8
E IEHOVA, e ko makou Haku, Kai ka hemolele o kou inoa ma ka honua a pau! Ua hohola oe i kou nani maluna o na lani.
Noloko ae o ka waha o na keiki hou a me na mea omo, I hoomakaukau ai oe i ka hoolea no kou poe enemi, I pilipu ia oe ka enemi, a me ka mea hoomaau.
 
I ko'u manao ana'ku i kou mau lani, ka hana o kou mau lima, I ka mahina a me na hoku au i hooponopono mai ai;
Heaha ke kanaka i manao mai ai oe ia ia? A o ke keiki a ke kanaka hoi i ike mai ai oe ia ia?
Ua hana iho oe ia ia malalo iho o ka poe anela, Ua kau mai oe ia ia i ka nani a me ka mahalo i lei nona;
Ua hoolilo oe ia ia i haku no na mea a kou mau lima i hana'i; Nau no i waiho na mea a pau malalo ae o kona mau wawae:
O na hipa, a me na bipi a pau, Oia, me na holoholona o ke kula;
O na manu o ka lewa, a me na ia o ke kai, A me na mea a pau e holo ana ma na ala o ka moana.
 
E IEHOVA, e ko makou Haku, Kai ka hemolele o kou inoa ma ka honua a pau!