3
E NA mea aloha, ke palapala aku nei au i keia palapala lua; ma keia mau mea a'u e hoala nei i ko oukou naau huali ma ka hoomanao ana:
I hoomanao oukou i na olelo i oleloia'i mamua, e ka poe kaula hemolele, a me ke kauoha a makou, a na lunaolelo a ka Haku, ka Hoola.
E ike mua oukou i keia; i na la mahope. e hiki mai ana no ka poe hoowahawaha, hilahila ole, a e hele ana no hoi lakou mamuli o ko lakou kuko iho.
Me ka olelo mai, Auhea ka olelo oiaio no kona hiki ana mai? No ka mea, mai ka wa mai o ka hiamoe ana o na kupuna, ua waiho wale ia no na mea a pau, e like me ka wa i kinohi o ka honua nei.
No ka mea, ua hoonaaupo lakou i keia, no ko lakou makemake iho; eia, no ka olelo ana mai o ke Akua, mai ka wa kahiko loa mai na lani, a me ka honua e ku mai ana, mai ka wai mai, a ma ka wai hoi:
Ma ia mea no i make ai kela ao mamua, ma ka poipu ana o ka wai.
Aka, o ka lani, a me ka honua o keia manawa, ma ia olelo hookahi no, ua hoana e ia no ke ahi, ua malamaia hoi, no ka la hookolokolo a me ka make o na kanaka aia.
 
E na pokii, mai hoonaaupo oukou i keia mea hookahi; a, i ka Haku, ua like ka la hookahi, me na makahiki hookahi tausani, a o ke tausani raakahiki hoi, me ka la hookahi.
Aole e hookaulua ka Haku ma ka mea ana i olelo mai ai, e like me ka kekahi poe i manao mai ai i ka lohi; aka, ua ahonui mai oia ia kakou; aole makemake oia e make kekahi, aka, e hoi mai na kanaka a pau i ka mihi.
10 Aka, e hiki mai auanei ka la o ka Haku, me he aihue la i ka po; alaila e lilo no ka lani me ka halulu nui, a e wela hoi na kumu mua, a hehee wale, a e pau no ka honua nei i ke ahi, a me na mea a pau i hanaia maluna iho.
11 A no ka lilo ana o keia mau mea a pau, heaha ke ano pono no oukou e noho hemolele ana, a me ka haipule,
12 Me ka manao aku, a me ka makemake loa i ka hiki ana mai o ka la o ke Akua, ka manawa e wela'i na lani i ke ahi, a hehee wale, a e kakake mai no hoi na kumu mua i ka wela loa o ke ahi?
13 Aka, e like me ka olelo mua ana mai, ke kakali aku nei kakou i ka lani hou, a me ka honua hou, i kahi e noho ai o ka maikai.
 
14 Nolaila, e na pokii e, no ko oukou manao ana i keia mau mea, e hooikaika oukou, i loaa oukou ia ia me ka maluhia, a me ke kina ole, a me ka hala ole.
15 E hoomaopopo hoi, o ke ahonui o ko kakou Haku, o ke ola ia; o like me ka Paulo, ko kakou hoahanau aloha, i palapala mai ai ia oukou, ma ka naauao i haawiia mai nona.
16 No ka mea, ma ia mau palapala a pau, ua olelo no ia i keia mau mea; he pohihihi no hoi kekahi mau mea ma ia palapala, ua kapae hoi ka poe hoonaaupo a me ka poe ka kapekepeke, ia olelo e like me ka lakou hana aua i ka olelo hemolele a paut i mea e make ai lakou.
17 No ia mea la, ea, e na pokii, no ko oukou ao mua ia'ku, e ao oukou, o alakai hewa ia'ku oukou, e ka wahahee o ka poe aia, a haule mai ko oukou ku paa ana.
18 E hooikaika oukou, i mahuahua ke alohaia mai, a me ko oukou ike ana aku i ko kakou Haku a Hoola hoi ia Iesu Kristo. Ia ia no ka hoonaniia'ku, ano no, a mau loa aku. Amene.