Petero II.
1
O KA EPISETOLE HOOLAHA ALUA A
O SIMON A Petero, he kauwa a he lunaolelo na Iesu Kristo, na ka poe i loaa pu ka manao oiaio i maikai like, ma ka pono o ko kakou Akua, a me Iesu Kristo ko kakou Hoola;
E nui ko oukou alohaia mai, a me ka maluhia hoi, no ka ike pono ana i ke Akua, a me Iesu, ko kakou Haku;
E like me ka haawi ana mai o kona mana Akua i na mea a pau no kakou, e ola'i, a e haipule ai, ma ka ike ana aku i ka mea nana kakou i wae mai ma ka nani a me ka pono.
Malaila no ua haiia mai na mea nui loa, e pomaikai nui ai; i mea e loaa ai ia oukou kekahi ano e like me ko ke Akua, no ka mea, ua haalele oukou i ka hewa iloko o ke ao nei, ma ke kuko.
Eia hoi kekahi, e hooikaika loa oukou, me ko oukou manaoio e kui aku ai i ka hana pono; a me ka hana pono, i ka naauao;
A me ka naauao, i ka pakiko; a me ka pakiko, i ke ahonui; a me ke ahonui, i ka haipule;
A me ka haipule, i ka launa hoahanau; a me ka launa hoahanau, i ke aloha.
Ina iloko o oukou keia mau mea, a i mahuahua hoi, aole oukou e lilo i poe hoopalaleha, a i poe hua ole, ma ka ike aku i ko kakou Haku ia Iesu Kristo.
Aka, o ka mea i nele i keia mau mea, ua makapo ia, ua powehiwehi ka ike ana, a ua poina ia ia kona huikalaia ana i na hewa kahiko.
10 Nolaila, ea, e na hoahanau, e hooikaika loa oukou, i hooiaioia ko oukou heaia mai, a me ko oukou kohoia ana; no ka mea, ina e hana oukou i keia mau mea, aole loa oukou e haule.
11 Pela e hookomo lokomaikai ia'ku ai oukou iloko o ke aupuni mau loa o ko kakou Haku a Hoola hoi o Iesu Kristo.
 
12 Nolaila, aole loa au hoomolowa i ka hoeueu i ko oukou manao i keia mau mea, ua ike no nae oukou, a ua ku paa ma keia mea oiaio.
13 Ke manao nei au, he mea pono i ko'u noho ana i keia halelewa, e hoala ia oukou me ka hoeueu aku i ka manao.
14 No ka mea, ua ike au, ua kokoke no e hemo ia'u keia halelewa o'u, e like me ka ko kakou Haku o Iesu Kristo i hoike mai ai ia'u.
15 Aka hoi, e hooikaika mau wau, i hiki ia oukou, ke manao mau i keia mau mea mahope o kuu make ana.
16 No ka mea, aole makou i hahai mamuli o na olelo wahahee i imi akamai ia, i ko makou hoike ana aku ia oukou i ka mana, a me ka hiki ana mai o ko kakou Haku o Iesu Kristo, aka, he poe ike maka makou i kona nani.
17 No ka mea, mai ke Akua ka Makua mai, i loaa mai ai ia ia ka hoomaikai, a me ka hoonani, i ka wa i hiki mai ai ka leo io na la, mai ka nani kupanaha loa mai; Eia kuu keiki hiwahiwa, ua olioli loa au ia ia.
18 O keia leo, mai ka lani mai, oia ka makou i lohe ai, i ka wa a makou i noho pu ai me ia, ma ka mauna hoano.
19 Eia hoi ia kakou ka na kaula olelo, i hooiaio loa ia; ua hana pono no hoi oukou i ko oukou malama ana ia mea, me he kukui la, e hoomalamalama ana i kahi pouli, a wehe mai ke alaula, a puka mai ka hokuao iloko o ko oukou mau naau;
20 Me ka ike mua i keia, o kela wanana keia wanana o ka palapala hemolele, aole na na kaula ponoi iho ka hoike ana.
21 No ka mea, i ka wa kahiko, aole no ka mauao o kanaka, ka na kaula; aka, ua olelo mai na kanaka hemolele o ke Akua i ka uluhia mai e ka Uhane Hemolele.