29
I KA umi o ka makahiki, i ka umi o ka malama, i ka la umikumamalua o ka malama, hiki mai la ka olelo a Iehova ia'u, i mai la,
E ke keiki a ke kanaka, e kau e aku oe i kou maka ia Parao, i ke alii o Aigupita, a e wanana ku e ia ia, a me Aigupita a pau.
E olelo aku oe, e i aku, Ke i mai nei Iehova ka Haku, Eia hoi, ke ku e nei au ia oe, e Parao, ke alii o Aigupita, ka moo nui e moe ana iwaena o kona mau muliwai, ka mea i olelo, No'u no kuu muliwai, na'u no ia i hana no'u.
E hookomo aku au i na kilou iloko o kou mau a, a e hoopili aku au i na ia o kou mau muliwai i kou mau unahi; a e lawe mai au ia oe mai waenakonu mai o kou mau muliwai, a me na ia a pau o kou mau muliwai e pili ana i kou mau unahi.
A e waiho aku au ia oe iloko o ka waonahele, ia oe, a me na ia a pau o ko'u mau muliwai, a e haule oe ma ka aina mawaho; aole oe e hoakoakoaia, aole hoi e houluuluia; ua haawi aku au ia oe i ai na na holoholona o ke kula, a me na manu o ka lewa.
A e ike no ka poe a pau e noho ana ma Aigupita owau no Iehova, no ka mea, ua lilo lakou i kookoo ohe i ka ohana a Iseraela.
A i ko lakou lalau ana ia oe ma kou lima, ua uhai oe, ua wawahi hoi i ko lakou poohiwi a pau; a i ko lakou hilinai ana maluna ou, ua haki oe, a haalulu ko lakou puhaka okoa.
 
Nolaila, ke i mai nei Iehova ka Haku, penei; E lawe mai au i ka pahikaua maluna ou, a e oki aku i kanaka a me ka holoholona mai ou aku nei;
A e neoneo aku ka aina o Aigupita e noho ole ia, a e ike lakou owau no Iehova; no ka mea, ua olelo oia, No'u no ka muliwai, a na'u no ia i hana.
10 Nolaila, ea, ke ku e nei au ia oe, a i kou muliwai; a e hooneoneo loa au i ka aina Aigupita e noho ole ia, mai ka palena o Seena a hiki i ka palena o Aitiopa.
11 Aole wawae kanaka e hele mawaena ona, aole wawae holoholona e hele mawaena ona, aole hoi e nohoia a kanaha na makahiki.
12 A e haawi au i ka aina Aigupita i neoneo, iwaena o na aina neo-neo, a o kona mau kulanakauhale iwaena o na kulanakauhale i hooneoneoia, e neoneo no i na makahiki he kanaha: a e hoopuehu au i ko Aigupita iwaena o na lahuikanaka, a e lulu aku au ia lakou iwaena o na aina.
 
13 A ke i mai nei Iehova ka Haku, penei; I ka pau ana o na makahiki he kanaha, e houluulu mai au i ko Aigupita, mai loko mai o na lahuikanaka kahi i puehuia lakou.
14 E hoihoi mai hoi au i ke pio ana o Aigupita, a e hoihoi mai au ia lakou e komo i ka aina o Paterosa a i ko lakou aina e noho ai; e noho lakou ilaila he aupuni haa-haa.
15 E lilo ia i haahaa loa iwaena o na aupuni, aole ia e hookiekie hou iluna o na lahuikanaka; no ka mea, e hoemi au ia lakou, aole hoi lakou e hooalii ae maluna o ko na aina.
16 Aole loa aku ia he mea hilinai no ka ohana a Iseraela, ka mea i paipai i ka manao i ko lakou hewa, i ka wa e nana ai lakou ia lakou; aka, e ike no lakou, owau no Iehova ka Haku.
 
17 Eia keia, i ka iwakaluakumamahiku o na makahiki, i ka malama mua, i ka la mua o ka malama, hiki mai la ka olelo a Iehova ia'u, i mai la,
18 E ke keiki a ke kanaka, ua hooluhi o Nebukaneza, ke alii o Babulona i kona poe koa e hana i ka hana nui ku e ia Turo; ua hooohuleia na poo a pau, a ua poholeia na poohiwi a pau; aole hoi ona uku, aole hoi o kona poe kaua, no Turo, no ka hana, ana i hana ku e aku ai ia ia.
19 Nolaila, ke i mai nei Iehova ka Haku, Aia hoi, e haawi aku au i ka aina Aigupita iloko o ka lima o Nebukaneza ke alii o Babulona; a e lawe oia i kona lehulehu, a e lawe hoi oia i kona waiwai pio, a e lawe hoi i kona waiwai kaili; a e lilo ia i uku no kona poe kaua.
20 No kana hana, aua i hana ku e aku ai ia ia, ua haawi aku au i ka aina Aigupita ia ia, no ka mea, ua hana lakou no'u, wahi a Iehova ka Haku.
 
21 Ia la no e hooopuu ae au i ka pepeiaohao o ka ohana a Iseraela, a e haawi aku au ia oe i ka oaka ana o ka waha iwaenakonu o lakou; a e ike lakou owau no Iehova.