4
OLELO mai la o Iehova ia Mose a me Aarona, i mai la,
E helu olua i na mamo a Kohata nowaena mai o na mamo a Levi, mamuli o ko lakou mau ohana, ma ko ka hale o ko lakou poe kupuna;
Mai ke kanakolu o ka makahiki a keu aku, a hiki i ke kanalima o ka makahiki, i na mea a pau e komo ana iloko o ka poe nana e; hana i ka oihana ma ka halelewa o ke anaina.
Eia no ka oihana a na mamo a, Kohata iloko o ka halelewa o ke anaina, no na mea hoano loa.
 
I ka wa e hele aku ai ka poe hoomoana, e haele mai o Aarona mo kana mau keikikane, a e hookuu ilalo lakou i ka pale uhi, a e hoouhi iho i ka pahu kanawai ia mea;
A e kau iho maluna olaila i ka uhi ili tahasa, a e hohola maluna i lole paapu i ka uliuli, a e hookomo i kona mau auamo.
A e hohola lakou i ka lole uliuli maluna o ka papa no ka berena hoike, a e kau maluna olaila i na ipu me na puna a me na bola, a me na kiaha no ka mohaiinu; a maluna iho ka berena hoomauia.
A e hohola iho lakou maluna o ia mau mea i ka lole ulaula, a e hoouhi ae ia mea i uhi ili tahasa, a e hookomo i kona mau auamo.
A e lawe lakou i lole uliuli, a e hoouhi i ke kumu kukui malamalama, a me na ipukukui ona, a me na upakoli ona, a me na ipuupakoli, a me kona mau ipu aila a pau, na mea a lakou e lawelawe ai no ia mea.
10 E hahao hoi lakou ia me na ipu ona a pau maloko o ka wahi ili tahasa, a e kau aku maluna o ka auamo.
11 A maluna o ke kuahu gula e hohola ai lakou i lole uliuli, a e hoouhi lakou ia i uhi ili tahasa, a e hookomo i kona mau auamo.
12 E lawe hoi lakou i na ipu a pau o ka oihana a lakou e lawelawe ai iloko o ke keenakapu, a e waiho iloko o ka lole uliuli, a e uhi iho ia mau mea i uhi ili tahasa, a e kau aku maluna o ka laau.
13 E lawe hoi lakou i ka lehu mai ke kuahu aku, a e hohola lakou i ka lole makue maluna iho.
14 A e kau aku lakou maluna ona i kona mau ipu a pau a lakou e lawelawe ai a puni, i na ipuahi, i na o no ka io, i na mea kope, a me na bola, a me na ipu a pau no ke kuahu; a e hohola lakou maluna i uhi ili tahasa, a e hookomo i kana mau auamo.
15 A pau ae la ka uhi ana o Aarona a me kana mau keikikane i ke keenakapu, i na ipu a pau o ke keenakapu, no ka neenee ana aku o ka poe hoomoana: a mahope iho, e hele mai na mamo a Kohata e halihali: aka, aole lakou e hoopa aku i kekahi mea i laa, o make lakou. O keia mau mea ka ukana a ka poe mamo a Kohata ma ka halelewa o ke anaina.
 
16 Ua pili hoi i ka oihana a Eleazara ke keiki a Aarona ke kahuna, ka aila no ka malamalama, me ka mea ala oluolu, ka mohai ai i kela la i keia la, a me ka aila poni; ke kiai ana i ka halelewa a pau, a me na mea a pau oloko, iloko hoi o ke keenakapu, a iloko o na ipu ona a pau.
 
17 Olelo mai la o Iehova ia Mose a me Aarona, i mai la,
18 Mai hooki aku olua i ka ohana o na hale o ka Kohata maiwaena aku o na Levi.
19 O keia ka olua e hana aku ai no lakou, i ola'i lakou, aole hoi e make, i ko lakou hele ana mai a kokoke i na mea hoano loa: na Aarona me kana mau keikikane e komo ae, a e haawi aku i kela kanaka i keia kanaka a pau i kana hana, a me kana ukana.
20 Aole nae Iakou e komo iloko e nana i ka uhi ana i na mea hoano, o make lakou.
 
21 Olelo mai la o Iehova ia Mose, i mai la,
22 E helu hoi oe i na mamo a Geresona, ma na hale a pau o ko lakou poe makuakane, ma na ohana a Iakou;
23 Mai na makahiki he kanakolu a keu aku, a hiki i ke kanalima o na makahiki kau e helu aku ai ia lakou; i ka poe a pau e komo ae e lawelawe, a e hana i ka hana iloko o ka halelewa anaina.
24 Eia ka hana a na ohana a ka Geresona e hana'i a e halihali ai:
25 E hali lakou i na paku o ka halelewa, a me ka halelewa o ke anaina, a me kona uhi, a me ka uhi ili tahasa maluna iho ona, a me ka pale no ka puka o ka halelewa o ke anaina,
26 A me na paku o ka pa, a me ka paku no ka puka o ka pa, ma ka halelewa a ma ke kuahu a puni, a me ko lakou mau kaula, a me na ipu a lakou i lawehana'i, a me na mea a pau i hanaia no ia mau mea; pela no lakou e hana'i.
27 Ma ke kauoha a Aarona a me kana mau keiki ka hana a pau a na mamo a Geresona, no ka lakou mau ukana a pau, a me ka lakou hana a pau: a e haawi aku oukou i ka lakou ukana a pau na lakou e malama.
28 Oia ka hana a na ohana mamo a Geresona ma ka halelewa o ke anaina: a o ka lakou hana, malalo ia o ka lima o Itamara ke keiki a Aarona ke kahuna.
 
