27
O Iehova ka ikaika o kuu ola nei; Ia wai la au e weliweli aku ai?
I ka lele ana mai o ka poe hewa ia'u, O kuu mau enemi ka poe ku e mai ia'u, e ai i kuu io, Kuia iho la lakou a hina ilalo.
Ina e hoomoana ku e mai ka poe kaua ia'u, aole e makau ko'u naau; Ina e eu ku e mai ke kaua ia'u, ma keia no wau e hilinai ai.
 
Hookahi no mea a'u i noi aku ai ia Iehova, oia ka'u e imi aku ai; E noho au maloko o ka hale o Iehova i na la a pau o ko'u ola ana. E nana aku i ka nani o Iehova, a e ninaninau iloko o kona luakini.
No ka mea, i ka wa popilikia e huna mai oia ia'u i kona malu: Ma kahi mehameha o kona halelewa e huna mai ai oia ia'u; E hoonoho no hoi oia ia'u maluna o ka pohaku.
Ano e hookiekieia'e kuu poo maluna o kuu mau enemi i hoopuni mai ia'u; Nolaila e kaumaha aku ai au iloko o kona halelewa i na mohai olioli: E oli aku au, oiaio, e hoolea aku wau ia Iehova.
 
E hoolohe mai, e Iehova, i kuu hea ana'ku me kuu leo; E aloha mai hoi oe ia'u, e ae mai i ka'u.
I kau olelo ana, E imi mai oukou i kuu alo; I aku la kuu naau ia oe, O kou alo, e Iehova, ka'u e imi ai
Mai huna i kou maka ia'u; Mai hoohemo i kau kauwa nei me ka huhu. Ua kokua mai no hoi oe ia'u; Mai hookuu wale ia'u, Mai haalele hoi oe ia'u, e kuu Akua e ola'i.
10 Aia haalele ko'u makuakane a me ko'u makuwahine ia'u, Alaila e ohi mai no hoi o Iehova ia'u.
 
11 E ao mai ia'u, e Iehova, i kou alanui; A e alakai ia'u ma ke ala maniania no kuu poe enemi.
12 Mai haawi oe ia'u i ka makemake o kuu poe enemi, No ka mea, ua ku e mai ia'u na mea hoike wahahee, A me ka poe e ha ana'e i ka huhu hewa.
13 Ina i manao ole au e ike i ka maikai o Iehova, i ka aina o ka poe ola, Ina ua maule e au.
14 E manaolana ia Iehova; i nui ka ikaika, A e hooikaika mai oia i kou naau; E hilinai aku hoi ia Iehova.