28
HIKI mai la hoi ka olelo a Iehova ia'u, i mai la,
E ke keiki a ke kanaka, e olelo aku oe i ke alii o Turo, ke i mai nei Iehova ka Haku, penei; No ka mea, ua hookiekie kou naau, a ua olelo oe, He akua no wau, ke noho nei au ma kahi noho o ke Akua, iwaena o ke kai; he kanaka no nae oe, aole he akua, ina e hoonoho oe i kou naau me ka naau o ke Akua.
Aia hoi, ua oi aku kou akamai mamua o ke akamai o Daniela; aole hiki ia lakou ke huna ia oe i kekahi mea huna.
Me kou akamai a me kou naauao, ua loaa ia oe ka waiwai nui, a ua loaa ia oe ke gula a me ke kala iloko o kou waiwai nui.
Ma kou akamai nui, a ma kou kalepa ana ua hoonui oe i kou waiwai nui, a ua kiekie ae kou naau no ka nui o kou waiwai.
Nolaila, ke i mai nei Iehova ka Haku, No kou hoonoho ana i kou naau e like me ka naau o ke Akua;
Nolaila, ea, e lawe mai au i na malihini maluna ou, na mea weliweli o na lahuikanaka; a e unuhi ae lakou i ka lakou mau pahikaua e ku e i ka nani o kou akamai, a e hoohaumia lakou i kou alohilohi.
E lawe lakou ia oe ilalo i ka lua, a e make oe i ka make ana o ka poe i pepehiia iwaena o na kai.
E olelo anei oe imua o ka mea nana oe i pepehi, Owau no ke Akua? aka, he kanaka auanei oe aole he Akua, iloko o ka lima o ka mea nana oe i pepehi.
10 E make auanei oe i ka make ana o ka poe okipoepoe ole ia ma ka lima o na malihini; no ka mea, na'u no i olelo, wahi a Iehova ka Haku.
 
11 Hiki mai la ka olelo a Iehova ia'u, i mai la,
12 E ke keiki a ke kanaka, e hoomaka oe i ke kanikau no ke alii o Turo, a e olelo aku ia ia, Ke i mai nei Iehova ka Haku, penei; He apo lima maikai loa oe, piha i ke akamai, a hemolele hoi i ka nani.
13 Maloko aku la oe i Edena ka mahinaai a ke Akua; o na pohaku maemae a pau oia ka mea uhi ia oe, o ka saredio, ke topasa, a me ke daimana, ka berila, ka onika, a me ka iasepa, ka sapeira, a me ka emerala, ka bareka, a me ke gula: o ka hana ana o kau mau pahu kani, a me kau mau mea hookiokio, ua hoomakaukauia ia iloko ou i kou la i hanau ai.
14 O oe no ke keruba e hohola ana a e uhi ana: ua hoonoho iho au ia oe maluna o ka mauna hoano o ke Akua; mawaenakonu hoi o na pohaku ahi i holoholo ai oe.
15 Ua hemolele no oe i kou mau aoao mai kou la i hanaia'i, a loaa ka hewa iloko ou.
16 Ma ka nui loa o kou waiwai kalepa, ua hoopaapu lakou i ko waena ou me ka haunaele, a ua lawehala oe; nolaila, e hoolei aku au ia oe mo he mea haumia la mai ka mauna aku o ke Akua, a e luku aku au ia oe, e ke keruba e uhi ana mai waena aku o na pohaku ahi.
17 Ua hookiekie kou naau no kou nani, ua hoohaumia oe i kou akamai no kou alohilohi ana; e kiola iho au ia oe i ka lepo, e hoomoe aku au ia oe imua o na'lii e nana mai ai lakou ia oe.
18 Ua hoohaumia oe i kou mau wahi hoano ma ka nui loa o kou mau hewa, ma ka hewa o kou kalepa ana; nolaila, e lawe mai au i ko ahi mai waenakonu ou, a e hoopau aku ia oe; a e hoolilo au ia oe i lehu ma ka honua imua o na maka o na mea a pau o ka poe e nana aku ia oe.
19 O ka poe a pau i ike ia oe iwaena o na kanaka, e makau lakou nou; e lilo no oe i mea e weliweli ai; aole loa aku hoi oe.
 
20 Hiki hou mai la ka olelo a Iehova ia'u, i mai la,
21 E ke keiki a ke kanaka, e hooku i kou wahi maka e ku e ia Zidona, a e wanana ku e ia ia,
22 A e olelo aku, Ke i mai nei Iehova ka Haku, penei; Aia hoi, ke ku e nei au ia oe, e Zidona, a e hoonaniia mai au iwaenakonu ou; a e ike lakou, owau no Iehova, aia hoopai aku au maloko ona, a e hoanoia mai hoi iloko ona.
23 No ka mea, e hoouna'ku au i ka mai ahulau iloko ona, a me ke koko iloko o kona mau alanui; a e haule ka poe eha iwaenakonu ona i ka pahikaua maluna ona ma na aoao a puni; a e ike lakou, owau no Iehova.
 
24 Aole loa aku hoi ka mea ooi i ka ohana a Iseraela, aole hoi ke kakalaioa e kaumaha ai o ka poe a pau e hoopuni ana ia lakou, ka poe e hoowahawaha ia lakou; a e ike lakou owau no Iehova ka Haku.
 
25 Ke i mai nei Iehova ka Haku, Aia pau ia'u ka ohana a Iseraela i ka hoouluuluia mai waena mai o ua lahuikanaka i hoopuehuiai lakou, a e hoanoia mai au ma o lakou la, imua o na maka o na lahuikanaka, aiaila e noho lakou ma ka aina a'u i haawi aku ai i kuu kauwa ia Iakoba.
26 A e noho maluhia lakou malaila, a e kukulu lakou i na hale, a e kanu i na malawaina; oia, e noho lakou me ka makau ole, aia hoopai au i ka poe a pau i hoowahawaha ia lakou a puni; a e ike lakou owau no Iehova ko lakou Akua.