23
MAHOPE loa mai o ka hoomaha ana o Iehova i ka Iseraela, mai ko lakou mau enemi a pau, i puni ia lakou, ua elemakule loa o Iosua, ua nui no hoi kona mau la.
Houluulu ae la o Iosua i ka Iseraela a pau, i ko lakou mau lunakahiko a me ko lakou mau alii, a me ko lakou mau lunakanawai, a me ka poe luna o lakou, a olelo aku la oia ia lakou, Ua elemakule au, a ua nui no hoi ko'u mau la.
A o oukou hoi, ua ike oukou i na mea a pau i hana mai ai o Iehova, ko oukou Akua i keia mau lahuikanaka a pau imua o oukou; no ka mea, o Iehova, ko oukou Akua ua kaua aku oia no oukou.
Aia hoi, ua hailona au no oukou i ko na lahuikanaka i koe, a me na lahuikanaka a pau a'u i anai aku ai mai Ioredane a hiki i ka moana nui, ma ke komohana o ka la, i mea hooili no ko oukou ohana.
Na Iehova, na ko oukou Akua, e kipaku ia lakou, mai ko oukou alo aku, a e hoonalowale ia lakou imua o oukou; a e hooili mai i ko lakou aina no oukou, e like me ka olelo a Iehova, ko oukou Akua i olelo mai ai ia oukou.
E hooikaika oukou e malama a e hana i na mea a pau i kakauia iloko o ka buke o ko kanawai o Mose. Mai huli oukou mai ia mea aku ma ka lima akau, aole hoi ma ka lima hema.
Mai hele pu oukou me keia mau lahuikanaka, i ka poe i koe, mawaena o oukou; mai hoohiki hoi i ka inoa o ko lakou mau akua, aole hoi e hoohiki ma o lakou la: mai malama ia lakou, aole hoi e kulou oukou ia lakou:
Aka, e hoopili aku oukou ia Iehova, i ko oukou Akua, e like me ka oukou hana ana a hiki i keia la.
No ka mea, ua kipaku o Iehova mai ko oukou alo aku, i na lahuikanaka nui, a ikaika: a o oukou hoi, aole kanaka i ku imua o ko oukou alo a hiki wale mai i keia la.
10 Hookahi kanaka o oukou e alualu aku i ke tausani hookahi; no ka mea, o Iehova, ko oukou Akua, oia no ka mea nana e kaua aku no oukou, e like me kana elele mua ana mai ia oukou.
11 E malama pono oukou ia oukou iho, e aloha aku ai ia Iehova i ko oukou Akua.
12 No ka mea, ina e hoi hope iki oukou, a e hoopili i na lahuikanaka i koe e noho ana mawaena o oukou, a e mare pu me lakou, a hele iloko io lakou la, a hoi lakou iloko io oukou nei;
13 E ike pono oukou, aole e kipaku hou aku o Iehova, ko oukou Akua i keia mau lahuikanaka, mai ko oukou alo aku; aka, e lilo lakou i mau pahele no oukou, a he mea upiki, a he mea hahau ma ko oukou mau aoao, a i mea ooi ma ko oukou mau maka, a make wale oukou, mai keia aina maikai aku a Iehova ko oukou Akua i haawi mai ai no oukou.
 
14 Aia hoi, i keia la, e hele ana au ma ka aoao o ko ka honua a pau; a ua ike hoi oukou ma ko oukou naau a pau, a me ko oukou uhane a pau, aole i haule ka mea hookahi o na olelo maikai a pau a Iehova ko oukou Akua i olelo mai ai ia oukou, aka, ua ko io ia oukou na mea a pau, aole i haule ka mea hookahi.
15 A e like me ka hiki ana mai ia oukou na mea maikai a pau a Iehova ko oukou Akua i olelo mai ai ia oukou; pela no e hoouka mai ai o Iehova i na mea ino a pau maluna o oukou, a hiki i kona hoopau ana mai ia oukou, mai keia aina maikai aku, a Iehova ko oukou Akua i haawi mai ai no oukou.
16 Aia haihai oukou i ka berita a Iehova ko oukou Akua, i ka mea ana i kauoha mai ai ia oukou, a e hele oukou, a e malama aku i na 'kua e, a e kulou hoi ia lakou; alaila e a mai no ka huhu o Iehova ia oukou, a e make koke auanei, mai ka aina maikai aku, ana i haawi mai ai no oukou.