4
E HOOLOHE oukou, e na mamo a Iseraela, i ka olelo a Iehova: no ka mea, he hakaka ko Iehova me na kanaka o ka aina; No ka mea, aohe oiaio, aohe aloha, aohe ike i ke Akua ma ka aina.
O ka hoohiki ino, ka hoopunipuni, ka pepehi kanaka, ka aihue, a me ka moe kolohe, ka lakou i hoomahuahua ae ai, a pili aku no ke koko i ke koko.
No ia mea, e kanikau auanei ka aina, A e nawaliwali na mea a pau e noho ana maluna ona, Me na holoholona o ke kula, a me na manu o ka lewa; Oia, e laweia'ku hoi na ia o ke kai.
 
Aka, mai hakaka kekahi kanaka, aole hoi e papa aku ia hai: No ka mea, o kou poe kanaka, ua like lakou me ka poe e hakaka ana me ke kahuna.
Nolaila e hina oe i ke ao, O ke kaula hoi, e hina pu ia me oe i ka po; A e luku aku au i kou makuwahine.
 
Ua lukuia ko'u poe kanaka no ka ike ole: No ka mea, ua hoowahawaha oe i ka ike, E hoowahawaha aku hoi au ia oe, Aole oe e malama i ka oihanakahuna na'u: A no kou hoopoina ana i ke kanawai o kou Akua, Owau hoi kekahi e hoopoina i kau poe keiki.
 
E like me ko lakou nui ana, pela lakou i hana hewa mai ai ia'u: A e hoololi au i ko lakou nani i mea hilahila.
Ua ai lakou i ka hewa o kuu poe kanaka, A ua kau i ko lakou mau naau ma ko lakou la hala.
A e like auanei me na kanaka, pela no me ke kahuna: A e hoopai aku au ia lakou e like me ko lakou mau aoao, A e hoouku aku au ia lakou e like me ka lakou hana ana.
10 A e ai lakou, aole nae e maona, A e moe kolohe lakou, aole nae e mahuahua ae; No ka mea, ua hooki lakou i ka malama ia Iehova.
 
11 O ka moe kolohe, o ka waina, a me ka waina hou, oia ke lawe aku i ka naau.
 
12 Ke ninau nei kuu poe kanaka i ko lakou kii laau, A ua hoike mai ko lakou kookoo ia lakou; No ka mea, ua hooauwana ka naau moe kolohe ia lakou; Ua hele moe kolohe lakou mai lalo ae o ko lakou Akua.
13 Kaumaha aku la lakou ma kahi kiekie o na mauna, A kuni i ka mea ala maluna o na puu, Malalo o ka laau oka, a me ka laau popela, a me ka laau kaa, No ka mea, ua oluolu kona malumalu: No ia mea, e moe kolohe ka oukou poe kaikamahine, A e moe kolohe ka oukou poe hunona wahine.
14 Aole au e hoopai aku i ka oukou poe kaikamahine no ko lakou moe kolohe ana, A i ka oukou poe hunona wahine no ko lakou moe kolohe ana: No ka mea, ua hookaawale pu lakou ia lakou iho me na wahine hookamakama, A ua mohai pu lakou me na wahine moe kolohe: A o ka poe kanaka ike ole, e make no lakou.
 
15 Ina o oe, e ka Iseraela, i moe kolohe, mai hana hewa o ka luda: A mai hele oukou i Gilegala, Mai pii ae oukou i Betavena, Mai hoohiki, E ola o Iehova.
16 No ka mea, ua paakiki o ka Iseraela, e like me ka paakiki o ka bipiwahine hou: Ano e hanai o Iehova ia lakou, e like me ke keikihipa ma kahi akea.
17 Ua hui pu o Eperaima me na kii, e waiho aku ia ia.
18 Ua hewa ka lakou ahainu, Ua mau ko lakou moe kolohe ana; A ake kona poe alii i ka hilahila.
19 Ua hoopaa ka makani ia ia iloko o kona mau eheu, A e hilahila auanei lakou i ka lakou mau mohai.