25
E IEHOVA, ke hapai nei au i ko'u uhane ia oe.
E kuu Akua, maluna ou e hilinai aku nei au; Aole au e hoka; Mai noho a lanakila mai ko'u poe enemi maluna o'u.
Oia hoi, e hoka ole ka poe manaolana ia oe; E hoka no nae ka poe lawehala wale.
 
E hoike mai, e Iehova, i kou mau alanui ia'u: E ao mai oe ia'u i kou mau kuamoo.
E alakai oe ia'u ma kau olelo oiaio, E ao mai hoi oe ia'u; No ka mea, o oe no ko'u Akua e ola'i: He manaolana ko'u ia oe a po ka la.
E hoomanao oe, e Iehova, i kou aloha a me kou lokomaikai; No ka mea, he mau mea kahiko loa mai no ia.
Mai manao mai oe i na hewa o ko'u wa opiopio, me na hala o'u. E hoomanao mai oe ia'u e like me kou aloha, no kou lokomaikai
 
He maikai a he pololei no ko Iehova; Nolaila ia e ao mai ai i ka poe lawehala i kona alanui.
E alakai oia i ka poe akahai ma ka pono: E ao mai no hoi oia i ka poe hoohaahaa i kona aoao.
10 O na aoao a pau o Iehova he aloha no ia me ka oiaio, I ka poe i malama i kona berita a me kana mau kauoha.
11 No kou inoa, e Iehova, e kala mai ai oe i ko'u hewa; No ka mea, he nui no ia.
 
12 Owai la ke kanaka i weliweli aku ia Iehova? Oia kana e ao mai ai i ka aoao ana e koho ai.
13 E noho kona uhane ma ka maikai. E ili hoi ka honua i kana mau keiki.
14 O ka manao paa o Iehova aia no ia me ka poe weliweli ia ia: E hoike mai no hoi oia i kona berita ia lakou.
15 E kau mau ana ko'u mau maka ia Iehova; No ka mea, e kaili ae oia i ko'u mau wawae mailoko ae o ka upena.
 
16 E maliu mai oe ia'u a e aloha mai ia'u. No ka mea, ua mehameha au a ua popilikia.
17 Ua nui ae nei ka ehaeha o ko'u naau: E lawe ae oe ia'u mailoko ae o ko'u popilikia.
18 E nana mai i ko'u pilikia a me ko'u eha; A e kala mai i ko'u hewa a pau.
19 E manao mai oe i kuu mau enemi, No ka mea, he nui no lakou; A ua inaina mai lakou ia'u me ka huhu awahia.
20 E malama mai oe i kuu uhane, a e hoola mai ia'u; E hoka ole au, no ka mea, e hilinai aku au ia oe.
21 E hoomalu ka pono me ka pololei ia'u, No ka mea, ke manao laua aku nei au ia oe.
22 E hoola ae oe, e ke Akua, ia Iseraela, Mai loko ae o kona mau popilikia a pau.