7
MAI manao ino aku, o manao ino ia mai oukou.
No ka mea, me ka manao ino a oukou e manao ino aku ai, pela hoi e manao ino ia mai ai oukou. Me ke ana a oukou e ana aku ai, pela no hoi e anaia mai ai no oukou.
Heaha kau e nana aku ai i ka pula iki iloko o ka maka o kou hoahanau, aole hoi oe i ike i ke kaola iloko o kou maka iho?
Pehea la hoi oe e olelo aku ai i kou hoahanau, E ae mai na'u e unuhi ka pula iki noloko mai o kou maka, a he kaola no ka hoi iloko o kou maka iho?
E ka hookamani, e unuhi mua oe i ke kaola mailoko ae o kou maka iho, alaila oe e ike pono ai ke unuhi ae i ka pula iki maloko o ka maka a kou hoahanau.
 
Mai haawi aku i ka mea hoano na na ilio, aole hoi e hoolei i ka oukou mau momi imua o na puaa, o hehiia ilalo e ko lakou mau wawae, a e kepa mai hoi lakou e moku oukou.
 
E noi, a e haawiia na oukou; e imi, a e loaa hoi ia oukou: e kikeke, a e weheia no oukou.
No ka mea, o ka mea noi, ua haawiia nana; o ka mea imi, ua loaa no ia ia; a o ka mea kikeke, ua weheia nona.
Owai la ke kanaka o oukou e haawi aku i ka pohaku na kana keiki, ke noi mai ia i berena?
10 A i noi mai ia i ia, e haawi aku anei oia i nahesa nana?
11 Ina paha oukou he poe hewa i ike i ka haawi aku i na mea maikai na ka oukou mau keiki, he oi nui aku ko oukou Makua i ka lani ma kona haawi ana mai i na mea maikai na ka poe e noi aku ia ia.
12 O na mea a pau a oukou e makemake ai e hanaia mai ia oukou e na kanaka, oia ka oukou e hana aku ai ia lakou; no ka mea, pela no ka ke kanawai a me ka ka poe kaula.
 
13 E komo ae oukou ma ka puka pilikia; no ka mea, he akea ka puka, he palahalaha hoi ke alanui e hiki aku ai i ka make; a nui wale hoi ka poe komo ilaila.
14 Aka, he pilikia ka puka, he ololi hoi ke ala e hiki aku ai i ke ola, a kakaikahi wale ka poe loaa ia.
 
15 E malama hoi ia oukou no ka poe kaula hoopunipuni ke hele mai io oukou nei me ka aahu hipa; aka, maloko, he poe ilio hihiu hae lakou.
16 Ma ko lakou hua e ike aku ai oukou ia lakou. E ohiia anei ka huawaina noluna mai o ke kakalaioa, a o na fiku hoi noluna mai o ka puakala?
17 Oia hoi, o na laau maikai a pau, ua hua mai no lakou i na hua maikai; aka, o ka laau ino, ua hua mai no hoi ia i na hua ino.
18 Aole e hiki i ka laau maikai ke hua mai i ka hua ino; aole hoi e hiki i ka laau ino ke hua mai i ka hua maikai.
19 O kela laau a o keia laau ke hua ole mai ia i ka hua maikai, ua kuaia oia ilalo, a ua kiolaia'ku hoi ia iloko a ke ahi.
20 Nolaila hoi, ma ko lakou hua, e ike aku ai oukou ia lakou.
 
21 O ka poe e olelo mai ia'u, E ka Haku, E ka Haku, aole e pau lakou i ke komo mai iloko o ke aupuni o ka lani; aka, o ka mea e malama i ka makemake o ko'u Makua iloko o ka lani.
22 He nui ka poe e olelo mai ana ia'u ia la, E ka Haku, E ka Haku, aole anei makou i ao aku ma kou inoa? i mahiki aku hoi i na uhane ino ma kou inoa? a i hana aku i na hana mana he nui ma kou inoa?
23 Alaila, e hai aku au ia lakou, Aole au i ike ia oukou; e haele oukou pela mai o'u aku nei, e ka poe hana ino.
 
24 Nolaila hoi, o ka mea lohe i keia mau olelo a'u, a malama hoi ia, e hoohalike au ia ia me ke kanaka naauao, nana i kukulu kona hale maluna o ka pohaku.
25 A haule mai la ka ua, kahe mai la ka wai, nou mai la ka makani, a pa ma ua hale la, aole nae ia i hiolo; no ka mea, ua hookumuia oia maluna o ka pohaku.
26 A o ka mea lohe ia mau olelo a'u, a malama ole hoi ia, e hoohalikeia hoi ia me ke kanaka naaupo, nana i kukulu kona hale maluna o ke one.
27 A haule mai la ka ua, kahe mai la ka wai, nou mai la ka makani, a pa ma ua hale nei, a hiolo iho la ia; nani wale hoi kona hiolo ana.
 
28 A hooki ae la Iesu ia mau olelo, kahaha iho la na kanaka i kana ao ana.
29 No ka mea, ao aku la ia ia lakou me he mea mana la, aole e like me ka poe kakanolelo.