26
E HOOPONO mai oe ia'u, e Iehova, no ka mea, ua hele au me ko'u pono: Ua hilinai au ia Iehova, aole au e pahee.
E huli oe ia'u, e Iehova, a e hoike ia'u; E hoao mai oe i kuu puupaa a me kuu naau.
No ka mea, imua o ko'u mau maka kou lokomaikai; A ma kau olelo oiaio i hele ai au.
Aole au i noho pu me ka poe hookano; Aole hoi e komo pu me ka poe hookamani wale.
Ua hoowahawaha au i ke anaina o ka poe hana ino; Aole hoi e noho pu au me ka poe hewa.
E holoi au i kuu mau lima me ka hala ole; Pela hoi au e hoopuni ai i kou kuahu, e Iehova;
E hoike aku au me ka leo hoomaikai, A e hai aku hoi i kau mau hana kupaianaha a pau.
 
E Iehova, ua makemake au i ka noho ana o kou hale, A me ka wahi e noho ai kou nani.
Mai houluulu oe i ko'u uhane me ka poe hewa; Aole hoi i kuu ola me na kanaka koko:
10 Maloko o ko lakou mau lima ke kolohe; A ua piha i na kipe ko lakou mau lima akau.
11 A owau nei la, e hele au me kuu pono; E hoola mai oe ia'u, a e aloha mai ia'u.
12 Ke ku nei kuu wawae ma kahi maniania; Maloko o na anaina e hoomaikai aku ai au ia Iehova.