10
A HEA ae la ia i kana poe haumana he umikumamalua, alaila haawi mai la i ka mana no lakou e mahiki aku ai i na uhane ino, a e hoola aku i na mai a pau a me na nawaliwali a pau.
 
Eia hoi na inoa o ka poe lunaolelo he umikumamalua. O ka mua, o Simona i kapaia o Petero, me kona kaikaina o Anederea; o Iakobo na Zebedaio, a me kona kaikaina o Ioane;
O Pilipo a me Baretolomaio; o Toma a me Mataio ka lunaauhau; o Iakobo na Alepaio, a me Lebaio i kapaia o Tadaio.
O Simon a no Kanaana a me Iuda Isekariota, nana ia i kumakaia aku.
 
O keia poe umikumamalua ka Iesu i hoouna ae ai, kauoha mai la ia lakou, i mai la. Mai hele oukou ma ke kuamoo o ko na aina e, aole hoi e komo i kekahi kulanakauhale o ko Samaria:
Aka, e hele oukou i ka poe hipa auwana o ka ohana o Iseraela,
I ko oukou hele ana, e ao aku, me ka i ana, Ua kokoke mai nei ke aupuni o ka lani.
E hoola i na mai, e huikala i na lepero, e hoala i na mea make, e mahiki aku i na daimonio; ua haawi wale ia mai ia oukou, e haawi wale aku oukou.
Mai hahao oukou i gula, aole hoi i kala, aole hoi i keleawe iloko o ko oukou mau hipuu;
10 Aole hoi he aa no ko oukou hele ana, aole hoi elua aahu, aole hoi kamaa, aole no hoi he kookoo; no ka mea, he pono ke loaa i ka mea hana ka ai nana.
11 A o ke kulanakauhale, a o ke kauhale paha, a oukou e komo aku ai, e ninau aku i ko laila poe pono; malaila no e noho ai a hiki i ka manawa e hele aku ai malaila aku.
12 Aia komo aku oukou iloko o ka hale, e uwe aku i ko laila.
13 A i pono ko ka hale, e kau ko oukou aloha maluna ona; aka, i pono ole, e hoi hou mai no ko oukou aloha io oukou la.
14 A o ka mea hookipa ole ia oukou, aole hoi e hoolohe i ka oukou olelo, a hele aku oukou iwaho o kela hale, a o kela kulanakauhale paha, e lulu iho i ka lepo o ko oukou wawae.
15 He oiaio ka'u o olelo aku nei ia oukou, E aho no ka hewa ana o ko Sodoma a me ko Gomora i ko ia kulanakauhale i ka la e hookolokolo ai.
 
16 Eia hoi, ko hoouna aku nei au ia oukou e like me na hipa mawaena o na ilio hihiu hae; no ia mea, e maalea oukou e like me na nahesa, e noho malie hoi e like me na manu nunu.
17 E malama hoi ia oukou i na kanaka? no ka mea, e haawi aku lakou ia oukou i ka aha hookolokolo, e hahau hoi lakou ia oukou iloko o ko lakou mau halehalawai;
18 A no'u nei e alakaiia'ku ai oukou imua o na kiaaina a me na alii, i mea o ike ai no lakou, a no ko na aina e.
19 Aia haawiia'ku oukou, mai manao nui i ka oukou e olelo aku ai; no ka mea, e haawiia aku ia oukou i kela manawa ka oukou mea e olelo aku ai.
20 No ka mea, aole na oukou e olelo aku, na ka Uhane no o ko oukou Makua e olelo ana ma o oukou la.
21 E haawi ana ka hoahanau i ka hoahanau e make, a o ka makuakane i ke keiki; a e ku e na keiki i na makua, e hoolilo ia lakou i ka make.
22 No ko'u inoa e inainaia mai ai oukou e na kanaka a pau: aka, o ka mea hoomau aku a hiki i ka hopeua, e ola ia.
23 Aia hana ino mai lakou ia oukou iloko o kekahi kulanakauhale, e holo aku oukou i kekahi; he oiaio ka'u e olelo aku nei ia oukou, Aole e pau e na kulanakauhale o ka Iseraela i ke kaaheleia e oukou, a hihi mai no ke Keiki a ke kanaka.
 
24 Aole he kiekie ka haumana maluna o ke kumu, aole hoi ke kauwa maluna o kona haku.
25 He aho no ka haumana ke like ia me kana kumu, a o ke kauwa ke like ia me kona haku. Ina o kapa mai lakou i ka mea nona ka hale, o Belezebuba, e nui auanei ko lakou kapa ana i ko ka hale pela.
26 Mai makau hoi ia lakou; no ka mea, aohe mea i uhiia e ole e hoakakaia'na, aohe mea i hunaia e ole e hoikeia'na.
27 O ka'u e olelo aku nei ia oukou ma ka pouli nei, oia ka oukou e hai aku ai ma ka malamalama; a o ka mea a oukou e lohe nei ma ka pepeiao, oia ka oukou e kala aku ai maluna o na hale.
28 Mai makau aku hoi oukou i ka poe nana e pepehi mai ke kino, aole nae e hiki ia lakou ke pepehi i ka uhane; aka, e makau aku i ka mea nona ka mana e make ai ka uhane a me ke kino iloko o Gehena.
29 Aole anei i kuaiia na manu liilii elua i kekahi asario? aole hoi e haule wale kekahi o laua ma ka lepo, ke ole ko oukou Makua.
30 Ua pau loa no hoi na lauoho o ko oukou mau poo i ka heluia.
31 Nolaila, mai makau oukou, ua oi loa aku oukou mamua o na manu liilii he nui loa.
32 Nolaila, o ka mea nana au e hooia aku imua o na kanaka, na'u hoi ia e hooia aku imua o ko'u Makua iloko o ka lani.
33 A o ka mea nana au o hoole aku imua o na kanaka, na'u hoi ia e hoole aku imua o ko'u Makua iloko o ka lani.
 
34 Mai manao oukou i hele mai nei au e lawe mai i ke kuikahi ma ka honua; o ka pahikaua ka'u i hele mai nei e lawe mai, aole ke kuikahi.
35 No ka mea, i hele mai nei au e hookuee i ke kanaka i kona makuakane, a i ke kaikamahine i kona makuwahine, a i ka hunonawahine i kona makuahunoaiwahine.
36 O na enemi a ke kanaka, no kona hale iho no lakou.
37 O ka mea hookela aku i ke aloha i kona makuakane a i kona makuwahine, aole no ia'u, aole ia e pono no'u: a o ka mea hookela aku i ke aloha i kana keikikane a i ke kaikamahine, aole ia'u, aole hoi ia e pono no'u.
38 A o ka mea kaikai ole i kona kea, a e hahai mai mamuli o'u, aole ia e pono ia'u.
39 O ka mea malama i kona ola, e lilo no kona ola; aka, o ka mea haalele i kona ola no'u nei, e loaa ia ia ke ola.
 
40 O ka mea hookipa mai ia oukou, oia ke hookipa mai ia'u; a o ka mea, hookipa mai ia'u, oia ke hookipa mai i ka mea nana au i hoouna mai.
41 O ka mea hookipa mai i ke kaula, no ka mea, he kaula ia, e loaa ia ia ka uku no ke kaula; a o ka mea hookipa mai i ke kanaka pono, no ka mea, he kanaka pono ia, e loaa ia ia ka uku no ke kanaka pono.
42 O ka mea nana e haawi mai i ko kiaha wai huihui e inu, no kekahi o keia mau mea uuku, no ka mea, he haumana ia, he oiaio ka'u e olelo aku nei ia oukou, Aole ia e nele i kona uku.