7
E IEHOVA e ko'u Akua, ke hilinai aku nei au ia oe: E hoopakele oe ia'u i ka poe a pau nana au i hoomaau mai; E hoola mai hoi oe ia'u;
O haehae mai oia i ko'u uhane me he liona la, A mokumoku au, aohe mea e ola'i.
 
E Iehova e ko'u Akua, iua i hana au i keia; Ina he hewa iloko o ko'u mau lima;
Ina i hoihoi aku au i ka hewa i ko'u hoaaloha; A i lawe wale i ka ka mea i huhu hala ole mai ia'u;
E pono e alualu mai ka enemi i ko'u uhane, a e hopu mai ia'u; A e hehi mai hoi ia i ko'u ola ilalo i ka honua, A e waiho iho hoi i ko'u uani malalo o ka lepo. Sila.
 
E ku oe iluna, e Iehova, i kou huhu, E hookiekie ae ia oe iho no ka hookano o ko'u poe enemi: E ala'e oe no'u i ka hookolokolo au i olelo mai ai.
Oia, e hoopuni ai ke anainakanaka ia oe: Nolaila e hoi oe i kahi kiekie no lakou.
E hookolokolo o Iehova i na kanaka; E hoopono mai oe ia'u, e Iehova, E like me ko'u pono, a me ko'u oiaio iloko o'u.
Ke pule nei au e oki ka hana hewa o ka poe hewa; Aka, e hookupaa oe i ka poe pono; No ka mea, na ke Akua pono i hoao na naau a me na puupaa.
10 O ko'u paku, aia no i ke Akua, Nana i hoola ka poe naau kupono.
11 Ua malama mai ke Akua i ka poe pono, Ua huhu mai ke Akua i ka hewa i na la a pau.
 
12 Ina i huli ole ia, e hookala no ia i kana pahikaua; Ua lena oia i kana kakaka, ua hooponopono no ia.
13 Ua hoomakaukau no hoi ia i na mea e make ai nona; Ke pana iho la oia i na pua ahi.
14 Aia hoi, ua nahunahu ia i ka hewa, Ua hookauhua no ia i ka ino, A ua hanau mai no hoi ia i ka wahahee.
15 Ua eli iho la oia i ka lua a poopoo, Ua haule iho la no ia ilalo o ka auwaha ana i hana'i.
16 E huli hou iho kana hana hewa ana maluna ona iho, A e haule iho hoi kona kolohe ana maluna o kona poo iho.
 
17 E hoomaikai aku au ia Iehova no kona pono, E hoolea aku au i ka inoa o Iehova ke Kiekie loa.