20
E HOOLOHE mai o Iehova ia oe i ka la popilikia; I ola oe i ka inoa o ke Akua no Iakoba.
Mai kona keenakapu mai e hoouna mai ai oia i kou mea nana e alu; Mai Ziona mai e kokua mai ai oia ia oe.
E hoomanao mai hoi i kau mau mohai a pau; A e hoopono mai hoi i kau mohai kuni. Sila.
 
E haawi mai hoi e like me kou naau iho, E hooko mai hoi i kou manao a pau.
I kou ola e hauoli ai makou, A i ka inoa o ko kakou Akua e kau ai kakou i ka hae: E ae mai hoi o Iehova i kau pule a pau.
 
Ano ua ike au, ua hoola o Iehova i kona mea i poniia; Ma kona lani hoano no ia e hoolohe mai ai ia ia, Me ka mana o kona lima akau e ola'i.
Ma na kaakaua kekahi poe, ma na lio kekahi i manao ai; Aka, e hoomanao kakou i ka inoa o Iehova o ko kakou Akua.
Ua emi lakou, ua haule ilalo; Aka, ua ala mai nei makou a ku pono iluna.
E hoola mai, e Iehova; E hoolohe mai ke alii ia makou i ko makou kahea ana.