6
E MALAMA ia oukou, aole a hana wale aku i ko oukou manawalea imua o na kanaka, no ka ikeia mai e lakou; o loaa ole ia oukou ka ukuia mai e ko oukou Makua i ka lani.
 
A i kou manawalea ana aku, mai hookani i ka pu imua ou e like me ka hana ana a ka poe hookamani iloko o na halehalawai a ma na alanui, i hoomaikaiia mai ai e na kanaka: he oiaio ka'u e olelo aku nei ia oukou, Ua loaa ia lakou ko lakou uku.
Aka o oe, i kou manawalea ana aku, mai hoike i kou lima hema i ka mea a kou lima akau e hana'i.
I nalo hoi kou manawalea ana; a o kou Makua e nana mai ana i kahi nalo, oia ke uku mai ia oe ma ke akea.
 
A i pule aku oe, ea, mai hoohalike me ka poo hookamani; makemake lakou e pule ku ana ma na halehalawai a me na huina alanui, i ikeia mai ai lakou e kanaka; he oiaio ka'u e olelo aku nei ia oukou, Ua loaa ia lakou ko lakou uku.
Aka, i kau pule ana, e komo ae oe i kou keena mehameha, a papani oe i kou puka, e pule aku i kou Makua ina no ma kahi nalo, a o kou Makua e ike ana iloko o kahi nalo, oia ke uku mai ia oe ma ke akea,
A i ka pule ana, mai kuawili wale aku oukou i ka olelo, e like me ka poe kanaka e; ke manao nei lakou, no ka nui o ka lakou olelo ana, e hooloheia mai ai lakou.
Mai hoohaliko me lakou; no ka mea, ua ike no ko oukou Makua i na mea e pono ai oukou, mamua o ka oukou noi ana aku ia ia.
Penei oukou e pule aku ai; E ko makou Makua iloko o ka lani, e hoanoia kou iuoa.
10 E hiki mai kou aupuni; e malamaia kou makemake ma ka honua nei, e like me ia i malamaia ma ka lani la;
11 E haawi mai ia makou i keia la i ai na makou no neia la;
12 E kala mai hoi ia makou i ka makou lawehala ana, me makou e kala nei i ka poe i lawehala i ka makou.
13 Mai hookuu oe ia makou i ka hoowalewaleia mai; e hoopakele no nae ia makou i ka ino; no ka mea, nou ke aupuni, a me ka mana, a me ka hoonaniia, a mau loa aku. Amene.
14 Ina paha oukou e kala aku i na hala o kanaka, e kala mai no hoi ko oukou Makua o ka lani i ko oukou.
15 Aka, i ole oukou e kala aku i na hala o kanaka, aole no hoi e kala mai ko oukou Makua i ko oukou hala.
 
16 A i hookeai oukou, mai hoinoino maka oukou e like me ka poe hookamani; no ka mea, ua hoinoino lakou i ko lakou maka i ikeia mai e na kanaka ka lakou hookeai ana: he oiaio ka'u e olelo aku nei ia oukou, Ua loaa ia lakou ko lakou uku.
17 Aka, i hookeai oe, e poni i kou poo, a e holoi i kou maka;
18 I ike ole ia kau hookeai ana e na kanaka, aka, i ikea ia e kou Makua ina no i kahi nalo, a o kou Makua ke ike i kahi nalo, oia ke uku mai ia oe ma ko akea.
 
19 Mai hoahu oukou i waiwai no oukou ma ka honua, kahi e pau ai i ka mu a me ka popo, kahi e wawahi mai ai na aihue e aihue ai.
20 Aka, e hoahu ae oukou i waiwai no oukou ma ka lani, kahi e pau ole ai i ka mu a me ka popo, kahi e wawahi ole mai ai na aihue e aihue ai.
21 No ka mea, ma kahi e waiho ai ko oukou waiwai, malaila pu no hoi ko oukou naau.
22 O ka maka ko ke kino kukui no ia. Ina he maikai kou maka, e malamalama ana kou kino a pau.
23 Aka, i ino kou maka, e paapu ana kou kino i ka pouli. Ina e lilo ka malamalama iloko on i pouli, aohe io hoi o ka nui o ua pouli la!
 
24 Aole no e hiki i ke kanaka ke malama i na haku elua; no ka mea, e hoowahawaha ia i kekahi, a e aloha aku hoi i kekahi; a i ole ia, e hoopili aku ia i kekahi me ka haalele i kekahi. Aole e hiki ia oukou ke malama pu i ke Akua a me ka mamona.
25 No ia mea, ke olelo aku nei au ia oukou, Mai manao nui ma ko oukou ola ana, i ka oukou mea e ai ai, a i ka oukou mea e inu ai; aole hoi ma ko oukou kino, i ko oukou mea e aahu ai. Aole anei e oi aku ke ola i ka ai, a me kino i ke kapa?
26 E nana aku i na manu o ka lewa; aole lakou e lulu hua, aole hoi e oki ai, aole no hoi e hoahu ae iloko o na halepapaa; a ua hanai ko oukou Makua o ka lani ia lakou. Aole anei e oi aku ko oukou maikai i ko lakou?
27 Owai la ka mea o oukou o hiki ma ka manao nui ana ke hooloihi aku i kona kiekie i hookahi hailima?
28 Heaha hoi ka oukou e manao nui ai i ke kapa? E nana i na lilia o ke kula, i ko lakou ulu ana; aole nae lakou e hana, aole hoi e milo:
29 Ke olelo aku nei hoi au ia oukou, O Solomona i kona nani a pau, aole ia i kahiko like ia me kekahi o ia mau mea.
30 Ina pela ke Akua e hoonani mai ai i ka nahelehele, ina no ma ke kula i keia la, a i ka la apopo e hooleiia'i iloko o ka umu; aole anei he oiaio kona hoaahu ana mai ia oukou, e ka poe paulele kapekepeke?
31 Nolaila hoi, mai ninau aku oukou me ka manao nui, Heaha ka kakou mea e ai ai? Heaha hoi ka kakou mea e inu ai? Heaha hoi ko kakou mea e aahu ai?
32 No ka mea, ke hoopapau nei na kanaka e ma keia mau mea a pau. Ua ike no hoi ko oukou Makua o ka lani, he pono ke loaa ia oukou ia mau mea a pau.
33 Aka, e imi e oukou mamua i ke aupuni o ke Akua a me kana pono, a e pau ua mau mea la i ka haawiia mai ia oukou.
34 Nolaila, mai manao nui aku oukou i ka mea o ka la apopo: no ka mea, na ka la apopo e manao iho i na mea nona iho. O ka ino o kekahi la ua nui ia nona iho.