5
NO ia hoi, e hahai oukou i ke Akua, e like me na keiki punahele;
E haele hoi oukou me ke aloha, e like me ka Kristo i aloha mai ai ia kakou, a haawi hoi ia ia iho no kakou, i alana a me ka mohai i ke Akua, i mea ala oluolu.
 
A o ka moe kolohe, a me na mea haumia a pau, a me ka puniwaiwai, aole loa e hoohikiia ia mau mea iwaena o oukou, me ia o pono ai na haipule;
Aole hoi ka olelo hilahila, ka olelo lapuwale, a me ka olelo ano lua, na mea pono ole: aka, o ka olelo hoomaikai ka pono.
No ka mea, ua ike oukou i keia, aole ka mea moe kolohe, aole hoi ka mea haumia, aole hoi ka mea puniwaiwai, oia hoi ka mea hoomana kii, aole loa o lakou noho ana i ke aupuni o Kristo a o ke Akua.
E ao o hoopunipuni mai kekahi ia oukou i na olelo wehahee: no keia mau mea e hiki mai ana ka inaina o ke Akua maluna o na keiki hoolohe ole.
Nolaila, mai noho a hoohalike pu me lakou.
No ka mea, he poeleele ko oukou mamua, i neia manawa hoi ua malamalama oukou i ka Haku: e haele oukou me he kamalii no ka malamalama la:
(No ka mea, o ka hua na ka Uhane, oia ka maikai a pau, a me ka pono a me ka oiaio:)
10 E hooiaio oukou i ka mea a ka Haku i oluolu ai.
11 Mai hoolauna pu hoi oukou ma na bana hua ole o ka pouli, e hoohewa aku nae ia mau mea.
12 No ka mea, o na mea i hana malu ia e lakou, he mea hilahila ke olelo aku ia mau mea.
13 A o na mea a pau e pono ke hoohewaia aku, ua hoakakaia ma ka malamalama; o ka mea hoakaka aku, oia ka malamalama.
14 No ka mea, ua oleloia, E ala'e oe, e ka mea hiamoe ana, e ku ae hoi mai ka make mai, na Kristo hoi oe e hoomalamalama mai.
 
15 Nolaila, e nana oukou i hele pono e like me ka poe naauao, aole me ka poe naaupo,
16 E malama pono ana i ka manawa; no ka mea, he mau la ino keia.
17 No ia mea, mai noho a naaupo oukou, aka, e hoomaopopo i ka makemake o ka Haku.
18 Mai noho oukou a ona i ka waina, nolaila mai ka uhauha; aka, e hoopihaia oukou i ka Uhane;
19 E olelo ana kekahi i kekahi i na halelu, i na himeni, a me na mele na ka Uhane, e hoolea ana a e hookani ana i ka Haku, iloko o ko oukou naau;
20 No na mea a pau, e hoomaikai mau ana i ke Akua ka Makua, ma ka inoa o ko kakou Haku o Iesu Kristo:
 
21 E malama ana i kekahi i kekahi me ka makau i ke Akua.
 
22 E na wahine, e noho malalo o na kane ponoi a oukou, e like me ka ka Haku.
23 No ka mea, o ke kano ke poo o ka wahine, e like me Kristo ke poo o ka ekalesia: a oia hoi ke ola no ke kino.
24 No ia mea, e like me ka ekalesia e noho ana malalo o Kristo, pela boi na wahine malalo o na kane ponoi a lakou ma na mea a pau.
25 E na kane, aloha aku i ka oukou mau wahine, e like me Kristo i aloha mai ai i ka ekalesia, a haawi mai ia ia iho nona;
26 I hoolaa mai ai oia ia ia, hoomaemae ana ia ia i ka wai auau, a me ka olelo,
27 I hoolilo mai ai oia ia ia nona iho i ekaiesia nani, nole ona wahi paumaele, aole hoi minomino, aole hoi kekahi mea like; aka, i hemolele ia a me ka hala ole.
28 Pela e pono ai na kane e aloha aku i ka lakou mau wahine, e like me ko lakou mau kino iho: o ka mea aloha i kana wahine, oia ke aloha ia ia iho.
29 No ka mea, aole loa kekahi i inaina i kona kino iho; aka, ua hanai no a me ka malama ia ia, e like me ka Haku i ka ekalesia:
30 No ka mea, he mau lala kakou no kona kino, no kona io, a me kona iwi.
31 No ia hoi, e haalele ke kanaka i kona makuakane a me ka makuwahine, a e hoopiliia'ku ia i kana wahine, a e lilo laua elua i bookahi to.
32 He mea pohihibi nui keia; ke olelo aku nei au no Kristo a me ka ekalesia.
33 Aka, e aloha aku kela mea keia mea o oukou a pau i kana wahine e like me ia ia iho: a o ka wahine, e hoomaikai aku ia i kana kane.