33
E HAUOLI ia Iehova, e ka poe pono; O ka hoolea, he nani ia no ka poe maikai
E hoolea aku ia Iehova me ka lira; E hookani ia ia me ka violaumi, ka mea kani kaula umi.
E oli aku ia ia i ke mele hou; E hula akamai me ke kani nui.
No ka mea, he pono ka olelo a Iehova; A ma ka oiaio kana mau hana a pau.
Makemake no oia i ka pono a me ka hoopono ana: Paapu ka honua i ka lokomaikai o Iehova.
 
Ma ka olelo a Iehova i hanaia'i na lani; O ko laila lehulehu no hoi ma ka ha ana o kona waha.
Ke houluulu nei oia i na wai o ka moana me he puu la: Ke hoahu nei no hoi oia i ka hohonu iloko o na halepapaa.
E makau aku ka honua a pau ia Iehova; E weliweli aku ia ia ka poe a pau e noho ana i ke ao nei:
No ka mea, i iho la ia, a o ka hanaia no ia; Kauoha iho la ia, a o ke ku paa mai la no ia.
10 Ke hoolilo nei o Iehova i ka manao o na kanaka i mea ole; Ke hoolilo nei oia i ka noonoo o na lahuikanaka i mea lapuwale.
11 O ka manao o Iehova e kupaa mau loa ia; A o ka noonoo o kona naau i na hanauna a pau.
12 Pomaikai ka lahuikanaka o Iehova kona Akua; Ka poe kanaka hoi ana i koho ai i hooilina nona.
 
13 Ke nana mai nei o Iehova mai luna mai o ka lani; Ke ike mai nei no ia i na keiki a pau a kanaka.
14 Mai kona wahi i noho ai, Ke nana mai nei oia i ka poe a pau e noho ana ma ka honua.
15 Ko hana nei oia i ko lakou mau naau a like; Ke hoomanao mai nei no ia i ka lakou mau hana a pau.
16 Aole alii i ola i ka lehulehu o ka poe kaua; Aole ke kanaka ikaika i hoolaia e ka ikaika nui.
17 O ka lio he mea lapuwale ia e malu ai: Aohe mea e hoolaia e ia ma kona ikaika nui.
 
18 Aia hoi ka maka o Iehova maluna o ka poe weliweli ia ia. Maluna o ka poe i manaolana i kona aloha;
19 E hoopakele i ko lakou uhane i ka make, A e hoomau i ko lakou ola nei i ka pololi aua.
20 Ke kali nei ko kakou uhane ia Iehova; Oia ko kakou kokua a me ko kakou palekaua.
21 No ka mea, e hauoli auanei ko kakou naau ia ia, No ko kakou hilinai ana i kona inoa hoano.
22 E aloha mai ia makou, e Iehova, E like me ko makou manaolana ana ia oe.