαι λίθιναι ἓξ κείμεναι, κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν Ἰουδαίων, υδριαι λιθιναι εξ κειμεναι κατα τον καθαρισμον των ιουδαιων f35 A,Nv (95.4%) CP,HF,RP,OC,TR ¦ 1 λιθινοι 3456789 (0.5%) ¦ 13456789 (0.2%) ¦ 12456789 (0.2%) ¦ 12356789 (0.4%) ¦ ~ 213567894 (−4 ℵ) 𝕻66(75)(ℵ)B (0.9%) NU ¦ ~ 123567894 W (0.2%) ¦ ~ 213456789 (1%) ¦ ~ 132456789 (0.2%) ¦ ~ 124356789 (0.6%) ¦ five other variants (0.3%) χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς.) Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, «Γεμίσατε τὰς ὑδρίας ὕδατος.» Καὶ ἐγέμισαν αὐτὰς ἕως ἄνω. Καὶ λέγει αὐτοῖς, «Ἀντλήσατε νῦν, καὶ φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ.» Καὶ§ και f35 A [95%] CP,HF,RP,OC,TR ¦ οι δε 𝕻66,75ℵB,N,W [5%] NU ἤνεγκαν. Ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ—οἶνον γεγενημένον, καὶ οὐκ ᾔδει πόθεν ἐστίν (οἱ δὲ διάκονοι ᾔδεισαν οἱ ἠντληκότες τὸ ὕδωρ)—φωνεῖ τὸν νυμφίον ὁ ἀρχιτρίκλινος 10 καὶ λέγει αὐτῷ· «Πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησιν, καὶ ὅταν μεθυσθῶσιν, τότε* τοτε f35 A,N [99%] CP,HF,RP,OC,TR ¦ — 𝕻66,75ℵB,W [1%] NU τὸν ἐλάσσω. Σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι.»
11 Ταύτην ἐποίησεν τὴν ἀρχὴν εποιησεν την αρχην f35 ℵW [95%] CP,HF,RP,OC,TR ¦ 13 𝕻75A,B,N [5%] NU ¦ ~ πρωτην 31 𝕻66 τῶν σημείων ὁ Ἰησοῦς ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐφανέρωσεν τὴν δόξαν αὐτοῦ· καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.
12 Μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς Καπερναούμ καπερναουμ f35 A,N [99.5%] CP,HF,RP,OC,TR ¦ καφαρναουμ 𝕻66,75ℵB [0.5%] NU ¦ — W (omits phrase) (A similar statement obtains wherever the name occurs.)—αὐτὸς καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ§ και η μητηρ αυτου και οι αδελφοι αυτου και οι μαθηται αυτου f35 A,N (91%) CP,HF,RP,OC,TR[NU] ¦ 1-7,9-12 𝕻66,75B,0162 (0.5%) ¦ 1-7,9-11 (0.2%) ¦ ~ 1-4,9-12,5-7 (3.2%) ¦ ~ 9-12,1-3,5-8 W (0.4%) ¦ 1-8 ℵ (2%) ¦ 1-4,9-12 (1.8%) ¦ ~ 9-12,5-8 (0.2%) ¦ 1-4 (0.4%) ¦ four further variants (0.3%)—καὶ ἐκεῖ ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας.
The first cleansing of the Temple—Passover, 27 AD
13 Καὶ ἐγγὺς ἦν τὸ Πάσχα τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα ὁ Ἰησοῦς. 14 Καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς πωλοῦντας βόας καὶ πρόβατα καὶ περιστεράς, καὶ τοὺς κερματιστὰς καθημένους. 