11
A LOHE mai la o Iabina, ke alii o Hazora, alaila, hoouna ae la oia ia Iobaba, i ke alii o Madona, a i ke alii o Simerona, a i ke alii o Akesapa,
A i na'lii ma ka aoao akau o na mauna, a ma na papu ma ka aoao hema o Kinerota, a ma ke awawa, a me kahi kiekie o Dora, ma ke komohana,
A i ko Kanaana ma ka hikina, a ma ke komohana, a i ka Amora, a i ka Heta, a i ka Pereza, a i ka Iebusa, ma ka mauna; a i ka Heva malalo ma Heremona, ma ka aina o Mizepa.
Hele mai la lakou, a me ko lakou poe koa pu a pau, he poe kanaka nui loa, e like me ke one ma kahakai ka nui, he poe lio kekahi me na halekaa he nui loa.
A pau keia poe alii i ke akoakoa mai, hele mai la lakou a hoomoana pu iho la ma na wai o Meroma, e kaua i ka Iseraela.
 
I mai la o Iehova ia Iosua, Mai makau oe ia lakou, no ka mea, ke hiki i keia hora i ka la apopo, na'u no e haawi aku ia lakou a pau e make imua i ke alo o ka Iseraela; a e oki oukou i ke olona o ko lakou mau lio, a e puhi aku i ko lakou halekaa i ke ahi.
Hele aku la o Iosua a me na kanaka kaua a pau pu me ia, a hoohikilele aku la kona hoouka ana ia lakou, ma na wai o Meroma.
Haawi mai la o Iehova ia lakou i ka lima o ka Iseraela, a pepehi aku la ka Iseraela ia lakou, a hahai aku la ia lakou, a hiki i Zidonanui, a i Mizerepotemaima, a i ke awawa o Mizepe, ma ka hikina. Luku aku la ia lakou, aole i waiho i kekahi koena o lakou.
Hana aku no hoi o Iosua ia lakou e like me ka Iehova kauoha ana ia ia; a oki iho la i ke olona o na lio, a puhi aku la i na halekaa i ke ahi.
 
10 Ia manawa, hoi mai la o Iosua a hoopio iho la i Hazora, a pepehi ae la i ko laila alii i ka pahikaua, no ka mea, i ka manawa mamua, o Hazora no ke poo o ia mau aupuni a pau.
11 Luku ae la no ia i ko laila kanaka a pau i ka maka o ka pahikaua, hooki loa iho la ia lakou, aole i koe kekahi e hanu ana. Puhi aku la oia ia Hazora i ko ahi.
12 Hoopio iho la o Iosua i na kulanakauhale a pau o ia poe alii, a me ko laila alii no hoi, a luku aku la ia lakou i ka maka o ka pahikaua; hooki loa iho la ia ia lakou, e like me ke kauoha ana mai o Mose, ke kauwa a ke Akua.
13 Aka, o na kulanakauhale a pau i noho malie i ko lakou puu iho, aole i puhi aku ka Iseraela i kekahi o lakou, o Hazora wale no ka Iosua i puhi aku ai.
14 Lawe ae la na momo a Iseraela i ka waiwaipio a pau o ia poe kulanakauhale, a me na bipi, i waiwai no lakou. Aka, o kanaka a pau, ka lakou i luku aku ai ma ka maka o ka pahikaua, a oki loa iho la, aole lakou i waiho i kekahi e hanu ana.
 
15 E like me ka Iehova i kauoha mai ai i kana kauwa ia Mose, pela no Mose i kauoha mai ai ia Iosua, pela no hoi o Iosua i hana aku ai, aole loa ia i haalele i kekahi o na mea a pau a Iehova i kauoha mai ai ia Mose.
 
16 Hoopio iho la o Iosua ia mau aina a pau ma na mauna, a me na wahi a pau loa ma ka aoao hema, a me ka aina a pau o Gosena, a me ke awawa, a me ka papu, a me ke kuahiwi o ka Iseraela, a me ko laila awawa;
17 Mai ka mauna mai o Halaka, ma ke ala e hiki aku ai i Seira, a hiki i Baalegada, ma ke awawa o Lebanona, malalo iho o ka mauna o Heremona. Hoopio no ia i ko laila poe alii a pau, a pepehi aku la ia lakou a make loa.
18 Kaua loihi loa o Iosua me ia poe alii.
19 Aole loa kekahi kulanakauhale i hoolealea mai i na mamo a Iseraela, o ka Heva wale no, o ka poe i noho ma Gibeona. Pio no na aina e a pau loa, i ke kaua ana.
20 Na Iehova no i hoopaakiki i ko lakou naau e hele i ke kaua me ka Iseraela, i anai loa aku ai oia ia lakou, i ole hoi e loaa ia lakou ka lokomaikaiia'ku, i pau no hoi lakou i ka lukuia, e like me ka Iehova i kauoha mai ai ia Mose.
 
21 Ia manawa, hele ae la o Iosua, a luku aku la i ka poe Anakima, ma na mauna, ma Heberona, ma Debira, a ma Anaba, a ma na mauna o Iuda a pau, a ma na mauna a pau o Iseraela. Luku loa aku la o Iosua ia lakou, me ko lakou mau kulanakauhale.
22 Aole i koe kekahi o na Anakima, ma ka aina o na mamo a Iseraela; a ma Gaza hoi, a ma Gata a ma Asedoda, ua koe no.
23 Hoopio iho la o Iosua i ka aina a pau, e like me na mea a pau a Iehova i olelo mai ai ia Mose. A o ka mea i ili mai na ka Iseraela, haawi mai la o Iosua, ma ko lakou papa, maloko o ko lakou ohana. A hoomaha iho la ka aina i ke kaua.