16
HIKI mai la hoi ka olelo a Iehova ia'u, i mai la,
E ke keiki a ke kanaka, e hoike oe ia Ierusalema i kona mau hewa i inainaia;
E olelo aku, Ke i mai nei no Iehova ka Haku ia Ierusalema, O kou wahi hanau ai a me kou hanau ana, ma ka aina o Kanaana ia. He Amora kou makuakane, a he Heta kou makuwahine.
A i kou hanau ana, i ka la i hanau ai oe, aole i okiia kou piko, aole hoi i holoiia me ka wai i maemae; aole hoi oe i hoopaakai iki ia, aole hoi i wahi iki ia.
Aohe maka i aloha ia oe, e hana aku i kahi o keia mau mea nou, e lokomaikai aku ia oe; aka, ua kiolaia'ku oe ma ke kula mawaho, i ka hoowahawahaia o kou kino, i kou la i hanauia'i.
 
A maalo ae la au ma ou la, a ike ia oe e paumaele ana i kou koko iho, i aku la au ia oe iloko o kou koko, E ola; oiaio, ua olelo aku au ia oe iloko o kou koko, E ola.
Ua hoonui aku au ia oe e like me ka opuu o ke kula, a nui ae nei oe a mahuahua, a hiki oe i ka wa i maikai loa ai ke kino; ua nui na puuwaiu, a ua ulu kou lauoho, aka, ua olohelohe aku la oe, aole i uhiia.
A i ko'u maalo ana'e ma ou la, a nana aku ia oe, o ko'u manawa, he manawa aloha no ia, a hohola aku au i ke kihi o ko'u kapa maluna, a uhi ae la i kou olohelohe; hoohiki no hoi au nou, a komo hoi iloko o ka berita me oe, wahi a Iehova ka Haku, a lilo mai oe no'u.
Alaila holoi aku la au ia oe i ka wai; oia, ua holoi lea aku au i kou koko mai ou aku la, a kahinu aku la au ia oe me ka aila.
10 Hoaahu aku la au ia oe me na kapa hoonionioia, a hookamaa aku ia oe me ka ili tahasa, kaei aku la au ia oe me ka olona makalii, a hoouhi ae la ia oe me ke silika.
11 Kahiko aku la au ia oe me na mea e nani ai, a kau aku i na kupee ma kou mau lima, a me ke kaula lei ma kou a-i.
12 A kau aku la au i ke apo ma kou ihu, a me na apopepeiao ma kou mau pepeiao, a me ka leialii nani maluna o kou poo.
13 Kahikoia aku la oe me ke gula a me ke kala, a o kou kapa, he olona, he silika, me ka mea ulana onionioia; a o ka palaoa wali, a me ka meli. a me ka aila kau i ai ai. Nani loa aku la oe, a mahuahua kou pomaikai a aupuni okoa oe.
14 Laha aku la kou kaulana iwaena o na lahuikauaka no kou nani; no ka mea, ua hemolele aku la ia no kou nani a'u i kau aku ai maluna ou, wahi a Iehova ka Haku.
 
15 Aka, hilinai iho la oe i kou nani iho, a ua moe kolohe oe no kou kaulana, a ninini aku oe i kou moe kolohe ana maluna o kela mea keia mea e maalo ae ana; nona no ia.
16 A lawe oe i kauwahi o kou mau kapa komo, a kahiko aku la i kou mau wahi kiekie me ka onionio, a malaila i moe kolohe ai oe; aole e hiki hou, aole hoi pela.
17 A ua lawe oe i kauwahi o kou mau mea nani o ko'u gula a me kuu kala, a'u i haawi aku ai ia oe, a hana aku oe i mau kii o na kanaka nou, a moe kolohe aku me lakou.
18 A lawe ae la hoi oe i kou mau kapa onionio a hoouhi aku ia lakou. A ua hoonoho oe i ko'u aila a me ka'u mea ala imua o lakou.
19 O ka'u ai hoi a'u i haawi aku ai ia oe, ka palaoa wali, ka aila a me ka meli a'u i hauai ai ia oe, oia kau i hoonoho ai imua o lakou i mea ala ono: pela io no hoi, wahi a Iehova ka Haku.
20 A ua lawe hoi oe i kau mau keikikane, a me kau mau kaikamahine au i hanau ai na'u, a o lakou kau i kaumaha ai no lakou e pau i ka aiia. He mea uuku anei keia o kou moe kolohe ana?
21 Ua pepehi aku no oe i ka'u mau keiki, a ua hookuu ia lakou e hoohele mawaena o ke ahi no lakou.
22 A iloko o kou mau mea inainaia a me kou moe kolohe ana, aole oe i hoomanao i na la o kou opiopio ana, i kou olohelohe ana, a me ka uhi ole ia, a me kou paumaele ana iloko o kou koko.
 
