2
Cristo yemominisa, seco ɨvatesa resendar avei
Iyavei Cristo pe monguerẽhɨ, pe mbovɨha oporoaɨsusa pɨpe oico, Espíritu avei secoi pe rese. Peyeaɨsu tuprɨ iyavei pe yeaɨsusa pɨpe peñepɨtɨvɨi. Sese che mbovɨha catu peye: perecora pɨhañemoñetasa ñepei reseve, oyoya guasu avei peyeaɨsura, oyoya aveira pe pɨhañemoñetasa, ñepei reseve mbahe pe remimbotar rese avei. Ndapeyapoi chira mbahe peyeupe güeraño tẽi. Ndapeyapoi chiaveira mbahe pe yemboɨvate aisave. Iyacatu rumo pe reco yemominisa pɨpe ambuae avɨye catu perecora peyesui. Pesecai rene mbahe avɨye vahe peyeupe nara güeraño; iyacatu rumo peseca avei mbahe avɨye vahe ambuae ava reco tuprɨ ãgua.
Inungar Cristo pɨhañemoñeta, ẽgüe peye tuprɨ aveira.
Yepe ahe Tũpa recocuer vɨreco, “Taseya eme Tũpa recocuer areco vahe ɨvɨve che so ãgua” ndehi.
Opa ité rumo oseya, oyemboava inungar mbiguai tẽi ou.
Ẽgüe ehi oyemomini.
Vu porocuaita reroyasa pɨpe ou iyavei omano poromochisa pɨpe curusu rese.
Sese Tũpa omboɨvate catu, omondo avei sererguã ɨvate catu vahe opacatu ambuae rer sui.
10 Evocoiyase ahe terer ɨvate catu vahe renduse ‘toñenopɨha opacatu ɨva pendar, ɨvɨ pɨpendar, opacatu omano vahecuer avei yuvɨreco’ oya.
11 Ichui toicua opacatu, “Jesucristo ité yande Yar” tehi yande Ru Tũpa mboetei ãgua yuvɨreco.
Jesús reroyasar tesapesa nungar yuvɨrecoi co ɨvɨ pɨpe
12 Evocoiyase che rembiaɨsu, yepe che amombrɨ aico pe sui viña, iya rumo pe che reroya vɨte ité peye inungar aicose pe pãhuve cuese. Che aipota peicora pɨ́sɨrosa pɨpeño ité Tũpa mboeteisave ichui pe sɨquɨyesa pɨpe. 13 Esepia, Tũpa ombou pe querẽhɨsa semimbotar apo ãgua. Güemimbotar rupi avei ombou pĩratasa imboavɨye ãgua pẽu.
14 Peyapo opacatu mbahe pe ñehe-ñehe tẽiẽhɨsa pɨpe, pe yepoepɨ-epɨẽhɨsa pɨpe avei. 15 Sese tipo eme mbahe pe rembiavɨ que pe reco raisa pe rese. Evocoiyase peicora Tũpa rahɨr ndayangaipai vahe ava mbahe-mbahe tẽi oyapo vahe pãhuve. Ahe ipãhuve pe recocuer osesapera, inungar tataendɨ osesape pɨ́tumimbisave. 16 Pemombehuse ñehesa tecovesa resendar yuvɨreco chupe, acoi ouse Cristo curi, avɨharetera pe rese. Esepia, pe rese che poravɨquɨsa ẽgüe ndehi tẽi vaherã. 17-18 Jesucristo recocuer rese pe yeroyasa, ahe inungar mbahe seropovẽheprɨ Tũpa upe. Avɨyeteramo ichui tẽi che yucara yuvɨreco. Ahe omboavɨye tuprɨ itera pe porerecosa Tũpa upe. Yepe che yucara yuvɨreco viña, che rumo ayembovɨhañora opacatu pe rese. Pe avei, pevɨhañora che rese.
Pablo oicuachía Timoteo, Epafrodito recocuer resendar
19 Che ayeroya yande Yar Jesús rese amondo pɨhaivi vaherã Timoteo pe repia. Ahe omboyevɨse ñehesa pe recocuer resendar, ahese che avɨharetera. 20 Iyavei ndipoi eté ambuae ava Timoteo nungar che pɨhañemoñetasa rupi tuprɨ imahenduha vahe pe rese pe reco tuprɨ ãgua. 21 Esepia, opacatu oseca güemimbotar tẽi apo ãgua, ndosecai eté Jesucristo remimbotar yuvɨreco. 22 Pe niha peicua Timoteo reco tuprɨsa opacatu upe. Iyavei che pɨ́tɨvɨi Tũpa Ñehengagüer mombehu ãgua, inungar chĩhivahe oipɨ́tɨvɨi oyesupa, ẽgüe ehi che pɨ́tɨvɨi oico. 23 Sese che aipota imondo ãgua pe repia acoi aicuase mara ehira che rereco yuvɨreco. 24 Che rumo ayeroya yande Yar rese aso pɨhaivi vaherã che teieté pe repia.
25 Iyavei revo avɨye catu co yande rɨvrɨ Epafrodito amboyevɨra pe pɨri ahe pembou vahe che pɨ́tɨvɨi ãgua mbahe cheu ipane vahe rese. Ahe che ndugüer oporavɨquɨ pĩrata vahe Tũpa upe. 26 Esepia, ahe pe repia pota ité opacatu. Iyavei ahe ehiño oico pẽu peicuase imbaheasɨ. 27 Supi eté imbaheasɨ oico, seni eté omano viña. Ipare rumo Tũpa oiparaɨsuereco, ndahei ahe güeraño oipɨ́tɨvɨi, che avei che paraɨsuereco co vɨharẽhɨsa yeapɨ-apɨñoẽhɨ ãgua cheu. 28 Sese che amondo pota poyava ité pe pɨri sese pe yembovɨha iri ãgua, che mbovɨha iri ãgua avei. 29 Peipɨsɨ tuprɨ pẽu iyepotase pe vɨharetesa pɨpe. Esepia, ahe yande rɨvrɨ yande Yar rese secoi vahe ité. Pesaɨsu itera evocoi nungar ava yepi. 30 Yande Yar rese oporavɨquɨse che pɨri seni omano. Ahe niha oyemondo ité mbahe-mbahe tẽi porara ãgua che pɨ́tɨvɨi pɨpe. Esepia, pe ité ndapeicatui che pɨ́tɨvɨi peye.