45
A I ka puunaue ana i ka aina ma ka pu ana, i hooilina, e haawi oukou i ka alana ia Iehova, i apana hoano o ka aina; a o ka loa, oia ka loa o na tausani he iwakaluakumamalima, a o ka laula he umi tausani. E lilo ia i mea hoano i koua palena a puni.
A noloko o keia e lilo no kauwahi no ka wahi hoano, elima haneri me na haneri elima he ahalike a puni; a he kaualima kubita a puni i wahi kaawale nona.
A me keia ana ana, e ana ai oe i ka loa o na tausani he iwakaluakumamalima, a o ka laula he umi tausani; a maloko ona kahi hoano, ka hoano loa.
A e lilo ia apana hoano o ka aina no na kahuna, na mea lawelawe o ka wahi hoano, na mea e hele kokoke mai e lawelawe na Iehova; e lilo no ia i kahua no ko lakou mau hale, a i wahi hoano no ke keenakapu.
A e lilo hoi na tausani he iwakaluakumamalima o ka loa a me na umi tausani o ka laula i na mamo a Levi, na mea lawelawe no ka hale, no lakou ponoi no ia no na keona he iwakalua.
 
A e hoomaopopo no oia i ka mea no ke kulanakaubale elima tausani ka laula, a he iwakaluakumamalima tausani ka loa ma ke kupono i ka alana o ka apana hoano e lilo ia no ka ohaua a pau a Iseraela.
 
A no ka moi ma kekahi aoao, a me kekahi aoao a ka alana o ka apana hoano, a no ka apana o ke kulanakauhale, ma ko alo o ka alana o ka apana hoano, a ma ke alo hoi o ka apana o ke kulanakauhale, mai ka aoao komobana ma ke komohana, a mai ka aoao hikina ma ka hikina: a o ka loa, e ku polio ana i kekahi o na apana, mai ka alena komohana aku a hiki i ka palena hikina.
Ma ka aina auanei kona waiwai iloko o ka Iseraela: aole hoi e hooluhi hewa hou kuu mau moi i ko'u poe kanaka; a e haawi lakou i ka aina i ka ohana a Iseraela e like me ka lakou mau ohana.
 
Ke i mai nei Iehova ka Haku, penei; He nui ia oukou, e na moi o ka Iseraela; e hookaawale ae i ka lalauwale a me ka waiwai pio, a e hana ma ka pono, a me ka pololei, e lawe ae i ko oukou lawe wale ana mai ko'u poe kanaka ae, wahi a Iehova ka Haku.
10 Ia oukou no hoi he kaupaona pono, a he epa pono, a he bata pono.
11 Hookahi ano ko ka epa a me ka bata, i komo ka hapa umi o ka homera iloko o ka bata, a i komo hoi ka hapa umi o ka homera iloko o ka epa; mamuli o ka homera kona ana.
12 A o ka sekela, he iwakalua gera; iwakalua sekela, iwakaluakumamalima sekela, umikumamalima sekela, oia ko oukou mane.
 
13 Eia ka alana a oukou e kaumaha ai; o ka hapa ono o ka epa homera o ka palaoa, a e haawi hoi oukou i ka hapa ono o ka epa homera o ka bale.
14 No ka oihana o ka aila, ka bato aila, o ka hapa umi o ka bato mailoko mai o ke kora, he homera ia o na bato he umi; no ka mea, o na bato he umi, he homera ia;
15 A hookahi hoi keikihipa noloko mai o ka ohana, noloko mai o na haneri elua, noloko mai o na aina momona o ka Iseraela, i mohaiai, a i mohaikuni, a i mau mohaihoomalu, e hana'i i kalahala no lakou, wahi a Iehova ka Haku.
16 E pau na kanaka o ka aina i ka haawi i keia alana no ka moi iloko o ka Iseraela.
17 A eia ke kuleana o ka moi, o na mohaikuni, o na mohaiai, o na mohaiinu, iloko o na ahaaina, a me na mahina hou, a me na Sabati, a me na ahaaina a pau o ka ohana a Iseraela; nana no e hoomakaukau i ka mohailawehala a me ka mohaiai, a me ka mohaikuni, a me na mohaihoomalu e haua i kalahala no ka ohana a Iseraela.
 
18 Ke i mai nei Iehova ka Haku, penei; O ka malama mua, i ka la mua o ka malama, e lawe ai oe i ka bipi opiopio kina ole, a e hoomaemae i kahi hoano;
19 A e lawe hoi ke kahuna i kauwahi o ke koko o ka mohailawehala, a e kau aku ma na iaau ku o ka hale, a ma na kihi eha o ka anuu puni o ke kuahu, a ma na laau ku hoi o ka ipuka o ka pahale maloko.
20 Pela no hoi oe e hana ai i ka hiku o ka la o ka malama, no kela mea keia mea lalau, a no ka mea puni hoi: pela oukou e huikala ai i ka hale.
 
21 I ka malama mua, i ka la umikumamaha o ka malama, ia oukou ka moliaola, he ahaaina no na la ehiku; e aiia ka berena hu ole.
22 Ia la e hoomakaukau ai ka moi i ka bipi opiopio nona iho, a no na kanaka a pau o ka aina i mohailawehala.
23 I na la ehiku o ka ahaaiua e hoomakaukau ai oia i mohaikuni no Iehova, ehiku bipi, a ehiku hipakane kina ole, i kela la i keia la o na la ehiku; a i keiki kao i kela la i keia la i mohailawehala.
24 E hoomakaukau hoi oia i ka mohaiai, o ka epa no ka bipi, a o ka epa no ka hipakane, a he hina aila no ka epa.
25 I ka hiku o ka malama, i ka la umikumamalima o ka malama, e hana like oia me ia mau mea i ka ahaaina o na la ehiku, e like me ka mohailawehala, a e like me ka mohaikuni, a e like me ka mohaiai, a e like me ka aila.