35
HIKI mai la ka olelo a Iehova ia'u, i mai la,
E ke keiki a ke kanaka, e hooku e oe i kou maka ia mauna Seira, a e wanana ku e aku ia ia.
A e olelo aku ia ia, Ke i mai nei Iehova ka Haku, penei; Eia hoi, ke ku e nei au ia oe, e mauna Seira, a e kikoo ku e aku au i kuu lima ia oe, a e hooneoneo loa aku au ia oe.
E hooneoneo aku au i kou mau kulanakauhale, a e neoneo oe; a e ike no oe owau no Iehova.
No ka mea, he huhu mau kou, a ua hookahe oe i ke koko o na mamo a Iseraela, ma na lima o ka pahikaua i ko lakou wa popilikia, i ka wa i oki ai ko lakou hewa.
Nolaila, ma ko'u ola ana, wahi a Iehova ka Haku, e hoomakaukau aku au ia oe no ke koko, a hahai ke koko ia oe: i kou hoowahawaha ole i ke koko, e hahai ke koko ia oe.
A e hoolilo aku au ia mauna Seira i neoneo loa, a e oki aku au mai laila aku i ka mea hele aku, a me ka mea hoi mai.
A e hoopaapu i kona mauna i kona poe i pepehiia; ma kou mau puu, a ma kou mau papu, a ma kou mau muliwai a pau, e haule ai ka poe i pepehiia i ka pahikaua.
E hoolilo au ia oe i mau wahi neoneo mau, aole hoi e hoi mai koumau kulanakauhale; a e ike oukou owau no Iehova.
 
10 No ka mea, ua olelo oe, No'u no keia mau lahuikanaka elua, a me keia mau aina elua, a e hoolilo ia mea no makou; malaila no nae o Iehova:
11 Nolaila, ma ko'u ola ana, wahi a Iehova ka Haku, e hana aku wau e like me kou huhu, a e like me kou huahua au i hana ai no kou hoowahawaha ia lakou; a e hoike au ia'u iho iwaena o lakou, aia lilo no oe i ka hoopaiia e au.
12 A e ike oe owau no Iehova, a ua lohe hoi au i na olelo hoino wale au i hoino ai i na mauna o ka Iseraela, i ka i ana, Ua hooneoneoia lakou, ua haawiia mai lakou no makou e pau i ka aiia.
13 Pela hoi, me ko oukou waha ua haanou ku e oukou ia'u, ua hoonui oukou i ka oukou mau olelo ku e ia'u; a ua lohe no hoi au ia mau mea.
14 Ke i mai nei Iehova ka Haku, penei; Aia hauoli ka honua a pau, e hooneoneo aku au ia oe.
15 Me oe i hanoli ai i ka hooilina o ka ohana a Iseraela no kona neoneo ana, pela e hana aku ai au ia oe; e neoneo auanei oe, e mauna Seira, a me Edoma a pau, pau pu ia; a e ike no lakou owau no Iehova.