9
E E ae la ia maluna o ka moku, holo aku la ia, a hiki aku la i kona kulanakauhale.
Aia hoi, hali mai la lakou io na la i kekahi mai lolo, e moe ana iluna o kahi moe, A ike aku la o Iesu i ko lakou manaoio, i aku la ia i ka mai lolo, E kuu keiki, e hoolana i kou manao, ua kalaia kon hewa.
Alaila, ohumu iho la kekahi poe kakauolelo iloko o lakou iho, He olelo hoino ka ia nei.
Ike iho la Iesu i ko lakou manao, ninau aku la, No ke aha la oukou e manao ino ai iloko o ko oukou naau?
Mahea ka hiki pono ke olelo, Ua kalaia kou hewa, a ke olelo paha, E ala'e a e hele?
I ike hoi oukou, he mana no ko ke Keiki a ke kanaka e kala aku ai i na hewa ma ka honua nei, E ku ae, (wahi ana i ka mai lolo,) e lawe oe i kou wahi moe, a e hoi i kou hale.
A ku ae la ia, a hoi aku la i kona hale.
A ike aku la na kanaka, mahalo aku la, a hoonani aku la lakou i ke Akua, nana i haawi mai ia mana no na kanaka.
 
A hele aku la o Iesu mai ia wahi aku, ike mai la ia i kekahi kanaka e noho ana ma kahi hookupu, o Mataio kona inoa; i mai la oia ia ia, E hahai mai oe ia'u. Ku ae la ia a hahai aku la ia ia.
 
10 A i ko Iesu noho ana i ka ahaaina iloko o ka hale, aia hoi, he nui na lunaauhau a me na lawehala i hele mai, a noho pu me ia a me kana poe haumana.
11 A ike aku la ka poe Parisaio, i mai la lakou i kana poe haumana, No ke aha la e ai pu ai ka oukou humu me na lunaauhau a me na lawehala?
12 Lohe ae la o Iesu, i aku la oia ia lakou, Aole no ka poe ola ke kahuna lapaau, no ka poe mai no ia.
13 E hele hoi oukou e ao i ke ano o keia, o ke aloha ko'u makemake, aole ka mohai: ua hele mai nei au e ao aku i ka poe hewa e mihi, aole i ka poe pono.
 
14 Alaila, hele mai la na haumana a Ioane io na la, i mai la, Ke hookeai pinepine nei makou a me ka poe Parisaio, heaha hoi ka mea e hookeai ole ai kau poe haumana?
15 I aku la Iesu ia lakou, E hiki anei i na keiki o ke kanemare ke kaniuhu, i ka wa e noho pu ai ia me lakou? E hiki mai ana ka manawa e laweia'ku ai ke kanemare mai o lakou aku, ilaila lakou e hookeai ai.
16 Aole no kekahi e pinai i ka apana lole hou maluna o ka lole kahiko, o moku ka mea kahiko i ka mea hou, a nui aku ka nahae.
17 Aole hoi e ukuhi na kanaka i ka waina hou maloko o na hue ili kahiko, o nahae na hue, a kahe aku ka waina, a pau na hue: aka, ukuhi no lakou i ka waina hou iloko o na hue hou, a koe pu ia mau mea i ka malamaia.
 
18 I kana olelo ana ia mau mea ia lakou, aia hoi, hele mai kekahi luna, moe iho ia ia, i mai la ia ia, Ua make iho nei ka'u kaikamahine, aka, e hele mai oe, a kau i kou lima maluna ona, a e ola ia.
19 Ku ae la o Iesu iluna, hahai aku la ia ia me kana poe haumana.
 
20 Aia hoi, he wahine hee koko i na makahiki he umikumamalua, hele aku la ia mahope iho ona, a hoopa aku la i ka lepa o kona aahu:
21 No ka mea, i iho la ia iloko ona, A i hoopa wale aku au i kona aahu, e ola au.
22 Haliu ae la o Iesu, ike ae la ia ia, i aku la, E ke kaikamahine, e hoolana i kou manao: ua hoola mai kou manaoio ia oe. A ola koke iho la ua wahine la ia hora.
23 A hiki aku la o Iesu i ka hale o ua luna la, ike ae la ia i ka poe hookiokio, a me na kanaka e kumakena ana,
24 I aku la oia ia lakou, Ou hoi oukou, aole i make ke kaikamahine, ua hiamoe no. A hoowahawaha mai la lakou ia ia.
25 A pau ae la ka poe kanaka i ka hookukeia iwaho, komo aku la ia iloko, lalau iho la i kona lima, a ala ae la ua kaikamahine nei.
26 A kaulana aku la ia mea ma ia aina a pau.
 
27 A hele aku la o Iesu mai ia wahi aku, elua kanaka makapo i hahai ia ia, kahea mai la laua, i mai la, E ka mamo a Davida, e aloha mai oe ia maua.
28 Komo ae la ia iloko o ka hale, a hele mai ua mau makapo la io na la, ninau aku la Iesu ia laua, Ke manaoio nei anei olua, e hiki no ia'u ke hana i keia mea? I aku la laua ia ia, Ae, e ka Haku.
29 Alaila, hoopa aku la ia i ko laua mau maka, i aku la, E like me ko olua manaoio ana mai, pela e hanaia aku ai no olua.
30 Kaakaa ae la ko laua mau maka. Papa aku la Iesu ia laua, i aku la, E malama olua o ikea ia e hai.
31 Aka, hele aku la laua, a hookaulaua aku la ia ia ma ia aina a puni.
 
32 A hele aku la lakou iwaho, aia hoi, haliia mai io na la he kanaka aa, ua uluhia e ka daimonio.
33 A mahikiia aku ka daimonio, olelo mai la ua aa la, a mahalo ae la ka poe kanaka, i ae la, Aole i ikea ka mea like me neia iwaena o ka Iseraela.
34 Aka, olelo aku la ka poe Parisaio, Ke mahiki aku nei oia nei i na daimonio ma ke alii o na daimonio.
 
35 Kaahele ae la o Iesu ma na kulanakauhale a pau, a me na kauhale, e ao ana iloko o na halehalawai o lakou, a e hai mai ana i ka euanelio no ke aupuni, me ka hoola i na mai a pau, a me na nawaliwali a pau o na kanaka.
 
36 A ike mai la ia i ka ahakanaka, hu ae la kona aloha ia lakou; no ka mea, ua maluhiluhi lakou, ua auwana hoi e like me na hipa kahu ole.
37 Alaila, i mai la ia i kana poe haumana, He nui ke kihapai ai, ua hapa no nae ka poe lawehana.
38 No ia mea, e noi oukou i ka Haku nana ke kihapai ai, e hoouna oia i na lawehana iloko o kana kihapai.