8
A IHO mai la ia mai ka mauna mai, he nui loa ka poe i ukali ia ia.
Aia hoi kekahi lepero i hele mai io na la, moe iho la imua oua, i mai la, E ka Haku, a i makemake oe, e hiki no ia oe ke huikala mai ia'u.
O aku la Iesu i kona lima, hoopa iho la ia ia, i aku la, Ke makemake nei au, e huikalaia hoi oe. Ola koke iho la kona mai lepera.
I aku la o Iesu ia ia, E ao oe, mai hai aku ia hai. Aka, e hele oe e hoike aku ia oe iho i ke kahuna, e haawi i ka mohai a Mose i kauoha mai ai, i mea e'ike ai lakou.
 
A hiki aku la o Iesu i Kaperenauma, hele mai la kekahi lunahaneri io na la, noi mai la ia ia.
I mai la, E ka Haku, ke moe iho la no kuu kauwa ma ka hale i ka mai lolo, ua ehaeha loa.
I aku la o Iesu ia ia, E hele aku no au e hoola ia ia.
Olelo mai la ka lunahaneri, i mai la, E ka Haku, aole o'u pono e komo ae oe iloko o ko'u hale; e olelo wale mai no oe, a e ola no kuu kauwa.
No ka mea, he kanaka aku wau malalo o ke alii, he poe koa malalo iho o'u; a olelo aku no au i kekahi, E hele aku, a hele aku no ia, a i kekahi hoi, E hele mai, a hele mai no ia; a i kuu kauwa, E hana ia mea, a hana no ia.
10 A lohe ae la o Iesu, mahalo ae la ia, i mai la i ka poe e ukali aku ana, He oiaio ka'u e olelo aku nei ia oukou, aole au i ike i ka manaoio nui e like me keia iloko o ka Iseraela.
11 Ke i aku nei au ia oukou, he nui ka poe e hele mai, mai ka hikina a me ke komohana mai, a e noho pu lakou me Aberahama, a me Isaaka, a me Iakoba iloko o ke aupuni o ka lani.
12 A o na keiki o ke aupuni, e kipakuia'ku lakou iloko o ka pouli iwaho, malaila e uwe ai, a e uwi ai na niho.
13 Olelo aku la o Iesu i ka lunahaneri, O hoi oe; a e like me kau i manaoio mai ai, pela hoi e hanaia 'ku ai nou. Ola iho la no kana kauwa ia hora.
 
14 Komo ae la o Iesu iloko o ka hale o Petero, ike iho la ia i kona makuahonoaiwahine e moe ana i ka mai kuni.
15 Hoopa aku la ia i kona lima, haalele iho la ke kuni ia ia, ala ae la ia, a lawelawe na lakou.
 
16 A ahiahi ae la, halihaliia mai io na la na mea he nui wale i uluhia e na daimonio; mahiki aku la ia i na uhane ma ka olelo, a hoola iho la i ka poe mai a pau:
17 Pela i ko ai ka olelo a ke kaula a Isaia, i i mai ai, Nana no i lawe ko kakou nawaliwali, nana hoi i halihali ko kakou mai.
 
18 A ike ae la o Iesu, ua puni ia i ka poe kanaka he nui wale, kena mai la ia e holo ma kela kapa.
19 Hele mai la kekahi kakauolelo, i aku la ia ia, E ke Kumu, e hahai aku no au ia oe i na wahi a pau au e hele ai.
20 I mai la Iesu ia ia, He mau lua ko na alopeke, he mau punana ko na manu o ka lewa; aka, o ke Keiki a ke kanaka, aohe ona wahi e hoomoe ai i kona poo.
21 Olelo aku la ia ia kekahi haumana ana, E ka Haku, e ae mai oe ia'u e hele mua au e kanu i kuu makuakane.
22 Olelo mai la Iesu ia ia, E hahai mai oe ia'u, na ka poe make no e kanu i ko lakou poe make.
 
23 Ee aku la ia maluna o ka moku, a hahai aku la kana mau haumana ia ia.
24 Aia hoi, he ino nui ma ka moanawai, a popoiia'e la ka moku e na ale: aka, ua hiamoe oia.
25 A hele aku la na haumana ana e hoala ia ia, i aku la, E ka Haku, e hoola mai ia makou, o make makou.
26 I mai la oia ia lakou, Heaha ka oukou e makau ai, e ka poe paulele kapekepeke? Ku ae la ia iluna, papa aku la ia i ka makani a me ka loko, a malie loa iho la.
27 Mahalo aku la ua poe kanaka la, i aku la, Heaha ke ano o ia nei, i hoolohe mai ai ka makani a me ka moanawai ia ia?
 
28 A hiki aku la ia i kela kapa, i ka aina o ko Gadara, halawai mai la me ia elua kanaka i uluhia e na daimonio, i hoea mai, mai na halekupapau mai, ua nui loa ko ku o ka hau, aohe kanaka i aa aku e maalo ma ia wahi.
29 Aia hoi, kahea mai la laua, i mai la, Heaha kau ia makou nei, e Iesu ke Keiki a ke Akua? Ua hiki e mai nei anei oe e hana eha mai ia makou mamua o ka manawa?
30 A i kahi mamao aku, he kumupuaa e ai ana.
31 Noi mai la ia mau daimonio ia ia, i mai la, A i mahiki aku oe ia makou, e ae mai oe e haele makou e komo aku iloko o ke kumupuaa.
32 I aku la ia ia lakou, ou haele. A hemo lakou iwaho, komo aku la lakou iloko o ua kumupuaa la: aia hoi, naholo kiki aku la ua kumupuaa la a pau ilalo ma ka pali i ka moanawai, a pau lakou i ka make maloko o ka wai.
33 Auhee aku la ka poe kahupuaa, a hiki aku la i ke kulanakauhale, hai aku la lakou ia mau mea a pau, a me ka mea o ua mau kanaka la i uluhia e na daimonio.
34 Aia hoi, holo nui mai la ko ke kulanakauhale iwaho, e halawai me Iesu, a ike mai la ia ia, nonoi nui mai la lakou ia ia e hele aku ia mai ko lakou aina aku.