17
OLELO mai la o Iehova ia Mose, i mai la,
E olelo aku oe i na mamo a Iseraela, a e lawe oe i ke kookoo o kela kanaka a i ke kookoo o keia kanaka, no ka ohana o ko lakou poe kupuna, o na luna o lakou a pau, no ka ohana o ko lakou poe kupuna, i na kookoo he umikumamalua; a e kakau oe i ka inoa o kela kanaka keia kanaka maluna o kona kookoo iho.
E kakau hoi oe i ka inoa o Aarona maluna o ke kookoo no ka Levi: hookahi kookoo, no ka hma ohana o ko lakou mau kupuna ia.
A e waiho oe ia mau mea ma ka halelewa o ke anaina, imua o ke kanawai, kahi a'u e halawai ai me olua.
A o ke kookoo o ke kanaka e wae iho ai, e pua no ia; a e hoopaa no wau mai o'u aku nei i na ohnmu ana a ka poe mamo a Iseraela e ohumn aku nei ia olua.
 
Olelo aku la o Mose i na mamo a Iseraela, a haawi mai la kela luna keia luna i kekahi kookoo ia ia, hookahi luna hookahi kookoo no na ohana o ko lakou poe kupuna, he umikumamalua mau kookoo: a iwaena o ko lakou mau kookoo, ke kookoo o Aarona.
A waiho aku la o Mose i na kookoo imua o Iehova, maloko o ka halelewa o ke kanawai.
 
A ia la ae, komo aku la o Mose iloko o ka halelewa o ke kanawai; aia hoi, ua opuu mai ke kookoo o Aarona no ka ohana a Levi, a ua mohala ae na opuu, ua poa i na pua, a na hua mai i na hua alemona.
Lawe mai la o Mose i na kookoo a pau iwaho, mai ke alo o Iehova mai, a imua o na mamo a pau a Iseraela: nana ae la lakou, a lawe aku la kela kanaka keia kanaka i kona kookoo iho.
 
10 I mai la o Iehova ia Mose, E lawe hou mai i ke kookoo o Aarona imua o ke kanawai, e malamaia'i i hoailona no ka poe kipi; a e lawe lilo loa aku oe i ko lakou ohumu ana mai o'u aku nei, i make ole ai lakou.
11 A hana aku la o Mose; e like me ka Iehova i kauoha mai ai ia ia, peia ia i hana'i.
 
12 Olelo mai la na mamo a Iseraela ia Mose, i mai la, Aia hoi, ua make makou, ua pau makou, ua pau makou a pau.
13 O ka mea hele a kokoke aku i ka halelewa o Iehova, e make ia: e pau loa no anei makou i ka make?