44
A HOIHOI mai oia ia'u ma ke ala o ka ipuka o kahi hoano waho e nana ana ma ka hikina, a ua pani ia.
Alaila olelo mai la Iehova ia'u, E paa no keia puka, aole ia e weheia'e, aole hoi kanaka e komo malaila; no ka mea, ua komo ae Iehova ke Akua no Iseraela ma ia, nolaila e paa ia.
No ka moi no ia; o ka moi, oia ke noho malaila, e ai i ka berena imua o Iehova: ma ke ala o ka lanai o ka ipuka e komo ai oia, a malaila no hoi e puka ai ia.
 
Alaila lawe mai oia ia'u ma ke ala o ka ipuka ma ke kukulu akau, ma ke alo o ka hale; a nana aku no hoi au, aia hoi, ua hoopiha ka nani o Iehova i ka hale o Iehova; a haule iho wau ilalo ke alo.
Olelo mai la hoi Iehova ia'u, E ke keiki a ke kanaka, e noonoo pono, e nana me kou mau maka, a e hoolohe me kou mau peneiao i ka mea a pau a'u e olelo ai ia oe, no na oihana a pau o ka hale o Iehova, a me kona mau kanawai a pau; a e manao kou naau i ke komo ana i ka hale, a me na wahi o kahi hoano e puka ai.
E olelo hoi oe i ka poe kipi, i ka ohana hoi a Iseraela, Ke i mai nei Iehova ka Haku, He nui paha ia oukou ko oukou mau mea inainaia a pau, e ka ohana a Iseraela,
I ko oukou lawe ana iloko i na keiki a na malihini, i na mea okipoepoe ole ia ma ka naau, a i okipoepoe ole ia ma ka io, e noho iloko o ko'u wahi hoano e hoohaumia ia mea, i kuu hale hoi, i ko oukou kaumaha ana i kuu berena, i ke kaikea, a me ke koko, a ua uhai lakou i kuu berita no ko oukou mau mea inainaia a pau.
Aole oukou i malama i ka oihana no kuu mau mea hoano; aka, ua hoonoho oukou i mau mea kiai ma ka'u oihana iloko o kuu wahi hoano no oukou iho.
 
Ke i mai nei Iehova ka Haku, penei; Aole ka malihini i okipoepoe ole ia ma ka naau, a i okipoepoe ole ia ma ka io, e komo i kuu wahi hoano, o na malihini iwaena o na mamo a Iseraela.
10 A o na mamo a Levi i hele mamao aku mai o'u aku nei, i ko Iseraela auwana ana, na mea i auwana'ku mai o'u aku nei, mamuli o ko lakou mau akuakii; e halihali no lakou i ko lakou hewa.
11 Aka, e lilo lakou i poe lawelawe maloko o kuu wahi hoano, e malama ana i na puka o kuu hale, e lawelawe ana no ka hale; e pepehi lakou i ka mohaikuni a me ka alana no na kanaka, a e ku lakou imua o ko lakou alo e lawelawe na lakou.
12 No ka mea, ua lawelawe ia mau mea no lakou mamua o ko lakou poe akuakii, a hoohaule lakou i ka ohana a Iseraela i ka hewa; nolaila ua hapai ku e au i kuu lima ia lakou, wahi a Iehova ka Haku, a e halihali lakou i ko lakou hewa.
13 Aole hoi lakou e hele kokoke ia'u e hana i ka oihana kahuna no'u, aole hoi e hookokoke i na mea hoano o'u ma kahi hoano loa; aka, e halihali lakou i ko lakou hoinoia, a me ko lakou mau mea inainaia a lakou i hana'i.
14 Aka, e hoolilo au ia lakou i mau mea malama i ka oihana o na hale, no ko laila lawelawe ana a pau, a no ka mea a pau e hanaia maloko olaila.
 
