9
E HOONANI aku au ia oe, e Iehova, me ko'u naau a pau; E heluhelu aku au i kau mau hana kupaianaha a pau.
E olioli no au, a e hauoli no hoi ia oe: E hoolea aku hoi au i kou inoa, e ke Mea Kiekie loa.
 
I ka hoi hope ana o ko'u poe enemi, E haule no lakou a make ma kou alo.
Ua hoopono mai oe ia'u, ua hooko mai oe i ko'u, Ua noho oe ma ka nohoalii e hoopai pololei ana.
Ua papa oe i na lahuikanaka e; Ua luku iho no hoi oe i ka poe hewa; Ua hokai mau loa oe i ko lakou inoa i ka wa pau ole.
A o ka enemi, ua pau ia i ka make mau loa; Ua pau ua kulanakauhale ia oe i ka lukuia; Ua lilo hoi ko lakou kaulana i ka make.
 
Aka, o mau loa ana no o Iehova: Ua hoomakaukau oia i kona nohoalii no ka hookolokolo ana.
E hookolokolo mai no ia i ko ke ao nei ma ka pono; E hoopai mai no ia i kanaka me ka ewaewa ole.
E lilo ana no o Iehova i puuhonua no ka poe i hooluhihewaia, I mea e pakele ai i ka manawa popilikia.
10 O ka poe i ike i kou inoa e hilinai aku lakou ia oe; O ka poe i imi aku ia oe, aole oe, e Iehova, i haalele ia lakou.
 
11 E hoolea aku ia Iehova i ka mea e noho ana ma Ziona: E hai aku iwaena o na kanaka i kana mau hana.
12 A i imi mai oia i ke koko e hoopai mai, E manao mai no ia ia lakou; Aole oia i hoopoina i ka ulono ana a ka poe haahaa.
13 E aloha mai oe ia'u, e Iehova; E manao oe i ka hoino ana mai o ka poe inaina mai ia'u, O oe ka mea nana i hoala au mai ka puka mai o ka make;
14 I hoike aku au i kou nani a pau, Ma na pukapahale o ke kaikamahine a Ziona; E hauoli no hoi au i kou ola.
15 Ua poho ilalo ko na aina e i ka lua a lakou i hana'i, I ka upena a lakou i huna ai i hei ai ko lakou wawae.
16 Ua ikea o Iehova, ua hana mai ia i ka pono; Ua punihei ka mea kolohe i ka hana a kona mau lima iho. Hikaiona. Sila.
 
17 E auhulihia ka poe hewa ilalo i ka malu o ka make, A me na lahuikanaka a pau i hoopoina i ke Akua.
18 Aka, aole e hoopoina mau ia mai ka poe i hooluhiia, A o ka manaolana o ka ilihune aole loa ia e hoka.
19 E ku ae oe, e Iehova; mai lanakila kanaka; E hookolokoloia mai na lahuikanaka imua o kou alo.
20 E hooweliweli mai oe ia lakou, e Iehova: I ike pono ko na aina, he mau kanaka wale no lakou. Sila.