15
HIKI mai la hoi ka olelo a Iehova ia'u i mai la,
E ke keiki a ke kanaka, heaha ka oi o ke kumu waina mamua o ke kumu laau e ae, a mamua o ka lala laau iwaena o na laau o ka ululaau?
E laweia anei kauwahi laau ona e hana'i i kekahi hana? E lalau anei kanaka i kahi kui noloko o ia mea e kau aku i kekahi ipu malaila?
Aia hoi, ua hooleiia ia iloko o ke ahi i wahie, a ua pau i ke ahi na welau elua ona, a wela hoi ka waena ona. He mea pono anei ia no ka hana?
Aia hoi, i kona okoa ana, aole pono ia no ka hana. A i ka pau ana i ke ahi, a wela hoi, ua pono anei ia no kahi hana?
 
Nolaila ke olelo nei Iehova ka Haku penei; E like me ke kumu waina iwaena o na kumu laau o ka ululaau a'u i haawi ai i ke ahi i wahie, pela o haawi aku ai au i na kanaka o Ierusalema.
A e hooku e au i ko'u maka ia lakou; e puka lakou mai loko aku o kekahi ahi, a e pau lakou i kekahi ahi; a e ike oukou owau no Iehova i ko'u wa e hooku e ai i ko'u wahi maka ia lakou.
A e hooneoneo loa au i keia aina, no ka lakou hana hewa ana, wahi a Iehova ka Haku.