3
A LAILA olelo mai la o Iehova ia'u, E hele hoi, e aloha aku i ka wahine i alohaia e ka hoalauna, aka, ke moe kolohe nae: E like me ke aloha o Iehova i na mamo a Iseraela, I ka poe e huli ana i na akua e, A e makemake hoi i na pai huawaina.
A kuai aku la au ia ia na'u i na kala he umikumamalua a me ka homera a me ka hapalua o ka homera bale:
A i aku la au ia ia, E kali oe ia'u i na la he nui, Aole oe e hele i ka moe kolohe, Aole oe e lilo i ke kanaka e ae: Pela hoi e lilo ai au nau.
No ka mea, he nui na la e noho ai na mamo a Iseraela, aohe alii, aohe haku, aohe mohai, aohe kii, aohe epoda, aohe terapima:
Mahope iho e huli mai na mamo a Iseraela, a imi ia Iehova ko lakou Akua, a me Davida ko lakou alii; A e makau lakou ia Iehova, a me kona lokomaikai i na la mahope.