24
NO Iehova ka honua a me kona mea e piha ai; O ke ao nei, a me ka poe e noho ana maloko ona.
No ka mea, nana no ia i hookumu maluna iho o na kai, A i hoopaa hoi maluna iho o na wai.
Owai la ka mea e pii i ka mauna o Iehova? Owai la hoi ke ku ma kona wahi hoano?
O ka mea lima paumaele ole a me ka naau maemae; O ka mea i paulele ole kona uhane i ka mea lapuwale; Aole hoi i hoohiki i ke Akua me ka wahahee:
Oia ka mea e hoomaikaiia mai e Iehova, A e hooponoia mai hoi e kona Akua e ola'i.
Oia ka hanauna o ka poe i imi ia ia, I huli hoi i kou alo, e ke Akua o Iakoba. Sila.
 
E hapai ae, e na pani, i ko oukou mau poo; E hookiekieia'e hoi oukou, e na ipuka mau loa; A e komo no hoi ke Alii nani.
Owai la ia Alii nani? O Iehova ka ikaika a me ka mana; O Iehova ka mea mana i ke kaua.
E hapai ae, e na pani, i ko oukou mau poo, E hookiekieia'e oukou, e na ipuka mau loa; A e komo no hoi ke Alii nani.
10 Owai la ia Alii nani? O Iehova Sabaota, oia ke Alii nani. Sila.