15 Καὶ ποιήσας φραγέλλιον* φραγελλιον f35 ℵA,B,N (82.6%) CP,HF,RP,OC,TR,NU ¦ φραγγελιον (14.4%) ¦ ως 1 𝕻66,75W,0162 (3%) ἐκ σχοινίων, σχοινιων rell ¦ σχοινιου [1%] CP ¦ σχυνιων N πάντας ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ, τά τε πρόβατα καὶ τοὺς βόας· καὶ τῶν κολλυβιστῶν ἐξέχεεν τὸ κέρμα, καὶ τὰς τραπέζας ἀνέστρεψεν. ανεστρεψεν f35 𝕻75A,N,0162 (85.8%) CP,HF,RP,OC,TR ¦ ανετρεψεν 𝕻66B,W (9.2%) NU ¦ κατεστρεψεν ℵ (5%) ¦ two other variants (0.1%) 16 Καὶ τοῖς τὰς περιστερὰς πωλοῦσιν εἶπεν· «Ἄρατε ταῦτα ἐντεῦθεν· μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ Πατρός μου οἶκον ἐμπορίου.» 17 Ἐμνήσθησαν δὲ§ δε f35 A,N [99%] CP,HF,RP,OC,TR ¦ — 𝕻66,75ℵB [1%] NU ¦ ~ και W οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι γεγραμμένον ἐστίν, «Ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου καταφάγεταί* καταφαγεται rell ¦ κατεφαγε [5%] TR ¦ καταφαγετε 𝕻66W [1%] με.»
18 Ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπον αὐτῷ, «Τί σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν, ὅτι ταῦτα ποιεῖς;» 19 Ἀπεκρίθη απεκριθη rell ¦ 1 ο ℵN [10%] TR Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, «Λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον, καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν.» 20 Εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι, «Τεσσαράκοντα τεσσαρακοντα f35 [95%] CP,HF,RP,OC,TR ¦ τεσσερακοντα 𝕻66ℵA,B [5%] NU ¦ μ 𝕻75W ¦ τεσσερεκοντα N καὶ ἓξ ἔτεσιν ᾠκοδομήθη§ ωκοδομηθη f35 A,N [99%] CP,HF,RP,OC,TR ¦ οικοδομηθη 𝕻66,75ℵB(W) [1%] NU ὁ ναὸς οὗτος, καὶ σὺ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν;» 21 Ἐκεῖνος δὲ ἔλεγεν περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ. 22 Ὅτε οὖν ἠγέρθη ἐκ* εκ rell ¦ 1 των [5%] CP νεκρῶν, ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι τοῦτο ἔλεγεν· ελεγεν f35 𝕻66,75ℵA,B,N,W [90%] HF,RP,OC,NU ¦ 1 αυτοις [10%] CP,TR καὶ ἐπίστευσαν τῇ Γραφῇ, καὶ τῷ λόγῳ ᾧ ω f35 A,N,W (98.2%) CP,HF,RP,OC,TR ¦ ον 𝕻66,75ℵB (1%) NU ¦ αυτου (−ειπεν ο ιησους) (0.7%) ¦ two other variants (0.1%) εἶπεν ὁ Ἰησοῦς.
23 Ὡς δὲ ἦν ἐν τοῖς§ τοις rell ¦ — [5%] TR Ἱεροσολύμοις ἐν τῷ Πάσχα, ἐν τῇ ἑορτῇ, πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, θεωροῦντες αὐτοῦ τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει. 24 Αὐτὸς δὲ ὁ * ο f35 ℵA,N,W (99.2%) CP,HF,RP,OC,TR ¦ — 𝕻66,75B (0.5%) NU ¦ omit phrase (0.2%) Ἰησοῦς οὐκ ἐπίστευεν ἑαυτὸν εαυτον f35 𝕻66N(W) [99%] CP,HF,RP,OC,TR ¦ αυτον ℵA,B [1%] NU ¦ — 𝕻75 αὐτοῖς, διὰ τὸ αὐτὸν γινώσκειν πάντας, 25 καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώπου, αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκεν τί ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ.

