Epeso
1
O KA EPISETOLE
 
O PAULO, he lunaolelo a Iesu Kristo ma ka makemake o ke Akua, na ka poe haipule e noho ana ma Epeso, a me ka poe manaoio iloko o Iesu Kristo:
E alohaia oukou, e maluhia hoi i ke Akua ko kakou Makua, a me ka Haku Iesu Kristo.
 
E hoomaikaiia ku ke Akua, ka Makua o ko kakou Haku o Iesu Kristo, nana kakou i hoomaikai mai ma na mea maikai a pau o ka Uhane i na wahi lani ma o Kristo la.
E like me ia i wae mai ai ia kakou ma ona la mamua aku o ka hookumuia mai o ke ao nei i hemolele ai kakou a me ka hala ole imua ona ma ke aloha:
I koho e mai oia ia kakou mamua no ka hookamaia nana ma o Iesu Kristo la, e like me ka lokomaikai o kona makemake,
I hoomaikaiia'i ka nani o kona aloha, ana i maliu mai ai ia kakou no ka Mea aloha;
Nona mai ke ola ia kakou ma kona koko, ke kala ana o na hala, e like me ka lako o kona lokomaikai;
Ka mea ana i hoomahuahua mai ai ia kakou me ke akamai nui, a me ka naauao.
Ua hoike mai la oia ia kakou i ka mea ikea ole o koua makemake, e like me kona manao aloha ana i manao ai iloko iho ona;
10 I ke aupuni o keia manawa hope, e houluulu i na mea a pau ma kahi hookahi iloko o Kristo, i na mea o ka lani e me na mea o ka honua, iloko ona.
11 Ma ona la ua loaa mai ia ma kou ka noho ana, i koho mua ia mai makou o like me ka manao o ka mea nana e hana mai i na mea a pau ma ka manao ku paa o kona makemake;
12 I hoomaikai aku ai makou i kona nani, ka poe i manao lana e mamua i ka Mesia.
13 O oukou hoi kekahi i manao ia ia, i ko oukou hoolohe ana i ka olelo o ka oiaio, i ka euanelio e ola'i oukou; a i ko oukou manaoio ana ia ia, ua hoailonaia oukou e ka Uhane Hemolele i olelo e ia mai;
14 Oia ka hooiaio o ko kakou noho ana, a hiki aku i ke ola i kuaiia mai, i hoomaikaiia'i kona nani.
 
15 Nolaila hoi, i kuu lohe ana'ku i ko oukou manaoio i ka Haku ia Iesu, a me ke aloha i na haipule a pau.
16 Aole au e hooki i ka hoomaikai ana aku no oukou, e hoohiki ana ia oukou ma ka'u pule;
17 I haawi mai ai ke Akua o ko kakou Haku o Iesu Kristo, ka Makua nona ka nani, ia oukou i ka Uhane hoonaauao a me ka hoike, i ike ai oukou ia ia;
18 A hoomalamalamaia na maka o ko oukou naau, i ike ai oukou i ka manaolana ma kona hea ana mai, a me ka nani nui o kona mea e ili mai ana no ka poe haipule,
19 A me ka nui loa o kona mana no kakou ka poe manaoio, ma ka hooikaika ana o kona mana ikaika,
20 Ana i hana iho ai iloko o Kristo i ka hoala'ua ia ia mai ka make mai, a hoonoho iho la ia ia ma kona lima akau i kahi lani,
21 Maluna ae o na alii a pau, o na mea ikaika, o na mea mana, na haku, a me na inoa a pau i kapaia, aole ma keia ao wale no, ma kela ao e hiki mai ana kekahi.
22 A ua hoolilo iho la oia i na mea a pau malalo iho o kona mau wawae, ua hoonoho hoi ia ia i poo maluna o na mea a pau no ka ekalesia,
23 Oia kona kino, o ka lako o ka mea nana e hoolako mai i na mea a pau ma na mea a pau.