12
A OLE paha o'u pono ke kaena aku: aka, e hiki nuanei au ma na hihio a me na hoike ana mai a ka Haku.
I na makahiki mamna, he umikumamaha, ua ike no au i kekahi kanaka no Kristo, iloko o ke kino paha, aole au i ike, iwaho e ke kino paha, aole au i ike, o ke Akua ke ike; ua laweia'ku la na mea la iluna i ke kolu'o ka lani.
O ua kanaka la ka'u i ike, iloko o ke kino paha, iwaho e ke kine paha, aole au i ike, o ke Akua ke ike:
Ua laweia'ku oia iluna I paradaiso, a lohe ae ia ia i na huaolelo hiki ole ke pane ae, aole hoi e pono ke ekemuiaku e ke kanaka.
No ua mea la ka'u e kaena aku ai: aole no'u iho ka'u o kaena ai, aka, no ko'u mau mea palupalu.
Ina paha i ake au e kaena aku, aole o'u naaupo; no ka mea, e hai aku ana au i ka oiaio: aka, ke oki nei no au, o manao mai paha kekahi ia'u he kiekie maluna o kana i ike mai ai ia'u, a me kana i iohe mai ai ia'u.
O hookiekie paha wau no ka nui o na mea i hoikeia mai, ua haawiia mai ia'u he mea oioi ma kuu io, he elele na Satana e kui mai ai ia'u, o hookiekie auanei au.
No ia mea, ekolu au noi ana aku i ka Haku, i haalele mai ia mea ia'u.
I mai la kela ia'u, Ua lawa kuu lokomaikai nou: no ka mea, ma ka nawaliwali ka hoomaopopo ana o ko'u mana. No ia hoi, e kaena aku au me ka oluolu i kuu nawaliwali, i kau mai ai ka mana o Kristo maluna iho o'u.
10 Nolaila, he oluolu ko'u i ka nawaliwali, a me ka hoinoia, a me ka poino, a me ka hoomaauia, a me ka pilikia no Kristo: no ka mea, i kuu nawaliwali ana, alaila ua ikaika au.
 
11 Ua lilo au i naaupo ma ke kaena ana; na oukou au i koi mai: no ka mea, he pono ko'u e hoomaikaiia mai e oukou; aole au i emi iki mahope o na lunaolelo pookela, he mea ole no nae au.
12 He oiaio, na hanaia na oihana lunaolelo iwaena o oukou me ka hoomanawanui, me na hoailona, me na mea kupanaha a me na hana mana.
13 Mahea ko oukou wnhi emi mahope o na ekalesia e ae, ke waiho ko oukou kaumaha ole ia'u? E kala mai oukou ia'u i keia mea pono ole.
 
14 Aia hoi, eia ke kolu o kuu makankau e hele aku io oukou la; aole au e hookaumaha ia oukou; no ka mea, o oukou ka'u e imi nei, aole ka oukou: aole e pono no na keiki ke hoahu aku na na makua, aka, o na makua na na keiki.
15 A ua oluolu au ke lilo aku a e hooliloia hoi no ko oukou uhane; ina paha me ka mahuahua o ko'u aloha aka ia oukou, pela ka emi ana o ko'u alohaia mai.
16 A oia no pela, aole no oukou i kaumaha ia'u: aka, ua maalea au, nolaila ua puni oukou ia'u.
17 Ua waiwai anei au ia oukou ma kekahi o ka poe a'u i hoouna aku ai io oukou la?
18 Noi aku la au ia Tito, a hoouna pu aku la au me ia i kekahi hoahanau: ua waiwai anei o Tito ia oukou? aole anei makou i hele ma ka manao hookahi, a ma ke kapuwai hookahi?
 
19 Eia hoi, ke manao nei anei oukou e hoakaka makou ia makou iho ia oukou? E na mea aloha, ke olelo nei makou imua o ke Akua ma o Kristo la, no ka hookupaa aku ia oukou keia mau mea a pau.
20 No ka mea, ko makau nei au, a i kuu hiki aku, e ike aku paha auanei au ia oukou aohe like me kuu makemake, a e ikea mai hoi au e oukou aohe like me ko oukou makemake: malia paha o ikea auanei ka hakaka, ka ukiuki, ka inaina, ka hoopaapaa, ke aki, ka ohumu, ka hoohaha, a me ka haunaele.
21 Anoai paha o hoohaahaa iho no hoi kuu Akua ia'u iwaena o oukou, i kuu hiki hou ana'ku; a kanikau iho au i na mea he nui i hana hewa e mamua, aole hoi i mihi i ka haumia, a me ka moekolohe, a me ke kuulala a lakou i hana'i.