6
E NA keiki, e hoolohe i ko oukou mau makua no ka Haku: no ka mea, he pono keia.
E hoomaikai oe i kou makuakane a me ka makuwahine; o ke kauoha mua keia, e pili ana me ka olelo e pomaikai ai:
I pomaikai ai oe, i loihi ai hoi kou noho ana ma ka honua.
Oukou boi, e na makua, mai hoonaukiuki aku i na keiki a oukou; aka, e alakai ia lakou ma ka hoopono a me ka hoonaauao a ka Haku.
 
E na kauwa, e hoolohe oukou i na haku o oukou ma ke kino, me ka makau a me ka weliweli, a me ke kupono o ko oukou naau, e like me ia Kristo:
Aole ma ka hooikaika ike maka ia mai, e like me ka poe hoolealea i kanaka; aka, e like me na kauwa a Kristo, e hana ana i ka makemake o ke Akua ma ka naau;
Me ka naau oluolu e hookauwa ana na ka Haku, aole na kanaka.
E ike hoi oukou, a i haua kekahi i ka mea maikai, e ukuia mai oia e ka Haku, o ka mea paa a me ka mea paa ole.
Oukou hoi, e na haku, pela hoi oukou e hana aku ai ia lakou, aole ka hooweliweli aku; e manao oukou, aia ka lani ka Haku o oukou iho; aole boi ia ia ka nana mai ma ko ke kanaka kino.
 
10 Eia hoi, o na hoahanau o'u, i ikaika oukou ma ka Haku, a ma ka ikaika o kona mana.
11 E aahu iho oukou i ke kahiko a pau a ke Akua, i hiki ia oukou ke kupaa imua o na hana maalea a ka diabolo.
12 No ka mea, aole kakou e hakoko ana me ka mea io a me ka mea koko; aka me na alii, na mea ikaika, na haku o ka pouli o keia ao, a me na uhane ino o ka lewa.
13 No ia hoi, e lawe oukou i ke kahiko a pau a ke Akua, i pono ia oukou ke kupaa, ke hiki mai ka la ino; a pau ae la na mea i ka hanaia, e kupaa oukou.
14 E ku pono hoi oukou, i kakooia ko oukou puhaka i ka oiaio, a pulikiia oukou i ka paleumauma o ka pono:
15 I haweleia hoi ko oukou wawae i ka makaukau no ka euanelio e malu ai.
16 Maluna oia mau mea a pau, e lawe hoi i ka aabuapoo o ka manaoio, i mea e hiki ai ia oukou ke kinai iho i na iho wela a pau o ka mea ino.
17 E lawe hoi i ka mahiole o ke ola, a me ka pahikaua o ka Uhane, oia no ka olelo a ke Akua:
18 E pule mau ana i na pule a pau, a me ka nonoi aku ma ka U hane; a no ia mea hoi, e kiai oukou me ka hooikaika mau a me ka pule aku no na haipule a pau;
19 A ia'u hoi, i haawiia mai ia'u ka olelo e hai aku ai kuu waha me ka makau ole, e hoike aku i ka mea pohihihi o ka euanelio;
20 No ia mea, he elele no wau e paa ana i ke kaulahao: i olelo wiwo ole aku au ilaila, e liko me ka'u pono e ololo aku ai.
 
21 I ike hoi oukou i ka'u mau mea e noho noi, a me ka'u hana ana, na Tukiko he hoahanau aloha, he lawehana malama pono hoi i ka ka Haku, nana e hoike aku i na mea a pau ia oukou:
22 Oia ka'u i hoouna aku ai ia oukou no keia mea, i ike ai oukou i ka wakou, i hooluolu aku ai boi oia i ko oukou naau.
 
23 I pomaikai na hoahanau, i aloha hoi me ka manaoio, mai ke Akua ka Makua mai, a me ka Haku Iosu Kristo.
24 E alohaia ka poe a pau i aloha io aku i ko kakou Haku ia Iesu Kristo. Amene.