29 A no na mamo a Merari, e helu oe ia lakou mamuli o ka lakou mau ohana, ma ka hale o ko lakou poe makuakane:
30 Mai ke kanakolu o na makahiki a keu aku, a hiki i ke kanalima o ka makahiki kau e helu ai ia lakou, o kela mea keia mea e komo aku e lawelawe, a e hana i ka hana o ka halelewa anaina.
31 Eia hoi ka malama ana o ka lakou ukana, e like me ka lakou hana a pau ma ka halelewa o ke anaina: o na papa o ka halelewa, a me kona mau kaola, a me kona mau kia, a me kona mau kumu,
32 A me na pau no ka pa a puni, a me ko lakou mau kumu, a me na makia o ia mau mea, a me ko lakou mau kaula, me na ipu o lakou a pau, a me ka lakou mau hana a pau: ma ka inoa ka oukou e helu ai i na mea i malamaia'i no ka lakou ukana.
33 Oia ka hana a na ohana mamo a Merari, no ka lakou hana a pau ma ka halelewa o ke anaina, malalo o ka lima o Itamara ke keiki a Aarona ke kahuna.
 
34 Helu aku la o Mose me Aarona, a me na luna o ke anaina kanaka, i na mamo a Kohata mamuli o ka lakou mau ohana, a ma ko ka hale o ko lakou poe kupuna;
35 Mai ke kanakolu o na makahiki a keu aku, a hiki i ke kanalima, i na mea a pau i komo iloko o ka oihana, no ka hana ma ka halelewa o ke anaina.
36 A o na mea o lakou i heluia ma ko lakou mau ohana, he elua tausani me na haneri ehiku a me ke kanalima.
37 Oia ka poe i heluia no na ohana a Kohata, o na mea a pau e pono ke hana i ka hana ma ka halelewa o ke anaina kanaka, o na mea a Mose laua o Aarona i hehu ai, e like me ke kauoha a Iehova, ma ka lima o Mose.
 
38 A o ka poe mamo a Geresona i heluia, ma ka lakou mau ohana a pau, a ma ko ka hale o ko lakou poe kupuna,
39 Mai ke kanakolu o na makahiki a keu aku, a hiki i ke kanalima o na makahiki; o na mea a pau e komo maloko o ka oihana, no ka hana ma ka halelewa o ke anaina;
40 O na mea o lakou i heluia, ma ko lakou mau ohana a pau, ma ko ka hale o ko lakou poe kapuna, he elua tausani eono haneri a me ke kanakolu.
41 Oia na mea i heluia o na ohana mamo a Geresona, o na mea a pau e pono ke hana i ka hana ma ka halelewa o ke anaina, na mea a Mose laua o Aarona i helu ai, mamuli o ke kauoha ana a Iehova.
 
42 A o ka poe i heluia o na ohaua mamo a Merari, ma ko lakou mau ohana, ma ko ka hale o ko lakou poe kupuna,
43 Mai ke kanakolu o na makahiki a keu aku, a hiki i ke kanalima o na makahiki, o na mea a pau e komo maloko o ka oihana, no ka hana ma ka halelewa o ke anaina;
44 O na mea o lakou i heluia mamuli o ko lakou mau ohana, he ekolu tausani me na haneri elua.
45 Oia na mea i heluia o na ohana mamo a Merari, ka poe a Mose laua o Aarona i helu ai, mamuli o ka olelo a Iehova ma ka lima o Mose.
 
46 O ka poe a pau o na Levi i heluia, ka poe a Mose me Aarona a me na luna o ka Iseraela i helu ai, ma ko lakou mau ohana, a ma ku ka hale o ko lakou poe kupuna;
47 Mai ke kanakolu o na makahiki a keu aku, a hiki i ke kanalima o na makahiki, o na mea a pau i hele mai e hana i ka oihana lawe lawe, a me ka oihana o ka hali ukana ma ka halelewa o ke anaina:
48 O na mea o lakou i heluia, he awalu tausani elima haneri a me ke kanawalu.
49 E like me ka Iehova i kauoha ai, ua heluia lakou ma ka lima o Mose, o kela kanaka keia kanaka ma kana hana, a ma kana ukana: pela i heluia'i lakou e ia, e like me ka Iehova i kauoha mai ai ia Mose.