21
E IEHOVA, e hauoli aku ke alii i kou mana; Nani hoi kona olioli ana i kou ola.
Ua haawi mai oe ia ia i ka mea a kona naau i makemake ai; Aole oe i hoole i ka mea a kona lehelehe i noi aku ai. Sila.
A, ua haawi e mai oe ia ia i pomaikai i ka pono; Ua kau mai oe i ka lei gula maemae maluna iho o kona poo.
Ua noi aku oia ia oe i ola, nau no ia i haawi mai nona; O ke ola loa i ka manawa pau ole.
He nui wale kona nani i kou ola; O ka mahalo, a me ka hanohano kau i kau mai ai maluna iho ona.
Ua hoopomaikai io mau loa oe ia ia; Ua hoohauoli loa oe ia ia i kou maka.
 
No ka mea, na hilinai aku ke alii ia Iehova, No ka lokomaikai o ka Mea kiekie loa e kulanalana ole ai ia.
E loaa no i kou lima kou mau enemi a pau; E loaa no i kou lima akau ka poe inaina ia oe.
E hoohalike no oe ia lakou me he umu ahi la i kou wa e huhu ai; E ale no Iehova ia lakou i kona inaina, e pau hoi lakou i ke ahi.
10 Nau no ka lakou hua e luku aku, mai ka honua aku, A me ka lakou mamo, mai waena aku o na keiki a kanaka.
11 No ka mea, ua hoopalahalaha lakou i ka ino nou; Ua kuka lakou i ka manao hewa, aole hoi i hiki.
12 Nolaila, e hoohuli mai oe i ko lakou kua; Ke hoomakaukau oe i na pua i kau mau kaula, i ku pono i ko lakou alo.
13 E hapaiia'ku oe, e Iehova, i kou ikaika; E oli no hoi makou me ka hoolea aku i kou mana.