23 Eia hoi keia mahope iho o kau hana hewa ana a pau, (Auwe, auwe oe! wahi a Iehova ka Haku;)
24 Ua hana aku hoi oe i hale hookamakama nou, a hana hoi oe i wahi kiekie ma kela alanui a me keia alanui.
25 Ma kela poo, keia poo o ke ala, ua hana oe i wahi kiekie nou, ua hoolilo oe i kou nani i mea e hoowahawahaia. Ua wehe ae oe i kou mau wawae i kela mea keia mea i maalo ae. A hoonui hoi i kou moe kolohe ana.
26 Ua moe kolohe oe me ko Aigupita kou mau hoalauna, kapoe io nui; a ua hoomahuahua i kou moe kolohe ana e hoonaukiuki mai ia'u.
27 Nolaila hoi, ea, ua kikoo aku au i ko'u lima maluna ou, a ua hoemi au i kau ai, a ua haawi aku au ia oe i ka makemake o ka poe inaina ia oe, i na kaikamahine o ko Pilisetia, na mea i hilahila i kou aoao moe kolohe.
28 A ua moe kolohe no hoi oe me ko Asuria, no kou ana ole ana; a ua moe kolohe oe me lakou, aole hoi oe i ana.
29 Ua hoonui hoi oe i kou moe kolohe ana ma ka aina o Kanaana a hiki i Kaledea, aole nae oe i ana ilaila.
 
30 Pehea ka nawaliwali o kou naau? wahi a Iehova ka Haku, i kau hana ana ia mau mea, i ka hana a ka wahine moe kolohe hilahila ole;
31 I kau hana i kou hale hookamakama ma ke poo o na kuamoo a pau, a hana hoi i wahi kiekie nou ma na alanui a pau; aole me he wahine hookamakama la, no kou hoowahawaha ana i ka uku;
32 Aka, me he wahine mare la e moe kolohe ana, e lalau ana i na kanaka e, aole i kana kane ponoi!
33 Ua haawi lakou i na makana i na wahine hookamakama a pau; aka, ua haawi oe i kau mau makana i kau mau ipo a pau, ua hoolimalima oe ia lakou, e hele mai iou la ma kela aoao keia aoao, no kou moe kolohe ana.
34 He mea e iloko ou, i kou moe kolohe ana, okoa na wahine e no ka hahai ole o kekahi ia oe e moe kolohe; a no kou haawi ana i ka uku, aole hoi uku i haawiia nou; nolaila he mea e oe.
 
35 Nolaila, e ka wahine moe kolohe, e hoolohe i ka olelo a Iehova;
36 Ke i mai nei Iehova ka Haku penei; No ka nininiia o kou kala keleawe, a me ka hoikeia o kou olohelohe ana, ma kou moe kolohe ana me kau mau ipo, a me ua akua kii a pau o kou mau mea inainaia, ma ke koko o kau mau keiki au i haawi ai ia lakou.
37 Nolaila, ea, e hoakoakoa au i kau mau ipo i lealea pu ai oe, a me ka poe a pau au i makemake ai, a me ka poe a pau au i hoowahawaha ai; e hoakoakoa au ia lakou e ku e ia oe a puni, a e hoike i kou olohelohe ia lakou, a e ike lakou i kou olohelohe a pau.
38 A e hoopai aku au ia oe e like me ka hoopaiia o na wahine i uhaki i ka berita mare me ka hookahe koko; a e haawi au ia oe i ke koko o ka ukiuki a me ka lili.
39 A e haawi aku au ia oe iloko o ko lakou lima, a e hoohiolo lakou i kou hale hookamakama, e wawahi hoi i kou mau wahi kiekie: a e kaili aku lakou i kou mau kapa ko mo mai ou aku la, a e lawe aku hoi i kau mau mea nani, a e waiho ia oe e olohelohe ana me ka uhi ole ia.
40 E lawe mai lakou i ka aha kanaka ku e ia oe, a e hailuku lakou ia oe me na pohaku, a e hou ia oe me ka lakou mau pahikaua.
41 A e puhi lakou i kou mau hale i ke ahi, a e hooili i ka hoopai ana maluna ou imua o na wahine he nui no: a e hooki au i kou moe kolohe ana, aole hoi e haawi hou oe i ka uku.
42 Pela e hoomaha ai au i ko'u ukiuki ia oe, a e haalele ko'u lili ia oe, a e noho malie au aole e huhu hou.
43 No ka mea, aole oe i hoomanao i na la o kou opiopio ana, a ua hoonaukiuki mai oe ia'u ma keia mau mea a pau: e uku aku au ea, i kou aoao, maluna o kou poo, wahi a Iehova ka Haku; aole hoi oe e hookui i keia hana haumia maluna o kau mau mea inainaia a pau.
 
