16
E HOOLA mai oe ia'u, e ke Akua: Ke hilinai aku nei au ia oe.
E kuu uhane, ua i aku oe ia Iehova, O oe no ko'u Haku; Aole i hiki aku ko'u maikai ia oe;
Aka, i ka poe haipule ma ka honua, A me ka poe maikai a'u e hauoli nei.
E hoonuiia'na ka eha o ka poe e hahai i ka mea e; Aole au e mohai aku i ko lakou mohaiinu koko, Aole hoi e hapai i ko lakou inoa i kou mau Iehelehe.
 
O Iehova ka io o ko'u hooilina a me ko'u kiaha; Ke hoomau mai nei oe i ko'u pauku.
Ua lilo mai na palena ia'u i kahi e mahalo ai; Oiaio, ua ili mai ia'u ka aina maikai.
 
E hoomaikai aku au ia Iehova, nana ka olelo i haawi mai ia'u, Ua ao mai hoi ia'u ko'u mau puupaa i na po.
Ke waiho mau nei no au ia Iehova imua o ko'u alo: Oia ma ko'u lima akau, nolaila au e kulanalana ole ai.
Nolaila ko'u naau o hauoli nei, a e olioli nei ko'u nani, Oiaio, e hoomaha hoi ko'u kino me ka manaolana.
10 No ka mea, aole oe e haalele i ko'u uhane i ka malu o ka make, Aole hoi oe e waiho iho i kou mea hoano a ike i ka palaho.
11 E hoike mai no oe ia'u i ke kuamoo e ola'i; Ina no ma kou alo ka nui wale o ka olioli; Ma kou lima akau ka hauoli mau loa.