^
ZEMUMIKAHY HAW
Zeruzarez pe har wazemumikahy haw
Tupàn uzepyk Zeruzarez pe har wanehe
Tupàn purehe zepykaw, teko wazemumikahy haw, hàro haw no
Zeruzarez imumew pyrer
Uze'eg Tupàn pe upuhareko haw henoz pà