15 Aka, o na kahuna na mamo a Levi, na keiki a Zadoka, na mea i malama i ka oihana o kuu wahi hoano, i ka wa i auwana aku ai na mamo a Iseraela mai o'u aku nei, e hele kokoke mai lakou ia'u, e lawelawe na'u, a e ku lakou ma ko'u alo, e kaumaha mai no'u i ke kaikea a me ke koko, wahi a Iehova ka Haku.
16 E komo no lakou iloko o kuu wahi hoano, a e hookokoke mai lakou i ko'u papa, i lawelawe na'u, a e malama no hoi lakou i ka'u oihana.
 
17 A o keia hoi, i ko lakou komo ana'e maloko ma na ipuka o ka pahale iloko, e hookomo lakou i na kapa komo olona; aole e kau mai ka huluhulu maluna o lakou, i ka wa e lawelawe ai lakou ma na ipuka o ka pahale loko, a maloko ae.
18 E papale lakou i na papale hainaka olona ma ko lakou mau poo, a e hookomo i na lole wawae olona ma ko lakou mau puhaka: aole lakou e kaei ia lakou iho me ka mea hookahe i ka hou.
19 A puka ae lakou i ka pahale mawaho, i ka pahale mawaho i na kanaka, e hemo ia lakou na kapa komo i lawelawe ai lakou, a e waiho ae ia mau mea ma na keena hoano, a e hookomo i na kapa komo e ae; aole hoi lakou e hoolaa i na kanaka me ko lakou mau kapa komo.
20 Aole hoi lakou e kahi me ka pahi i ko lakou mau poo, aole hoi e waiho i ko lakou mau wili lauoh'o e ulu a loloa; aka, e ako wale no lakou i ko lakou mau poo.
21 Aole hoi e inu kekahi kahuna i ka waina i ko lakou komo ana i ka pahale maloko.
22 Aole lakou e mare i ka wahinekanemake i wahine na lakou, aole hoi i ka wahine hemo; aka, o na wahine puupaa ka lakou e lawe ai no na mamo o ka ohana a Iseraela, a o ka wahine paha a ke kahuna mamua.
23 A e ao aku lakou i kuu poe kanaka i ka like ole o ka mea hoano a me ka haumia, a hana hoi e hookaawale lakou iwaena o ka mea maemae, a me ka maemae ole.
24 A i ka hakaka ana, e ku lakou ma ka hooponopono; a e hooponopono lakou ia mamuli o ko'u mau kanawai: a e malama hoi lakou i ko'u mau kanawai, a me ka'u mau kauoha, ma ko'u mau anaina a pau; a e hoano no hoi lakou i ko'u mau Sabati.
25 Aole lakou e hele i ke kupapau e hoohaumia ia lakou iho: aka, no ka makuakane, a no ka makuwahine, a me ke keikikane a me ke kaikamahine, a me ka hoahanau kane, a me ke kaikuwahine kane ole, e hiki no ke hoohaumia ia lakou iho.
26 A mahope o kona hoomaemaeia, e helu lakou i na la ehiku nona.
27 A i ka la e komo ai oia iloko o kahi hoano, iloko o ka pahale iloko, e lawelawe maloko o kahi hoano, e kaumaha no oia i kana mohailawehala, wahi a Iehova ka Haku.
 
28 A e lilo ia i hooilina no lakou; owau no ko lakou hooilina; aole oukou e haawi ia lakou i waiwai iloko o ka Iseraela: owau no ko lakou waiwai.
29 O ka mohai ai, a me ka mohailawehala, a me ka mohaihala, ka lakou e ai ai; a o na mea laa a pau iloko o ka Iseraela, no lakou no ia.
30 A o ka mua o na hua mua a pau, o na mea a pau, a me na alana o na mea a pau, o kela alana keia alana a oukou, no ua kahuna no ia; a e haawi oukou na ke kahuna i ka mua o ko oukou palaoa kawili, i bookau mai oia i ka hoomaikai ana maloko o kou hale.
31 A o ka mea make wale, a i haehaeia paha, o ka manu, a o ka holoholona, aole e ai ke kahuna.