15
E IEHOVA, owai ka mea o noho iloko o kou halelewa? Owai hoi ka mea e noho ma kou mauna hoano?
O ka mea i hele ma ka pololei a i hana ma ka pono; A i olelo hoi ma ka oiaio iloko o kona naau:
Aole i aki me kona alelo, aole hoi i hana hewa i kona hoapili, Aole hoi i lawe i ka mea e hoinoia'i kona hoalauna.
A imua o kona maka i hoowahawahaia'i ke kanaka ino; Aka, ua mahalo no oia i ka poe e makau ia Iehova; A hoohiki no kona pono iho aole nae i lole hou ae:
Aole i ho aku i kana moni no ka uku hoopanee; Aole hoi i lawe i ke kipe i hewa'i ka mea pono. O ka mea i hana ia mau mea, aole loa oia e kulanalana.