*2:4 λεγει f35 𝕻75ℵ [98%] CP,HF,RP,OC,TR ¦ και 1 𝕻66A,B(W) [2%] [NU]

2:5 λεγη f35 𝕻66,75ℵA,B,W [70%] HF,RP,OC,TR,NU ¦ λεγει [30%] CP

2:6 υδριαι λιθιναι εξ κειμεναι κατα τον καθαρισμον των ιουδαιων f35 A,Nv (95.4%) CP,HF,RP,OC,TR ¦ 1 λιθινοι 3456789 (0.5%) ¦ 13456789 (0.2%) ¦ 12456789 (0.2%) ¦ 12356789 (0.4%) ¦ ~ 213567894 (−4 ℵ) 𝕻66(75)(ℵ)B (0.9%) NU ¦ ~ 123567894 W (0.2%) ¦ ~ 213456789 (1%) ¦ ~ 132456789 (0.2%) ¦ ~ 124356789 (0.6%) ¦ five other variants (0.3%)

§2:8 και f35 A [95%] CP,HF,RP,OC,TR ¦ οι δε 𝕻66,75ℵB,N,W [5%] NU

*2:10 τοτε f35 A,N [99%] CP,HF,RP,OC,TR ¦ — 𝕻66,75ℵB,W [1%] NU

2:11 εποιησεν την αρχην f35 ℵW [95%] CP,HF,RP,OC,TR ¦ 13 𝕻75A,B,N [5%] NU ¦ ~ πρωτην 31 𝕻66

2:12 καπερναουμ f35 A,N [99.5%] CP,HF,RP,OC,TR ¦ καφαρναουμ 𝕻66,75ℵB [0.5%] NU ¦ — W (omits phrase) (A similar statement obtains wherever the name occurs.)

§2:12 και η μητηρ αυτου και οι αδελφοι αυτου και οι μαθηται αυτου f35 A,N (91%) CP,HF,RP,OC,TR[NU] ¦ 1-7,9-12 𝕻66,75B,0162 (0.5%) ¦ 1-7,9-11 (0.2%) ¦ ~ 1-4,9-12,5-7 (3.2%) ¦ ~ 9-12,1-3,5-8 W (0.4%) ¦ 1-8 ℵ (2%) ¦ 1-4,9-12 (1.8%) ¦ ~ 9-12,5-8 (0.2%) ¦ 1-4 (0.4%) ¦ four further variants (0.3%)

*2:15 φραγελλιον f35 ℵA,B,N (82.6%) CP,HF,RP,OC,TR,NU ¦ φραγγελιον (14.4%) ¦ ως 1 𝕻66,75W,0162 (3%)

2:15 σχοινιων rell ¦ σχοινιου [1%] CP ¦ σχυνιων N

2:15 ανεστρεψεν f35 𝕻75A,N,0162 (85.8%) CP,HF,RP,OC,TR ¦ ανετρεψεν 𝕻66B,W (9.2%) NU ¦ κατεστρεψεν ℵ (5%) ¦ two other variants (0.1%)

§2:17 δε f35 A,N [99%] CP,HF,RP,OC,TR ¦ — 𝕻66,75ℵB [1%] NU ¦ ~ και W

*2:17 καταφαγεται rell ¦ κατεφαγε [5%] TR ¦ καταφαγετε 𝕻66W [1%]

2:19 απεκριθη rell ¦ 1 ο ℵN [10%] TR

2:20 τεσσαρακοντα f35 [95%] CP,HF,RP,OC,TR ¦ τεσσερακοντα 𝕻66ℵA,B [5%] NU ¦ μ 𝕻75W ¦ τεσσερεκοντα N

§2:20 ωκοδομηθη f35 A,N [99%] CP,HF,RP,OC,TR ¦ οικοδομηθη 𝕻66,75ℵB(W) [1%] NU

*2:22 εκ rell ¦ 1 των [5%] CP

2:22 ελεγεν f35 𝕻66,75ℵA,B,N,W [90%] HF,RP,OC,NU ¦ 1 αυτοις [10%] CP,TR

2:22 ω f35 A,N,W (98.2%) CP,HF,RP,OC,TR ¦ ον 𝕻66,75ℵB (1%) NU ¦ αυτου (−ειπεν ο ιησους) (0.7%) ¦ two other variants (0.1%)

§2:23 τοις rell ¦ — [5%] TR

*2:24 ο f35 ℵA,N,W (99.2%) CP,HF,RP,OC,TR ¦ — 𝕻66,75B (0.5%) NU ¦ omit phrase (0.2%)

2:24 εαυτον f35 𝕻66N(W) [99%] CP,HF,RP,OC,TR ¦ αυτον ℵA,B [1%] NU ¦ — 𝕻75