44 Eia hoi, o na mea a pau e olelo ana ma na olelo nane, e lawe lakou i keia olelo nane nau, e i ana, E like me ka makuwahine, pela no kana kaikamahine.
45 O ke kaikamahine no oe a kou makuwahine i hoowahawaha i kana kane a me kana mau keiki; o ka hoahanauwahine oe o kou mau hoahanauwahine i hoowahawaha i ka lakou mau kane mo ka lakou mau keiki; o kou makuwahine, o ka Heta no ia: o kou makuakaue, o ka Amora no ia.
46 A o kou kaikuaana, o Samaria ia, oia me kana mau kaikamahine e noho ana ma kou lima hema. A o kou kaikaina e noho ana ma kou lima akau, oia o Sodoma a me kana mau kaikamahine.
47 Aole nae oe i hele ma ko lakou mau aoao, aole hoi i hana mamuli o ko lakou mau mea inainaia; aka, me he mea uuku la, ua oi aku kou haumia ana mamua o ko lakou i kou mau aoao a pau.
48 Ma ko'u ola ana, wahi a Iehova ka Haku, aole o Sodoma i hana, oia, aole hoi kana mau kaikamahine, e like me oe i hana ai, o oe a me kau mau kaikamahine.
49 Eia hoi ka hewa o kou kaikaina, o Sodoma, o ka haaheo, o ka piha loa i ka berena, a o ka palaualelo nui wale ka iloko ona a me kana mau kaikamahine; aole nae ia i hooikaika i ka lima o ka mea ilihune a me ka nele.
50 Ua hookiekie lakou, a ua hana i na mea inainaia imua o'u; nolaila lawe ae la au ia lakou mamuli o ko'u ike ana he pono.
51 Aole hoi i hana o Samaria i ka hapalua o kou mau hewa; ua hoonui aku oe i kou mau mea inainaia i ko lakou, a ua hoapono oe i kou mau hoahanau wahine, ma kou mau mea inainaia a pau au i hana'i.
52 A o oe hoi ka mea i hooponopono i kou mau hoahanau wahine, e hali oe i kou hoinoia, no kou mau hewa au i hana aku ai i pakela aku i ko lakou; ua oi aku ko lakou pono i kou; oia, e hilahila hoi oe, a e hali oe i kou hoinoia, no kou hoapono ana i kou mau hoahanau wahine.
 
53 Aia hoihoi mai au i ko lakou pio ana, i ke pio ana o Sodoma a me kana mau kaikamahine, a me ke pio ana o Samaria a me kana mau kaikamahine, alaila, i ke pio ana o kou poe pio iwaena o lakou;
54 I hali oe i kou hoinoia, a e hilahila hoi oe i na mea a pau au i hanaai, i kou hooluolu ana ia lakou.
55 Aia i hoi kou mau hoahanau wahine o Sodoma a me kana mau kaikamahine, i ko lakou noho kahiko ana, a hoi mai hoi o Samaria a me kana mau kaikamahine i ko lakou noho kahiko ana, alaila e hoi oe me kau mau kaikamahine i ko oukou noho kahiko ana.
56 No ka mea, aole oleloia o Sodoma kou kaikaina e ko'u waha, i ka la o kou haaheo ana,
57 Mamua o ka hoikeikeia'na o kou hewa, i ka wa i hoinoia'i na kaikamahine a Suria, a me na mea a pau e kokoke mai ana a puni ia, na kaikamahine a Pilisetia na mea i hoowahawaha ia oe ma kela aoao keia aoao.
58 O kou hewa a me kou mau mea inainaia, oia kau i hali ai, wahi a Iehova.
59 No ka mea, ke i mai nei Iehova ka Haku, penei; E hana aku au ia oe e like me ka hana ana au a ka mea hoowahawaha i ka hoohiki ana, a i uhai hoi i ka berita.
 
60 Aka hoi, e hoomanao aku no au i kuu berita a'u i hana pu ai me oe i na la o kou opiopio ana, a e hoomau aku no au nou i berita mau loa.
61 Alaila e hoomanao oe i kou mau aoao, a e hilahila no hoi i ka wa e loaa ai ia oe kou mau hoahanau wahine, kou kaikuaana a me kou kaikaina; a e haawi aku au ia laua ia oe i mau kaikamahine, aole hoi ma kou berita.
62 A e hoomau au i kuu berita me oe; a e ike no oe, owau no Iehova;
63 I hoomanao hoi oe, a e hilahila hoi, aole loa e ekemu hou kou waha no kou hilahila, i ka wa e laulea hou ai au ia oe i na mea a pau au i hana mai ai, wahi a Iehova ka Haku.